Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

19 april 2018


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Nieuwe NWO-strategie 2019-2022
NWO heeft haar nieuwe strategie bekendgemaakt voor de periode 2019-2022. Het strategisch plan beschrijft vijf ambities van NWO om de komende jaren de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse onderzoek te bevorderen. Dit vraagt om een slagvaardige organisatie die verbinding - binnen de wetenschap en tussen wetenschap en samenleving - centraal stelt. De NWO gaat ook het recent uitgebrachte AWTI-advies over WTI-diplomatie in de praktijk brengen. ScienceGuide constateert dat de NWO nu meer wil zijn “dan alleen een geldkraan.” Volgens het medium “maakt NWO een ongekend scherpe beweging richting open science, interdisciplinariteit en team science”. Dat betekent wel dat NWO “steeds meer beleidsterreinen naar zich toetrekt. De vragen hoe en met welke urgentie dit gaat gebeuren worden in de nieuwe visie echter niet beantwoord.” HOP sprak met vindt NWO-voorzitter Stan Gielen over de nieuwe strategie.
Nieuwsbericht NWO
NWO-strategie 2019-2022 (pdf)
Samenvatting Strategie (pdf)
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP / Univers
 
Europa dreigt leiderschap in r&d in technologisch geavanceerde sectoren te verliezen
De bedrijven die vandaag de dag het meeste geld uitgeven aan r&d verliezen langzaam hun posities aan r&d-intensieve nieuwkomers. Dat constateert een rapport van de Brusselse denktank Bruegel. Europa loopt het risico zijn leidende positie op het gebied van r&d in meer technologisch geavanceerde sectoren te verliezen. Deze bevinding zou een ‘wake-up call’ moeten zijn voor Europese beleidsmakers.
Nieuwsbericht Bruegel
Publicatie Bruegel (pdf)
 
Derde onderwijsrevolutie op komst
Volgens een artikel van The Atlantic staat een derde revolutie op het gebied van onderwijs en opleiding op uitbreken, na de opkomst van eerst het middelbaar en later het hoger onderwijs. Toen ging het nog om onderwijs vóór het werkzame leven. In de derde golf gaan mensen hun leven lang leren, om hun kennis actueel te houden, om aansluiting te behouden bij de ontwikkelingen in automatisering en om vaardigheden voor nieuw werk te verwerven. Dat wordt een grote uitdaging voor universiteiten, want hun onderwijs is tot nu toe mondjesmaat gericht op werkende mensen. Daarnaast moeten alle opleidingen worden ingericht op het aanleren van zowel technische als ‘zachte’ vaardigheden. Het rapport The Work Ahead van de Amerikaanse Council on Foreign Relations (CFR) beschrijft uitgebreid hoe de VS zou moeten gaan bouwen aan ‘the workforce of the future’.
Artikel The Atlantic
Rapport CFR

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Plannen van universiteiten tegen hoge werkdruk online
Wie wil weten hoe universiteiten de hoge werkdruk te lijf gaan, kan dat online opzoeken, meldt het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Iedere universiteit moest een plan van aanpak schrijven en die staan sinds kort op de website van de VSNU. In een tweede bericht meldt HOP dat minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bereid is om te praten over lichtere vormen van kwaliteitsbewaking voor universiteiten en hogescholen, om ook op die manier de werkdruk te verlichten. De hoge werkdruk aan universiteiten was ten slotte één van de onderwerpen op een NRC-debatavond tussen docenten, studenten, minister Van Engelshoven, VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg en anderen. De minister kreeg daar de wind van voren, meldt een derde HOP-bericht. Ze meent echter al op het goede pad naar oplossingen te zitten.
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas
Werkdruk-plannen Universiteiten
Nieuwsbericht HOP / DUB
Artikel HOP / UToday
 
Nationale Roadmap: 138 miljoen voor tien hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten
NWO heeft 10 aanvragen gehonoreerd in het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, voor een totaalbedrag van €138 miljoen. De middelen voor de roadmap maken de bouw of vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling.
Nieuwsbericht OCW / NWO
Gehonoreerde aanvragen Roadmap 2017/2018
 
Nieuw investeringsfonds voor innovatieve Nederlandse bedrijven
Aegon Asset Management en het Europese Investeringsfonds (EIF) maken 120 miljoen euro vrij om uit te lenen aan innovatieve Nederlandse bedrijven. Het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).
Nieuwsbericht EC
 
Techniek wordt populairder bij meisjes, maar niet in hoger onderwijs
Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen vaker dan tien jaar geleden voor een technische richting. Op het vmbo en het hoger onderwijs steeg het percentage meisjes dat voor een technische richting koos licht. Technische opleidingen zijn nog steeds het meest populair bij jongens. Dat blijkt uit CBS-cijfers over het schooljaar 2017/18. Op uitnodiging van de 4TU en FME bogen economen, onderwijsexperts, Kamerleden en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) zich over de vraag hoe het steeds groter groeiende tekort aan ingenieurs in Nederland op te lossen. Een artikel van ScienceGuide doet verslag van de bijeenkomst. Meisjes blijven aanmoedigen om voor techniek te kiezen helpt, daar was iedereen het over eens. Maar het toenemende aantal studentenstops op technische studies verergert het tekort aan technici alleen maar. Een oplossing hiervoor ligt evenwel niet in het verschiet.
Nieuwsbericht CBS
Artikel ScienceGuide

Nieuws en achtergronden uit Europa


Innovatieradar moet helpen vindingen naar de markt te brengen
Op 10 april heeft de Europese Commissie (EC) de Innovatieradar gelanceerd. Dat is een datagestuurd online-instrument om innovatoren in Europese projecten te koppelen aan ondernemers, investeerders en incubators die hun innovaties op de markt kunnen helpen brengen.
Nieuwsbericht EC
Innovation Radar
Filmpje Innovation Radar 2018 (YouTube)
 
Breed gedragen pleidooi voor heroverweging EU-wet tekst‑ en datamining
In een open brief aan de Europese Commissie schrijven 23 vertegenwoordigende organisaties van universiteiten, bibliotheken, financiers en onderzoeksinstellingen dat de voorgenomen Copyright Directive te weinig ruimte laat voor tekst- en datamining. Dat geldt voor henzelf en nog meer voor start-ups, burgerwetenschappers, freelance onderzoekers, datajournalisten en belangengroepen.
Nieuwsbericht Science|Business
Open brief (pdf)
 
De wisselwerking tussen innovatie en managementpraktijken
Innovatiestrategieën en personeelsbeleid gaan niet altijd samen. Het voeren van een beloningsbeleid dat prestaties bevordert bijvoorbeeld, remt de innovativiteit van bedrijven, blijkt uit Italiaans onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Joint Research Centre (JRC). Bij prestatiegericht beloningsbeleid houden mensen, en daarmee ook de bedrijven waar ze werken, sterk vast aan technologie die ze al kennen.
Paper JRC (pdf)
 
Mededingingsbeleid om marktdominantie van platforms te doorbeken
Digitale platforms hebben de neiging om hun markten na verloop van tijd sterk te domineren. Denk aan Uber of Airbnb. Een artikel van professor Diane Coyle van het Bennett Institute for Public Policy uit Cambridge analyseert de problematiek en schetst een praktische benadering om de mededinging op digitale markten te verbeteren, gericht op het welzijn van consumenten en het bevorderen van innovatie.
Artikel Bennett Institute (pdf)
 
Betere arbeidswetgeving, financiering en onderwijs voor ondernemender Europa
Automatisering, robots en AI veranderen de economie ingrijpend. Volgens een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF) is de beste manier voor Europa om hiermee om te gaan: de samenleving meer ondernemend te maken. Dit vergt versoepeling van het arbeidsrecht, verbetering van de financieringsmogelijkheden van bedrijven en herziening van het onderwijs. Een artikel van de OESO en een rapport van Computer Weekly beschrijven welke vaardigheden het onderwijs jongeren en ouderen vooral zal moeten bijbrengen.
Artikel WEF
Artikel OESO
Rapport Computer Weekly (registratie verplicht)
 
“Europa heeft te veel kleine bedrijven”
Er zijn veel onduidelijkheden over de oorzaken van de slechte economische prestaties van Europa in de afgelopen jaren.Toch wordt één “verrassende” oorzaak voortdurend over het hoofd gezien, aldus een artikel van The Telegraph: Europa heeft te veel kleine bedrijven. Dat is het gevolg van “slechte economische theorie en slecht beleid”, aldus een artikel van The Wall Street Journal. Beide artikelen zijn geschreven door Robert Atkinson and Michael Lind van de Amerikaanse denktank ITIF. Zij publiceerden samen het boek Big is Beautiful. De auteurs constateren dat het ondersteunen van kleine bedrijven geen exclusief Europees beleid is. Ook de VS is, volgens hen, “bezeten van de ideologie ‘small is beautiful’. Maar grote bedrijven zijn de echte motoren van vooruitgang en welvaart.”
Artikel The Telegraph
Artikel The Wall Street Journal
 
Model voor het structureren van discussies over 5G en netneutraliteit in EU
Onzekerheid over de impact van de regels voor netneutraliteit kan van invloed zijn op de investeringsplannen voor 5G en uiteindelijk op de daadwerkelijke inzet van 5G in Europa. Om het debat over dit onderwerp te voorzien van ​​feitelijke informatie, heeft TNO een studie uitgevoerd. Dit heeft een model opgeleverd dat beleidsmakers, toezichthouders, netwerkexploitanten en dienstaanbieders kan helpen bij het structureren van hun discussies.
Nieuwsbericht TNO
Rapport TNO
Nieuwsbericht Executive People
 
België: Vlaanderen krijgt ook een publieke Wetenschapsagenda
Deze week zijn in Vlaanderen de voorbereidingen gestart van een Vlaamse Wetenschapsagenda. Tot en met 27 mei kan iedere Vlaming een vraag indienen die hij of zij wil voorleggen aan de wetenschap. Het Vlaamse initiatief is gebaseerd op het idee van de Nederlandse ‘Nationale Wetenschapsagenda’. Vlaanderen gaat alleen (nog) niet zover dat het op basis van de publieke agenda, die in het najaar klaar moet zijn, concrete onderzoeksprojecten gaat financieren, zoals in ons land wel gebeurt.
Nieuwsbericht VARIO
Website Vraag voor de Wetenschap
 
Duitsland: Steeds meer hbo’ers naar de universiteit
Uit een recent onderzoek van het Duitse Centrum voor Hoger Onderwijs (CHE) blijkt dat steeds meer mensen met een beroepsopleiding zich inschrijven aan Duitse universiteiten. In 2016 waren er 56.900 studenten ingeschreven aan universiteiten, uitsluitend op basis van beroepservaring en ‑kwalificaties, twee keer zoveel als in 2010. Dit is overigens nog steeds maar 2% van de Duitse studentenpopulatie, “Het combineren van beroeps- en academisch onderwijs wordt steeds normaler”, zegt CHE-directeur Frank Ziegele.
Bericht University World News
Persbericht CHE (D)
 
VK: De AI-revolutie neemt London over
We staan aan de vooravond van een paradigmaverschuiving en dat heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie (AI), stelt een artikel van de Evening Standard. Het legt uit wat AI is en hoe Londen deze tech-revolutie leidt. Het artikel is het eerste van een serie over AI.
Artikel Evening Standard

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


De veranderende aard van werk
De Wereldbank heeft een ‘working draft’ document uitgebracht over de manier waarop het werk in de wereld aan het veranderen is onder invloed van technologische vooruitgang, globalisering, veranderende demografie, verstedelijking en klimaatverandering. Welke banen verdwijnen, welke nieuwe banen komen eraan? En hoe kunnen individuen, de samenleving, bedrijven en overheden de kansen van de nieuwe arbeidswereld benutten? De kerngedachte van het rapport is dat werk een grote rol speelt of moet spelen bij het opbouwen van menselijk kapitaal: “werk is scholing”.
Nieuwsbericht Wereldbank
2019 World Development Report Working Draft (pdf)
 
Waarom ‘slimme’ fabricage belangrijk is en hoe tien landen dit ondersteunen
De Amerikaanse denktank ITIF heeft een rapport gepubliceerd over ‘smart manufacturing’ ofwel ‘Industrie 4.0’. Het beschrijft de ontwikkelingen die gaande zijn en de kansen en uitdagingen hiervan. Vervolgens kijkt het naar de programma’s en het beleid van tien landen die hun industriële mkb ondersteunen bij digitalisering van de productie. Het rapport pleit voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen om de invoering van technologie te vergemakkelijken.
Rapport ITIF (pdf)
 
Echte problemen los je op in steden en regio’s
“Op de (federale) overheid moeten we niet rekenen. Als we willen dat er iets gebeurt rond thema’s die wij belangrijk vinden, zullen we het zelf moeten doen. Dat versnelt de verschuiving van macht, actie en innovatie richting steden.” Dat stelt de Amerikaanse urbanist en vice-voorzitter van het Brookings Institute Bruce Katz in een interview met De Tijd. Op YouTube heeft het Europese Centre for Cities een lezing van Katz gezet waarin hij nog veel meer vertelt over zijn ideeën. In een artikel van Platform31 legt Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving uit dat je bij het realiseren van economische groei en het oplossen van grote maatschappelijke problemen in Nederland meer moet denken aan een aanpak op regionale dan op gemeentelijke schaal. Het Europees Comité van de Regio’s (CoR) pleitte er onlangs voor om lokale en regionale overheden een grote rol te geven in de Europese strategie voor de industrie, die de Europese Commissie dit jaar nog wil presenteren.
Artikel De Tijd
Video Centre for Cities
Artikel Platform31
Advies CoR (docx)
 
China: Top-down onderzoeksomgeving verstikt succes
Het systeem van hoger onderwijs en onderzoek in China belast onderzoekers met bureaucratische eisen, beloont kwantiteit boven kwaliteit en verstikt de creativiteit en het kritische denken die nodig zijn om innovatieve doorbraken te bereiken. Dat laat een studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos|One, zien. China “heeft nog een lange weg te gaan om een supermacht in wetenschap en technologie te worden”.
Artikel University World News
Artikel Plos|One
 
India: Goede mogelijkheden voor samenwerking Industrie 4.0 en AI
Vorige maand bracht de AWTI een briefadvies uit aan de Nederlandse regering. Hierin pleitte de raad voor het opzetten van een Nederlandse strategie voor samenwerking met India rond kennis, talent en innovatie. Een artikel van The Hindu vertelt dat India inderdaad erg goed is op het gebied van r&d. Het land is minder sterk in het omzetten van kennis in innovatie. Daar zou het gericht aan moeten gaan werken. Een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF) laat zien dat Industrie 4.0 en kunstmatige intelligentie (AI) interessante terreinen van samenwerking tussen Nederland en India kunnen zijn.
Artikel The Hindu
Artikel WEF
AWTI Briefadvies: Focus op India
 
Rusland: Fors meer investeringen in wetenschappelijk onderzoek
De Russische president Vladimir Poetin belooft de financiering van de nationale wetenschap tegen het einde van het jaar fors te verhogen. Dat meldt de persdienst van de presidentiële regering van Rusland. Er klinkt wel kritiek. Sommige wetenschappers zijn bang dat het geld vooral terechtkomt bij universiteiten die goed kunnen lobbyen, maar wetenschappelijk niet veel voorstellen.
Bericht University World News
 
VS: Diefstal van O&O in de VS wekt aandacht van Science Committee
Tijdens een hoorzitting op 11 april spraken de leiders van het Science Committee van het Huis van Afgevaardigden hun diepe bezorgdheid uit over de reikwijdte van buitenlandse spionagecampagnes gericht op Amerikaanse academische instellingen. Ze wilden weten hoe tegenmaatregelen kunnen worden uitgevoerd met behoud van een open onderzoeksomgeving.
Nieuwsbericht AIP
Hearing Science Committee
 
Zuid-Korea: Toepassingen AI waaieren breed uit
Zuid-Korea loopt voorop als het gaat om toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Die vinden hun weg naar verschillende sectoren. RVO schreef een artikel over de ontwikkelingen op het gebied van ict, financiën, gezondheidszorg en advocatuur. Er zijn volop kansen voor samenwerking met Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid en beveiliging van AI-toepassingen.
Artikel RVO 

Colofon

Adres

Pr. Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag

Telefoonnummer

070 3110 920

Internet

www.awti.nl
@AdviesraadWTI