Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 juli 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Cyberaanvallen maken Nederland zenuwachtig
De digitalisering van onze economie brengt grote risico’s met zich mee. Dat constateert het CPB in de Risicorapportage Cyberveiligheid Economie. Mede naar aanleiding van de wereldwijde computeraanval van afgelopen week pleit MKB-Nederland voor extra investeringen in cybersecurity door het (demissionaire) kabinet. Dat moet op de begroting voor 2018 “ten minste 100 miljoen euro uittrekken om bedrijven te ondersteunen in hun strijd tegen cybercriminaliteit”. Een artikel van Wired somt alle grote cyberaanvallen van de eerste helft van dit jaar op. Een artikel van NRC vindt dat we op een volledig nieuwe manier tegen cyberveiligheid moeten gaan aankijken: “Een maatschappij die zo afhankelijk is van netwerken vereist een andere manier van denken over veiligheid en stabiliteit dan de analoge samenleving.”
Nieuwsbericht CPB
Rapport CPB (pdf)
Nieuwsbericht MKB-Nederland
Artikel Wired
Artikel NRC (registratie verplicht)
 
Topadvies: “Verdubbel Europese begroting onderzoek en innovatie”
Onderzoek en innovatie moeten prioriteit krijgen in alle EU- en nationale begrotingen. De opvolger van Horizon 2020 zou in omvang moeten verdubbelen. En hij zou zich meer moeten richten op de aanpak van mondiale uitdagingen. Dit zijn enkele van de elf aanbevelingen aan de Europese Commissie (EC). Ze zijn opgesteld door de High-Level Group on Maximising EU R&I Impact onder leiding van Pascal Lamy, president emeritus van het Jacques Delors Instituut. Het rapport constateert onder andere dat twee derde van de economische groei van de afgelopen 20 jaar het gevolg was van onderzoek en innovatie. Er is veel steun voor de ideeën van de High-Level Group, maar er worden ook kritische kanttekeningen bij gezet, bijvoorbeeld door de LERU. Die is bijvoorbeeld niet te spreken over een aantal voorgestelde nieuwe procedures.
Nieuwsbericht EC
Rapport Expertgroep (pdf)
Nieuwsbericht LERU
Beleidsbrief LERU (pdf)
 
Spelregels voor de economie van de 21ste eeuw
Vorige week verscheen een nieuw boek van Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, auteurs van de in innovatiekringen vermaarde boeken Race Against the Machine (2012) en The Second Machine Age (2014). In Machine, Platform, Crowd gaan ze in op de drie belangrijkste spelregels van de nieuwe netwerkeconomie: machines nemen veel over, platforms maken de dienst uit en de ‘crowd’ weet het beter. “Het snappen van de implicaties van deze nieuwe ontwikkelingen, zal het verschil maken tussen floreren en simpelweg overleven. Of tussen overleven en ten onder gaan.” Artikelen van The Portfolio Partnership, Technologist en Raconteur betogen dat de ontwikkelingen zoals Brynjolfsson en McAfee die beschrijven, niet gaan leiden tot massawerkloosheid. Dat denken Brynjolfsson en McAfee zelf trouwens ook. Alle drie de bronnen denken vooral dat automatisering en robotisering eindeloos veel nieuwe mogelijkheden gaan bieden en het werk menselijker en zinvoller gaan maken. De Britse econoom Carlota Perez plaatst enkele kritische kanttekeningen bij deze denkbeelden. Ze ziet een aantal ongewenste trends ontstaan, zoals het ‘winner-takes-it-all’- proces.
Artikel NRC (registratie verplicht)
Artikel The Portfolio Partnership
Artikel Technologist
Artikelenreeks Raconteur – 1
Artikelenreeks Raconteur – 2
Artikel Perez

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Andere bekostiging techniekopleidingen is aan volgend kabinet
Het nieuwe kabinet kan er met nieuwe kwaliteitsafspraken voor zorgen dat er meer diversiteit komt in de financiering van de Nederlandse wetenschap. Dat schrijft minister Jet Bussemaker (OCW) in een brief naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer. Ze wijst er overigens ook op dat de verhouding in uitgaven aan de bèta‑ en de gammaopleidingen helemaal niet zo scheef is als vaak wordt gedacht. De 4TU.Federatie heeft een brief naar kabinetsinformateur Gerrit Zalm gestuurd over de knelpunten bij de bètatechnische opleidingen.
Artikel ScienceGuide
Brief Bussemaker (docx)
Brief 4TU.Federatie (pdf)
 
Onbegrip over opheffing Stimuleringsfonds Open Access
NWO heeft aangekondigd dat ze per 1 januari 2018 het Stimuleringsfonds Open Access opheft. Het fonds was in 2010 ingesteld om open access artikelen en boeken te bekostigen. In een artikel van ScienceGuide noemt Jeroen Sondervan (Universiteitsbibliotheek Utrecht en openaccess.nl) de maatregel “een stap terug”.
Artikel ScienceGuide
 
Seed Business Angels regeling van start
Nederland heeft er een subsidiepotje voor innovatie bij: de financieringsregeling Seed Business Angels. In dat kader is voortaan elk jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor investeerders die start-ups tijdens de vroege levensfase helpen met hun financiering. De business angels helpen jonge bedrijven bovendien met hun netwerk, kennis en ervaring.
Nieuwsbericht RVO
Seed Business Angels regeling
 
Groei Biobased Economy zet door
Steeds meer bedrijven in Nederland zijn actief in biobased economy. De teller staat nu op 1.110 bedrijven. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de RVO. Ook draagt de overheid meer bij aan onderzoek op dit vlak.
Nieuwsbericht RVO
Monitoring biobased economy in Nederland 2016 (pdf)
 
Het versterken van de Nederlandse biotechsector
Nederland heeft een sterke biotechsector, met een prominente innovatieve rol voor start-ups en het midden- en kleinbedrijf. De website Technologische Ontwikkeling presenteert een serie artikelen over biotech in Nederland, met succesverhalen en discussies over het verder versterken van het innovatievermogen van de sector.
Artikelen Technologische Ontwikkeling
 
Groningen: Digital Society Hub en 5G Lab geopend
Vorige week heeft ​de Hanzehogeschool Groningen de Digital Society Hub en het 5G Lab geopend. In beide centra werken studenten samen met docenten, bedrijven, ondernemers en onderzoekers aan innovatieve technische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Nieuwsbericht Emerce
Nieuwsbericht Hanzehogeschool Groningen
 
Krijgt Limburg straks een telescoop voor zwaartekrachtgolven?
Een ongekend grote telescoop voor zwaartekrachtgolven in Limburg biedt allerlei kansen voor Nederland. Die boodschap stond centraal in een presentatie van de Europese zwaartekrachtgolvendetector Virgo aan Nederlandse politici, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven.
Nieuwsbericht De Ingenieur

Nieuws en achtergronden uit Europa


Europese Commissie wil budgetverschuiving naar onderzoek
Door het vertrek van de Britten zal de EU jaarlijks zo’n 10 miljard euro moeten besparen. Uit een discussiedocument blijkt dat de Europese Commissie (EC) niet wil besparen op het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het geld dat hiervoor nodig is, zou moeten komen uit het cohesiebeleid, hoewel ook daarbinnen veel onderzoek en innovatie plaatsvindt. EC-vicepresident Jyrki Katainen pleitte op een conferentie van Science|Business om het geld voor de periode 2021-2027 tevens te halen uit het landbouwbeleid.
Nieuwsbericht Research Europe
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Science|Business
Discussiedocument EC (pdf)
 
Richtlijnen voor het realiseren van open access in 2020
De ontwikkeling van open access verloopt veel minder voorspoedig dan velen willen. Daarom heeft de EUA een rapport opgesteld met doelen en aanbevelingen aan universiteiten. Deze gaan niet alleen over open data zelf, maar ook over datamanagement, de institutionele ontwikkeling van open access, de betrokkenheid van onderzoekers, assessment-systemen en onderhandelingen met uitgevers.
Nieuwsbericht EUA
Rapport EUA (pdf)
 
Publieke investeringen in onderzoek en innovatie leveren 20% rendement op
Financiering van wetenschap en technologie loont. Een rapport van Science|Business suggereert dat de langetermijnopbrengst zelfs rond de 20% ligt. Het rapport, dat is opgesteld op basis van economische studies uit de hele wereld, vindt een enorme variatie in uitkomsten van rendementstudies. De verschillen worden vooral veroorzaakt door het type ondersteunde technologie, de aard van de ondersteuningsprogramma’s en de manier waarop de impact wordt gemeten.
Artikel Science|Business
Rapport Science|Business
 
Minder dan 5% bio-economieprojecten vindt weg naar de markt
Uit een analyse van het Horizon 2020 ProBIO blijkt dat nog geen 5% van de resultaten uit dit programma kans maakt om op de markt te komen. ProBIO heeft meer dan 400 projecten gefinancierd. Het lage niveau van exploitabele resultaten is, volgens de analyse, het gevolg van de manier waarop Europese onderzoeksprogramma’s momenteel zijn georiënteerd. Het volgende kaderprogramma zou zich meer moeten richten op vermarkting.
Nieuwsbericht CommNet
 
Raad presenteert voortgangsrapport EFSI 2.0
De Raad van de Europese Unie heeft een voortgangsrapport gepresenteerd over de onderhandelingen tussen de Raad, de Commissie en het Parlement over het Europese investeringsfonds EFSI 2.0. Naast een verhoging van het budget en een verlening van de termijn voor het zogeheten ‘Junckerplan’, verandert er meer in de werking. Er zijn ook nog veel twistpunten.
Nieuwsbericht Vleva
Voortgangsrapport Raad (pdf)
 
Europese Commissie zet vaart achter Veiligheidsunie
De Europese Commissie (EC) heeft verslag uitgebracht over de maatregelen die op EU-niveau zijn genomen om radicalisering, terrorisme, criminaliteit en de financiering ervan tegen te gaan en cyberdreigingen aan te pakken. Daarnaast beschrijft zij in een nieuw voortgangsverslag over de Veiligheidsunie de volgende stappen die de informatiesystemen in de EU interoperabel moeten maken. In een toespraak op de jaarlijkse internetconferentie van de Britse denktank Chatham House beschreef eurocommissaris Andrus Ansip (Digitale Agenda) het Europese beleid op hoofdlijnen.
Nieuwsbericht EC
Toespraak Ansip
Voortgangsverslag Veiligheidsunie (pdf)
 
Regulering innovaties is goed totdat het slecht wordt
Regelgeving is een van de pijlers van de rechtsstaat en nodig om een ​​eerlijke en competitieve omgeving te waarborgen waarin innovatie bloeit. Maar slecht uitgedachte wetten zijn ‘dodelijk’ voor innovatie, waarschuwt Lise Fuhr. De directeur-generaal van ETNO, de Europese Vereniging Telecommunicatienetwerken, verzamelde een aantal verhalen als leidraad voor discussies over regelgeving.
Artikel EurActiv
 
“Europese Innovatieraad vereist leidende innovatoren en gevoel van urgentie”
De Europese Innovatieraad, die momenteel in voorbereiding is, moet worden geleid door topinnovatoren met kortetermijncontracten. De Raad zou zich moeten beperken tot maar drie of vier hoogrisicoprojecten per jaar, aldus Bart Gordon in een artikel van Science|Business. Het voormalige Amerikaanse congreslid was voortrekker van het Amerikaanse innovatiefinancieringsorgaan ARPA-E, dat geavanceerde energieprojecten bevordert.
President Donald Trump wil het orgaan nu overigens afschaffen.
Artikel Science|Business
 
Verschillen tussen innovatiekoplopers en ‑achterblijvers blijven intact
Eén van de doelstellingen van het innovatiebeleid is dat achterblijvers aansluiting zoeken bij de koplopers in een sector. In Europa heeft het de afgelopen 15 jaar helaas niet zo gewerkt. Uit een onderzoek in opdracht van het JRC blijkt dat er in de hele periode 2000-2015 sprake was van een grote mate van heterogeniteit in de O&O-intensiteiten tussen bedrijven in dezelfde sector en dat deze heterogeniteit in de tijd niet is afgenomen.
Werkdocument JRC (pdf)
 
Frankrijk: Parijse start-upcampus Station F van start
Afgelopen week is start-upcampus Station F in Parijs geopend. Het project heeft 247 miljoen euro gekost. Het is de bedoeling dat in Station F duizend startende bedrijven komen, waarmee het een van de grootste concentraties van start-ups in Europa en zelfs in de wereld zou worden. Een redacteur van TechCrunch liep samen met de Franse president Emmanuel Macron door het gebouw.
Nieuwsbericht Fonk
Artikel TechCrunch

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Pleidooi voor een mondiaal wetenschappelijk visum
Innovatief onderzoek op bijna alle wetenschappelijke gebieden vereist tegenwoordig lang onderzoek, complexe faciliteiten en geavanceerde technologieën. De logische oplossing voor dit probleem is meer internationale samenwerking, maar immigratie‑ en importregels vormen hiervoor een belangrijke hindernis. Een mondiaal wetenschappelijk visum zou een oplossing kunnen vormen.
Artikel Science & Diplomacy
 
Transatlantisch handvest gewenst voor veiligheid van data en dataoverdracht
Europa en de VS zouden gemeenschappelijke richtlijnen moeten vaststellen voor datastromen, stelt een artikel van de Britse denktank Chatham House. Richtlijnen zijn van cruciaal belang om zowel goederen als diensten te beschermen die nu al afhangen van big data en om nieuwe productiviteits‑ en zakelijke winst te kunnen boeken.
Artikel Chatham House
 
De top 10 van opkomende technologieën van 2017
Het World Economic Forum (WEF) en Scientific American hebben een top 10 opgesteld van technologieën die het potentieel hebben om “levens te verbeteren, industrieën te transformeren en de planeet te beschermen”. Ze moeten bovendien binnen 3 tot 5 jaar grootschalig toepasbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld om ‘kunstmatige bladeren’ die CO2 omzetten in brandstof, en een techniek om water te halen uit de lucht.
Nieuwsbericht WEF
Top 10 Emerging Technologies of 2017
 
Hoe overheden blockchain kunnen reguleren en tegelijk bevorderen
Het World Economic Forum (WEF) heeft een rapport gepubliceerd over blockchain: wat is het precies, waartoe dient het, hoe zal het zich over de wereld verspreiden, welke perspectieven biedt het voor bedrijven en organisaties en hoe zou de regelgeving zich moeten ontwikkelen? Een artikel van ECP Platform voor de InformatieSamenleving licht toe hoe wetgevers grip kunnen houden op de blockchaintechnologie.
Nieuwsbericht The Cointelegraph
Rapport WEF (pdf)
Artikel ECP
 
‘Cloud computing’ is voor maakindustrie ook een baanbrekende technologie
We hebben het vaak over het IoT en big data die de maakindustrie ingrijpend aan het veranderen zijn. Sprekers op de conferentie The Fourth Manufacturing Revolution gaven daar een goed inzicht in. Een rapport van de Amerikaanse denktank ITIF en het American Enterprise Institute (AEI) noemt nog een doorbraaktechnologie voor Industrie 4.0: ‘cloud computing’. Ook hiervoor zou de overheid een ondersteunende beleidsomgeving moeten creëren, om ervoor te zorgen dat de industrie er maximaal gebruik van maakt. Een filmpje van Engineering.com maakt duidelijk hoe ook kleine en middelgrote bedrijven kunnen profiteren van Industrie 4.0.
Filmpjes Conferentie (YouTube)
Nieuwsbericht ITIF
Rapport ITIF / AEI
Video Engineering.com
 
Samenwerking grote bedrijven met start-ups lang niet altijd succesvol
De samenwerking tussen grote bedrijven en start-ups laat in de praktijk nogal te wensen over. Slechts 25% van de eerste pilots leidt tot een commercieel succes. Dat komt niet alleen doordat innovatieve ideeën niet blijken te werken, maar ook doordat grote bedrijven zo traag te werk gaan dat ze de kans op succes verloren laten gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de website ‘500 Startups’ onder ruim 100 executives van grote bedrijven. Het rapport doet aanbevelingen over een betere samenwerking tussen grote bedrijven en start-ups.
Nieuwsbericht 500 Startups
 
Het snel veranderende denken over smart cities
Het concept van ‘smart cities’ ontwikkelt zich vliegensvlug. Kijken we naar de techniek, dan wijst een artikel van Cities Today naar de bijdrage die kunstmatige intelligentie (AI) kan leveren. De focus moet echter naar mensen, stelt een artikel van Government Technology (GovTech). Op de vraag wat smart cities zijn, geven topmensen uit het bedrijfsleven in een artikel van Smart Cities Dive, acht zeer verschillende antwoorden. In een artikel van Smart City Hub beschrijft professor Herman van den Bosch (Open Universiteit Nederland) de ontwikkeling van Smart Cities 1.0 naar Smart Cities 3.0. Tot die laatste categorie behoren wereldwijd maar weinig steden. Een tweede artikel van Smart City Hub beschrijft de privacy-problemen van smart cities. The Future of Privacy Forum heeft net een gids uitgebracht die burgers, bedrijven en overheden helpt bij de omgang met privacy-vraagstukken.
Artikel Cities Today
Artikel Smart Cities Dive
Artikel GovTech
Artikel Smart City Hub – 1
Artikel Smart City Hub – 2
Gids The Future of Privacy Forum
 
China: Communistische Partij trekt touwtjes hoger onderwijs aan
Het Centraal Comité van de Communistische Partij van China heeft vorige week verklaard dat het, na een inspectie van 31 universiteiten, scherper gaat toezien op het hoger onderwijs. Het beleid van de universiteiten mag niet van de partijlijn afwijken, aldus de verklaring.
Nieuwsbericht People’s Daily Online
 
China: Steeds meer voortrekker van innovatie
Op het World Economic Forum (WEF) in Dalian zette de Chinese premier Li Keqiang het beleid van zijn land uiteen op het gebied van inclusieve groei. Vrije handel en internationale samenwerking zijn, volgens hem, daarbij de sleutel. In een artikel van het FD stelt Feike Sijbesma, topman van het Nederlandse chemieconcern DSM en lid van de Chinese Global CEO Council, dat de bedoelingen van China vrij oprecht zijn. “Men is in China bereid grote problemen aan te pakken. Dat moeten we verwelkomen.” Een publicatie van de Brusselse denktank Bruegel legt uit waarom Europa zich nu echt moet gaan verbinden met China om de aansluiting te houden met de toekomstige multipolaire wetenschaps‑ en technologiewereld.
Artikel WEF
Artikel FD (registratie verplicht)
Publicatie Bruegel
 
Rusland: Poetin versterkt controle op Russische Academie van Wetenschappen
De Russische regering heeft verdere maatregelen genomen om haar greep op de Russische Academie van Wetenschappen (RAS) in Moskou te versterken. Op 23 juni heeft de Doema, een van de twee kamers van het Russische parlement, het eerste ontwerp van een nieuwe wet aangenomen die president Vladimir Poetin het laatste woord geeft in de verkiezingen voor het RAS-voorzitterschap.
Nieuwsbericht Science Magazine
 
Singapore: Superslimme Aziatische tijger
De stadstaat Singapore heeft geen natuurlijke grondstoffen, bossen of akkerbouw. Toch is het een echte ‘Asian Tiger’. Singapore borduurt daar nu op voort met een slimme revolutie. “Singapore is een levend laboratorium waarin de overheid actief invulling geeft aan haar visie dat mens en technologie steeds sterker met elkaar versmelten.”
Artikel RVO
 
VS: Congres verzacht bezuinigingen Trump op onderzoek en ontwikkeling
Ondanks veel mooie woorden over innovatie, wil president Donald Trump hard snoeien in de budgetten van veel r&d-organisaties. Een artikel van Politico spreekt in dit verband over het anti-innovatiepresidentschap van Trump. Het Huis van Afgevaardigden wees deze week veel voorstellen van Trump van de hand of beperkte de omvang van de bezuinigingen, meldt Science Magazine. De Senaat moet zich nog over de bezuinigingen uitpreken. De verwachting is dat deze de voorgenomen bezuinigingen op onderzoek en ontwikkeling verder verzacht.
Artikel Politico
Nieuwsbericht Science Magazine
 
VS: Intensief beleid nodig voor maakindustrie en sociale rechtvaardigheid
De Amerikaanse maakindustrie vertoont tekenen van herstel. Het is echter de vraag hoe lang dit doorzet. Bovendien verandert het niets aan de tweedeling die de afgelopen decennia is ontstaan in goed en slecht betaald werk in de industrie. Een rapport van McKinsey doet een serie aanbevelingen om de positie van de Amerikaanse industrie te versterken, zoals het bevorderen van de implementatie van nieuwe technologieën en het ingrijpend verbeteren van onderwijs en opleiding. Daarnaast is beter sociaal beleid nodig.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (preview-versie)
 
VS: Inreisverbod laat ruimte voor universitaire contacten
Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft besloten dat het inreisverbod voor personen uit zes Moslimlanden, dat president Donald Trump had uitgevaardigd, gedeeltelijk mag worden geïmplementeerd. Internationale studenten die zijn toegelaten tot universiteiten en academici die in de VS zijn uitgenodigd voor lezingen mogen wel het land in.
Bericht University World News
 
VS: Handboek voor het opzetten van innovatiedistricten
Innovatiedistricten kunnen een stimulans zijn voor het concurrentievermogen van steden. Een publicatie van de OS Conference of Mayors, Brookings Institution en het Project for Public Spaces biedt concrete strategieën voor het ontwikkelen van zulke plekken in de stad.
Nieuwsbericht Brookings
Handboek (pdf)
 
Zuid-Korea: Toewerken naar commerciële kernfusie
Zuid-Korea heeft zich ten doel gesteld om in 2040 een commerciële kernfusiereactor te kunnen maken. Op weg daarnaar toe wordt gewerkt aan een demonstratie kernfusiereactor, uitbreiding van onderzoeksactiviteiten en publieke acceptatie. Een artikel van het Vlaamse magazine ILYA vertelt meer over de ontwikkeling van kernfusie in Europa.
Artikel RVO (pdf)
Artikel ILYA (pdf)
 
 
Dit het laatste nummer van de AWTI e-mail alert voor de vakantie. Het volgende nummer verschijnt op 24 of 25 augustus. De medewerkers van de AWTI wensen u een fijne vakantie toe!
 
Leestip voor de vakantie
Pan European Networks geeft gratis online tijdschriften uit op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie, boordevol interessante artikelen over de inhoud en het beleid. In mei verscheen het eerste nummer van Smart Cities (128 pagina’s). In juni verscheen het eerste nummer van Health (192 pagina’s). Deze maand verscheen het nieuwste nummer van Science & Technology Review (#23; 268 pagina’s).
Magazine Smart cities #1
Magazine Health #1
Magazine Science & Technology Review #23

Colofon