Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 september 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Overgang naar open access is te betalen uit bestaande bibliotheekbudgetten
In 2015 kwamen de Nederlandse universiteiten tot een overeenkomst met de uitgevers. De ‘gouden route’ moest tot meer open access publicaties leiden. De website Openaccess.nl geeft een overzicht van de gesloten deals. Maar hoe duur is een ‘open access’-publicatie nu eigenlijk? Consultant Leo Waaijers rekende het uit en constateert dat volledig open access niet meer kost dan wat de universiteiten nu kwijt zijn aan abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften. Dit is een bevestiging van het vermoeden dat de AWTI al uitsprak in zijn het advies ‘Durven delen’. Kostenbesparing moet volgens de Raad overigens niet het doel zijn van open access, maar eerder de brede toegang tot kennis voor bedrijfsleven en maatschappij.
Artikel ScienceGuide
Publisher deals Open access
AWTI-advies (januari 2016)
 
ERC-projecten zorgen voor grote wetenschappelijke doorbraken
Driekwart van het onderzoek dat de European Research Council (ERC) subsidieert, realiseert doorbraken of grote wetenschappelijke vooruitgang. Een evaluatie laat zien dat de ERC zijn doelstellingen bereikt, namelijk het financieren van interdisciplinair grensverleggend onderzoek en projecten met een hoog ‘high-risk/high-gain’-gehalte.
Nieuwsbericht ERC
Evaluatie ERC (pdf)
 
Contouren van een nieuwe industriële strategie voor Europa
Europa heeft een nieuwe industriële strategie nodig, legt een rapport van de Brusselse denktank Bruegel uit. Deze moet niet uitgaan van ‘picking winners’, maar van een holistische visie op het ondersteunen van ontwikkelingen die nodig zijn voor een sterke maakindustrie. Hierbij zijn drie onderwerpen het belangrijkst: de basisinfrastructuur voor de digitale economie, slimme regelgeving en een goed systeem voor opleiding en training.
Nieuwsbericht Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)
 
Overheidsbeleid voor kunstmatige intelligentie
Je kunt terecht zorgen hebben over de impact van robots op wapens, banen en privacy, stelt Oren Etzioni van het Allen Institute for Artificial Intelligence in een artikel van The New York Times (NYT). Hij doet drie voorstellen om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) positief voor de wereld verloopt. Een artikel van Robotenomics beschrijft hoe de ontwikkeling van AI momenteel voortschrijdt en wie de leidende partijen hierin zijn. Het doet aanbevelingen voor overheidsbeleid om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. Daniela Rus, hoogleraar informatica aan MIT, denkt dat de problemen van robots en AI helemaal niet zo groot worden als veel mensen denken, en zeker niet zo snel. In een artikel van NRC zegt ze: “Robots naar Mars sturen is makkelijker dan robots de was laten vouwen.”
Artikel NYT
Artikel Robotenomics
Artikel NRC (registratie verplicht)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Spinozapremies 2017 uitgereikt
Vier toponderzoekers hebben de NWO-Spinozapremie 2017 in ontvangst mogen nemen: ontwikkelingspsycholoog Eveline Crone, analytisch-chemicus Albert Heck, fysisch-chemicus Michel Orrit, biofysicus en bioloog Alexander van Oudenaarden. Zij presenteerden tijdens de feestelijke uitreiking hun plannen voor de besteding van hun onderzoekspremie van 2,5 miljoen euro elk. De Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap.
Nieuwsbericht NWO
 
Tilburg krijgt eerste Nederlandse Professor of Practice
In de VS is het al gemeengoed, nu heeft ook Nederland zijn eerste Professor of Practice, benoemd door Tilburg University. Een Professor of Practice krijgt de leeropdracht mee vanuit de praktijk en moet die praktijk nadrukkelijk verbinden met het onderwijs en het onderzoek. “Vraagstukken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, zijn tegenwoordig simpelweg te groot om bij een enkele partij neer te leggen. De scheidslijnen tussen universiteit, overheid en het bedrijfsleven beginnen hierdoor te vervagen, en dat is ook nodig om de samenleving verder te brengen.”
Artikel ScienceGuide
 
Nationale Stevinpremie voor wetenschappelijke valorisatie
Vanaf 2018 kunnen twee wetenschappers die met onderzoek grote maatschappelijke of economische impact hebben gehad, in aanmerking komen voor de nationale valorisatiepremie: de Stevinpremie. Het premiebedrag is 2,5 miljoen euro en kan naar wetenschappers gaan in alle wetenschapsgebieden. Daarmee is de nationale Stevinpremie gelijkwaardig aan de prestigieuze Spinozapremie.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
 
Hogescholen willen meer student-ondernemers
Er moet in het hbo meer aandacht komen voor studenten die een eigen bedrijf willen opzetten. Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen en prins Constantijn van Startup Delta tekenden hierover vorige week, tijdens de opening van het studiejaar op de hogeschool Saxion, een Memorandum van Overeenstemming. Het document richt zich onder andere op een topondernemersregeling voor hbo-studenten en de invoering van een ‘entrepreneurial master’.
Nieuwsbericht Saxion
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Memorandum van Overeenstemming (pdf)
 
Slimme financiering nodig voor fieldlabs smart industry
Smart Industry Fieldlabs spelen een belangrijke rol in de adoptie van digitalisering en nieuwe technologieën door de Nederlandse industrie. Toch hebben zij nog te vaak problemen met hun financiering om deze rol waar te maken. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en Brainport Development. Het rapport doet aanbevelingen voor slimmere financiering.
Nieuwsbericht TNO
Rapport TNO – 1: Criteria en typologieën van Fieldlabs (pdf)
Rapport TNO – 2: Financing Field labs (pdf)
 
Topsectoren adviseren nationale aanpak elektrochemische conversie en materialen
Om met behulp van Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) de transitie naar een duurzaam energie- en grondstofsysteem te versnellen is een nationale meerjarige aanpak nodig. Dat staat in een gemeenschappelijk advies van de topsectoren Energie, HTSM en Chemie aan het ministerie van EZ. Het advies doet aanbevelingen voor governance, regelgeving, onderwijs en onderzoek & ontwikkeling. Het beveelt bovenal een nationale aanpak aan in de vorm van een meerjarig publiek-privaat programma.
Nieuwsbericht NWO-I
Rapport Topsectoren
 
Ict-toepassingen bij infrastructuur vereisen meer overheidsregie
Een van de domeinen waar digitalisering zich doet gelden is de infrastructuur. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verkent in een ‘signalenrapport’ de gevolgen hiervan. Het rapport maakt onder meer inzichtelijk dat als we digitalisering in het domein van de infrastructuur over ons heen laten komen, publieke waarden als toegankelijkheid, transparantie en voorzieningszekerheid in de knel komen. Het PBL biedt zeven handvatten waarmee overheid, politiek, maatschappelijke organisaties en samenleving de belangrijkste kwesties en dilemma’s kunnen benaderen om nieuwe spelregels te verkennen.
Nieuwsbericht PBL
Rapport PBL
 
“Berichten over het einde van banken zijn schromelijk overdreven”
Fintech zal het bankwezen enorm beïnvloeden. Dat geldt ook voor nieuwe toetreders, zoals crowdfunding platforms en kredietunies. De vraag rijst of banken nog wel nodig zijn. Wim Boonstra (VU, RaboResearch Global) denkt van wel, al zullen banken wel grote veranderingen ondergaan.
Artikel ESB / RaboResearch
 
Feiten en cijfers over de Nederlandse economie
Holland Trade heeft een nieuwe versie gemaakt van de uitgave ‘Holland Compared’. De publicatie staat vol met feiten en cijfers over de Nederlandse (kennis)economie, zoals de belangrijkste macro-indicatoren, ‘human capital’ en innovatie, de logistieke en digitale infrastructuur en de topsectoren.
Publicatie Holland Trade (pdf)
 
Brainport Network presenteert Scale-Up Dasboard
Brainport Network heeft, samen met onderzoeksbureau KplusV, 323 scale-ups en groeiondernemingen gelokaliseerd in Noord-Brabant en Limburg. Hun bevindingen hebben ze in een praktische dataset verzameld, die jaarlijks zal worden geactualiseerd. Het Scale-Up Dasboard bevat onder andere gegevens over de kapitaalbehoefte van de ondernemingen.
Nieuwsbericht Brainport Network

Nieuws en achtergronden uit Europa


Onderzoeksuitdagingen voor volgende generatie internet
De relatie van de burger met het internet ontwikkelt zich voortdurend. De huidige trends zijn bijvoorbeeld continue verbinding met het internet, digitale verbondenheid en digitale samenwerking. Veel van deze interacties hebben positieve maatschappelijke implicaties, maar er zijn duidelijk ook gevaren voor burgers wanneer zij internet gebruiken. Een witboek van het Europese project HUB4NGI beschrijft de belangrijkste thema’s (maatschappelijk, economisch, ontwerp en wetgeving) met betrekking tot de volgende generatie internet (NGI) en de implicaties daarvan voor de technologische ontwikkelingen van het internet.
Nieuwsbericht HUB4NGI
Witboek HUB4NGI (pdf)
 
Begrijpelijkheid wetenschappelijke teksten in de loop van de tijd afgenomen
Duidelijkheid en nauwkeurigheid van rapportages zijn van fundamenteel belang voor het wetenschappelijke proces. Onderzoekers van het Karolinska Instituut uit Zweden hebben ruim 700.000 samenvattingen onderzocht die werden gepubliceerd in 123 wetenschappelijke tijdschriften tussen 1881 en 2015. Het onderzoek toont aan dat de leesbaarheid steeds geringer is geworden. Dat komt door een groeiend gebruik van algemeen wetenschappelijk jargon. Zowel de reproduceerbaarheid als de toegankelijkheid van de onderzoeksuitkomsten is hierdoor achteruit gegaan, concludeert het onderzoek.
Artikel eLIFE
 
Energie Unie op koers?
De Energie Unie, het plan van de Europese Commissie om de energievoorziening flexibeler, duurzamer en innovatiever te maken, heeft een indrukwekkende start gehad. In het eerste jaar, 2016, werden direct al 12 wetgevende voorstellen ingediend. De behandeling van de voorstellen door het Europees Parlement en doorvoering van de wetgeving in nationale regels van de lidstaten verloopt echter veel moeizamer. FTI Consulting uit Brussel maakte een momentopname van de Energie Unie en keek of Europa op de goede weg is en waar we problemen kunnen verwachten.
Nieuwsbericht FTI Consulting
Snapshot FTI Consulting (pdf)
 
Europese biotechsector ziet kansen voor meer groei
De EU werpt meer belemmeringen op voor groei van de biotechsector dan ooit. Dat stelt een evaluatie van EuropaBio. Volgens de sectororganisatie moet de EU innovatievriendelijke maatregelen weer bovenaan haar beleidsagenda zetten. Op die manier kan ze profiteren van het biotechnologisch potentieel om banen en groei te stimuleren.
Nieuwsbericht EuropaBio
Rapport EuropaBio (pdf)
 
Groeiend aantal Europese steden gaat aan de slag met open data
In navolging van steden als Amsterdam, Barcelona en Parijs, zijn de afgelopen jaren steeds meer steden aan de slag gegaan met ‘open data’. Dat geldt bijvoorbeeld voor Dublin, Gent en Lissabon. Volgens een rapport van het European Data Portal hebben de projecten vooral betrekking op stedenbouw, toerisme, transport en mobiliteit, vervuiling en stedelijke openbare diensten.
Nieuwsbericht European Data Portal
Rapport European Data Portal (pdf)
 
Duitsland: Stabiel beleid voor wetenschappelijke excellentie
Twee artikelen van Nature beschrijven waarom Duitsland zo goed is in wetenschappelijk onderzoek: een al jarenlang stabiel onderzoeksstelsel dat geleidelijk groeit met stabiele overheidsfinanciering. Bondskanselier Angela Merkel is overtuigd van het belang van wetenschap voor de samenleving.
Artikel Nature – 1
Artikel Nature – 2
 
Israël: Is Silicon Wadi het beloofde land?
Start-up Nation: zo laat Israël zich maar al te graag bestempelen. De regio van Tel Aviv tot havenstad Haifa wordt zelfs omschreven als Silicon Wadi. Gaat die vergelijking op? Knack Datanews ging op zoek naar het antwoord.
Artikel Knack Datanews
 
VK: Europa wil eerst praten over boedelscheiding Brexit, dan pas over wetenschap
De Britse regering publiceerde vorige week een voorstel voor de deelname van het VK aan de wetenschappelijke samenwerking met Europa na de Brexit. Volgens artikelen van Science|Business streeft de Britse regering een hogere status na dan andere geassocieerde landen, zoals Israël, Noorwegen en Zwitserland. Eurocommissaris Carlos Moedas (Onderzoek) wil de samenwerking tussen Europa en het VK op wetenschapsgebied behouden. Hij benadrukt echter dat er eerst helderheid moet komen over de omvang van de scheidingsrekening van de Brexit, de migratierechten van burgers en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. De reacties uit de wetenschapswereld op het Britse voorstel zijn verdeeld.
Artikel Science|Business – 1
Artikel Science|Business – 2
Publicatie Britse overheid (pdf)
 
VK: Innovatiesubsidies leveren nieuwe banen en miljarden voor de economie op
Innovatiesubsidies van de overheid hebben de afgelopen 13 jaar 150.000 extra banen gecreëerd en de omzet van de betrokken Britse bedrijven met 43 miljard pond (47 miljard euro) gestimuleerd. Dat laat onderzoek van het onafhankelijke Enterprise Research Centre (ERC) zien. Opvallend is dat de langetermijneffecten van de subsidies (na 6 jaar) vier maal groter zijn dan de effecten op de korte termijn.
Nieuwsbericht Britse overheid
Onderzoeksrapport ERC (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Beleidsbrief ERC (pdf)
 
VK: Denktank presenteert visie op economie van de toekomst
De Britse economie draait niet goed en staat voor enorme uitdagingen, zoals de Brexit, de voortgaande globalisering, toenemende maatschappelijke ongelijkheid, gebrek aan duurzaamheid, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. De denktank Institute for Public Policy Research (IPPR) heeft een visie gepresenteerd met denklijnen voor een gezonde economische toekomst. Volgend jaar wil ze de beleidsimplicaties van deze visie presenteren.
Nieuwsbericht IPPR
Rapport IPPR (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
 
VK: Naar een betere toekomst voor de maakindustrie
Het VK produceert of exporteert onvoldoende en het land heeft 69.000 extra ingenieurs per jaar nodig om aan de huidige eisen te voldoen. Het Raconteur-rapport ‘The Future of Manufacturing’, gepubliceerd in The Times, onderzoekt hoe het VK kan concurreren met de belangrijkste productielanden ter wereld, hoe protectionistisch beleid invloed zal hebben op de industrie en hoe de nieuwste technologische innovaties de productie stimuleren.
Rapport Raconteur

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Universiteiten kunnen de kenniseconomie voeden met ondernemerschap
Voorafgaand aan de 2018 World Academic Summit sprak Times Higher Education (THE) met één van de sprekers, Nicolas Pejout van het Paris Institute of Political Studies. Het bevorderen van ondernemerschap noemt hij als een van de belangrijkste uitdagingen voor het universitaire onderwijs. Daarbij moet ook aandacht worden geschonken aan vrouwelijk ondernemerschap, ondernemerschap in de publieke sector, ondernemerschap bij niet-ondernemers en ondernemerschap in oudere generaties.
Artikel THE
 
Nieuwe ideeën zijn steeds moeilijker te vinden
In veel groeimodellen komt economische groei voort uit creatieve ideeën van mensen. Langetermijngroei is vanuit dit perspectief het product van twee termen: het effectieve aantal onderzoekers en hun onderzoeksproductiviteit. Een internationale studie presenteert een breed scala van gegevens uit verschillende bedrijfstakken en bedrijven die aantonen dat de onderzoeksinspanningen de laatste jaren aanzienlijk oplopen, terwijl de productiviteit van het onderzoek sterk afneemt. Nieuwe ideeën zijn dus steeds moeilijker te vinden.
Paper Centre for Economic Performance
 
Hoe deze 50 innovatieve bedrijven de wereld ten goede veranderen
Meer dan ooit maken bedrijven gebruik van het winstmotief om een veelheid aan maatschappelijke problemen op te lossen. Fortune presenteert voor de derde keer een jaarlijst van de beste voorbeelden hiervan.
Artikel Fortune – 1
Artikel Fortune – 2
Zes voorbeelden van kleine bedrijven
Jaarlijst Fortune Change the World 2017
 
Het moment om aan de slag te gaan met kunstmatige intelligentie is nu
MIT Sloan Management Review (MIT SMR) en The Boston Consulting Group (BCG) hebben een rapport gepubliceerd over kunstmatige intelligentie (AI). Het beschrijft de strategieën van bedrijven die op dit terrein de leiding hebben genomen, de groeivooruitzichten en de stappen die managers moeten nemen om een eigen AI-strategie te ontwikkelen. Een artikel van Forbes vat de belangrijkste bevindingen samen. Een artikel van Enterprise Innovation stelt dat bedrijven nú aan de slag moeten met AI. Onderzoek van het Digital Transformation Institute van Capgemini laat zien dat ruim driekwart van de bedrijven die tot nu toe met AI aan de slag zijn gegaan daar economisch voordeel uit heeft gehaald. In de meeste gevallen werden nieuwe banen gecreëerd als gevolg van de AI-technologie. Een artikel van Government Technology (GovTech) roept de publieke sector op om AI te gaan benutten. Het noemt 26 mogelijke toepassingen.
Nieuwsbericht MIT SMR
Artikel Forbes
Rapport MIT SMR / BCG (pdf; registratie verplicht)
Artikel Enterprise Innovation
Nieuwsbericht Capgemini
Artikel GovTech
 
Zo moeten innovatieprocessen van bedrijven en overheden eruit zien
Innovatie bestaat bij veel bedrijven en overheden uit een geheel van nauwelijks gecoördineerde activiteiten. In werkelijkheid moet innovatie, om bij te dragen aan een bedrijf of overheidsinstantie, van het begin tot het eind als een strak proces worden ontworpen. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) geeft een beeld van hoe zo’n proces eruit ziet.
Artikel HBR
 
De meest innovatieve steden van de wereld in verleden, heden en toekomst
‘Venture capitalist’-bedrijf Global Catalysts heeft een studie gemaakt van de meest innovatieve steden in de wereld, in het verleden, het heden en mogelijk in de toekomst. Dat heeft een lijst opgeleverd met tien sleutelcriteria voor succesvolle innovatieve steden. Het bedrijf gaat de komende maanden in discussie over de uitkomsten van het onderzoek.
Artikel Innovation Management
Presentatie Global Catalysts (Slideshare)
 
Australië: Meer internationaal samenwerken in wetenschap en innovatie
Australië gaat nauwer samenwerken met Brazilië en Hong Kong. In het geval van Brazilië gaat het om samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie in het algemeen. In het geval van Hong Kong gaat het specifiek om robotica en kunstmatige intelligentie voor het oplossen van problemen van een vergrijzende samenleving.
Nieuwsbericht The Next Silicon Valley
 
China: Dominantie roboticamarkten komt sneller dan verwacht
De aantallen zijn verbluffend, maar de diversiteit van de ontwikkeling is de echte verrassing, aldus een artikel van ZD Net over robotica in China. Een artikel van Politico gaat uitgebreider in op de opkomst van China als innovatiegrootmacht. Het artikel vraagt zich ook af hoe de VS hierop zou moeten reageren. Nog een voorbeeld van een terrein waarop China nu al voorop loopt, is dat van de ontwikkeling en integratie van kunstmatige intelligentie en blockchain-technologieën. Onderzoeksinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in het land hebben hiervoor een alliantie opgericht, meldt Asia One.
Artikel ZD Net
Artikel Politico
Nieuwsbericht Asia One
 
VS: ‘Evidence-Based’-beleid voor sociale programma’s
Er is veel discussie over de rol van wetenschap en onderzoek in het Amerikaanse overheidsbeleid. Opvallend in dit verband is de publicatie van het eindrapport van de U.S. Commission on Evidence-Based Policymaking (CEP). Dat doet aanbevelingen aan de president en het Congres over de manier waarop de overheid gegevens zou moeten genereren ter ondersteuning van de besluitvorming op sociaal terrein. De Republikeinse ‘speaker’ Paul Ryan en de Democratische senator Patty Murray zijn direct aan de slag gegaan om de voorstellen om te zetten in wetgeving.
Nieuwsbericht American Statistical Association
Nieuwsbericht Science Magazine
Artikel Forbes
Eindrapport CEP (pdf)
 
VS: ‘Pay-it-forward’-cultuur is sleutel van succes Silicon Valley
Waarom is het innovatie-ecosysteem van Silicon Valley zo succesvol? Volgens een artikel van The Next Silicon Valley gaat het niet alleen om incubators, accelerators en het leveren van diensten aan start-ups. De sterke ‘pay-it-forward’-cultuur is ook een reden. Mensen in de regio zijn erg bereid elkaar te helpen.
Artikel The Next Silicon Valley

Colofon