Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

31 augustus 2017


Bericht van de AWTI


Impuls nodig voor toepassingsgericht onderzoek
Nederland verliest vermogen om praktische oplossingen voor economische en maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen. Een investering van 200 miljoen euro per jaar is vereist om vijf tot tien missiegedreven onderzoeks- en innovatieconsortia op te richten. Daarnaast is jaarlijks minimaal 330 miljoen euro nodig om de strategische kennisbasis voor toepassingsgericht onderzoek te versterken. Dit stelt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in zijn vandaag verschenen advies Onmisbare schakels over de toekomst van toepassingsgericht onderzoek. Het Financieele Dagblad (FD) besteedde aandacht aan het advies.
Nieuwsbericht AWTI
Advies AWTI (pdf)
Samenvatting Advies AWTI
Artikel FD (registratie verplicht)

De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Meer samenwerking mkb en meer geld voor r&d door innovatiebeleid
Bijna de helft van alle r&d-uitgaven van grote bedrijven in ons land wordt gedaan in samenwerking met gespecialiseerde mkb-bedrijven, innovatieve start-ups en/of kennisinstellingen. En er wordt tegenwoordig meer in Nederland en minder in opkomende (BRIC-)landen geïnvesteerd. Het innovatiebeleid werpt zijn vruchten af, concludeert VNO-NCW uit de resultaten van zijn R&D-barometer 2017.
Nieuwsbericht Dutch IT Channel
Nieuwsbericht VNO-NCW  
R&D-barometer 2017 VNO-NCW (pdf)
 
Studie: Naar een nieuwe vorm van innovatiebeleid
De huidige vormen van innovatiebeleid – het verstrekken van r&d-financiering, het opbouwen van innovatiesystemen en het bevorderen van ondernemerschap – dragen onvoldoende bij aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Een studie van de University of Sussex bespreekt de kansen, uitdagingen en grenzen van ‘transormatief innovatiebeleid’. Deze benadering wordt gekenmerkt door alternatieve toekomstbeelden, de coproductie van wetenschap, technologie en samenleving en erkenning van de niet-neutrale aard van technologie.
Artikel University of Sussex (pdf)
 
Effecten van innovatie op productiviteit worden komende jaren zichtbaar
Deze zomer verscheen een serie artikelen over de nu al jarenlang achterblijvende stijging van de productiviteit. Is dit een blijvend verschijnsel of nog steeds het gevolg van de economische crisis van 2008? En waarom zorgt innovatie, met name in de vorm van automatisering en robotisering, niet voor een herstel van de productiviteitsgroei? Een paper van de OESO en het IMF geeft aan dat het achterblijven in ieder geval geen kwestie is van verkeerde metingen. Een artikel op de economenwebsite Vox laat zien dat achterblijvende groei evenmin een wetmatigheid is. Ze kan in de nabije toekomst wel ten goede keren (1). Artikelen van AEIdeas (AEI), van wederom de website Vox (2 en 3) en van The New York Times, het laatste gebaseerd op een paper van de liberale denktank Roosevelt Institute, geven aan dat de echte effecten van automatisering en robotisering zich in de komende jaren in de productiviteitscijfers zullen weerspiegelen.
Artikel OESO / IMF
Artikel Vox – 1
Artikel AEI
Artikel Vox – 2
Artikel Vox – 3
Artikel The New York Times
Paper Roosevelt Institute

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Succes Nederlandse wetenschap biedt geen garantie voor de toekomst
“Om de Nederlandse wetenschap sterk te houden, zullen we moeten investeren én moeten inzetten op slimme samenwerking.” Dit zei KNAW-president José van Dijck in haar jaarrede tijdens de jaarlijkse Akademiemiddag. Van Dijck presenteerde een essay over de toekomst van de Nederlandse wetenschap, dat zij schreef samen met KNAW-vicepresident Wim van Saarloos.
Artikel de Volkskrant
Nieuwsbericht KNAW
Essay Van Dijck / Saarloos (pdf)
 
“Beleid voor toponderzoek biedt te weinig perspectieven aan echte toponderzoekers”
In de top 250 van meest geciteerde computerwetenschappers ter wereld staat slechts één Nederlander, op plaats 15: Merlijn Doomernik. Hij vertrekt echter naar Aken: “Het Nederlandse wetenschappelijk landschap is wat beperkend voor mensen die willen doorgroeien. Het gemiddelde niveau van universiteiten is goed, maar tegelijk zijn er geen echte topuniversiteiten in bepaalde vakgebieden, of grote verschillen tussen hoogleraarposities.Duitsland probeert wel actief toponderzoekers binnen te halen.”
Nieuwsbericht NRC (registratie verplicht)
 
Een agenda voor techniek in het hoger onderwijs
“Nederland moet een gidsland én proeftuin voor digitale ontwikkelingen worden”, stelde de VSNU vorig jaar in een notitie. Een taskforce onder leiding van Anka Mulder, lid van het college van bestuur van de TU Delft, heeft nu een vervolgnotitie voor de VSNU geschreven over de manier waarop universiteiten technologie – en dan met name ict – een plaats zouden moeten geven in hun onderwijs. (Zie ook: ‘Toekomstige werkenden hebben veel verschillende vaardigheden nodig’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Artikel ScienceGuide
Blogpost Mulder
Notitie Taskforce Technologie in het Hoger Onderwijs (pdf)
 
NanoLabNL maakt zich zorgen over toekomst
Nederland heeft een mondiale koppositie op het gebied van nanotechnologie. Maar die positie is kwetsbaar, ziet Guus Rijnders, voorzitter van NanoLabNL. “Als je voorop wilt blijven lopen, zul je continu de apparatuur moeten vernieuwen.” Rijnders roept de overheid op om structureel te blijven investeren in zijn faciliteiten. Volgens een artikel van Strategy+Business kunnen nanomaterialen ‘The Next Big Technology’ worden.
Artikel ScienceGuide
Artikel FD (registratie verplicht)
Artikel Strategy+Business
 
OCW verlengt bekostiging Centres of Expertise
Goed nieuws voor de Centres of Expertise in het hbo. Onderwijs, bedrijfsleven, onderzoekers en overheid werken hierin samen aan het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk van morgen. Minister Jet Bussemaker (OCW) heeft financiering in 2018 toegekend voor alle 19 Centres of Expertise. De verlenging van de regeling, die dit jaar zou stoppen, zal als tussenjaar worden gebruikt voor de vormgeving van een nieuw financieringsarrangement vanaf 2019.
Nieuwsbericht Aanjagers van de Kennis van Morgen
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
 
Nederland koploper in fotonica
Het kan zorgen voor nog veel sneller internet, is onmisbaar voor zelfrijdende auto’s en maakt het wellicht mogelijk dat we straks nooit meer bloed hoeven te prikken: fotonica. Nederland loopt voorop in deze technische discipline, aldus een artikel van de Volkskrant. “We hebben een mooie combinatie van universiteiten en bedrijven.”
Artikel de Volkskrant (registratie verplicht)
 
Nederland steekt VS naar de kroon in biotechnologie
De VS is mondiaal koploper op het gebied van biotechnologie. Maar afgewogen tegen de omvang van de economie, doet Nederland het nog aanzienlijk beter, aldus een artikel van beurswebsite The Motley Fool.
Artikel The Motley Fool
 
Meer academici als leraar in middelbaar onderwijs nodig
Er moeten op middelbare scholen meer leraren komen met een universitair diploma, stelt de KNAW in een position paper. Zulke leraren zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op de universiteit. De komende jaren gaan veel van de huidige universitair geschoolde leraren met pensioen, terwijl de nieuwe aanwas grotendeels bestaat uit hbo-geschoolde leraren.
Persbericht KNAW
‘Position paper’ KNAW (pdf)
 
Mobiliteitssector verandert ingrijpend en Nederland doet daar volop aan mee
Twee grote veranderingen in de mobiliteitssector zijn de opkomst van elektrisch rijden en de snel naderende introductie van zelfrijdende auto’s. Een artikel van de Rabobank beschrijft laatstgenoemde ontwikkeling, de vooruitzichten en de kansen voor Nederland. Het artikel constateert dat fabrikanten en de overheid in Nederland zich “gelukkig” volop met de komst van autonome auto’s bezighouden. De website zelfrijdendeauto.com gaat dieper op de ontwikkelingen en het Nederlandse beleid in. Volgens een artikel van The Next Web wordt de autonome auto een ‘biljoenenmarkt’. ING schrijft over de opkomst van elektrisch vervoer en de dreigingen die hiervan uitgaan voor de Europese industrie. De bank denkt dat de vier belangrijkste consumentenhindernissen voor het kopen van elektrische auto’s – accu’s, prijs, bereik en laadtijd – in 2024 succesvol zijn overwonnen. Volgens een artikel van The Guardian zijn in Europa in 2035 alle verkochte auto’s elektrisch.
Artikel Rabobank
Website Zelfrijdende auto
Artikel The Next Web
Rapport ING
Artikel The Guardian
 
ABN AMRO gaat circulaire transitie financieren
De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Hiertoe moeten duizenden kleine en grote industriële bedrijven omschakelen naar nieuwe businessmodellen, stelt een publicatie van ABN AMRO. Om die te kunnen financieren, heeft bank een aantal nieuwe financieringsmodellen ontwikkeld. In 2020 wil ze minimaal 100 financieringsdeals hebben gesloten voor 1 miljard euro. Deze moeten 1 miljoen ton CO2-uitstoot besparen.
Nieuwsbericht Duurzaam Ondernemen
Rapport ABN AMRO (pdf)
 
Nederland ziet zichzelf als ‘The New Silicon Valley ‘
Een artikel van E52, de nieuwswebsite van Brainport Eindhoven, presenteert Nederland als ‘The New Silicon Valley’. Een artikel op de website van Amsterdam Science Park doet hetzelfde voor Amsterdam. Beide artikelen roemen het hoge opleidingsniveau van Nederlandse werknemers en het ecosysteem voor technologie en innovatie.
Artikel E52
Artikel Amsterdam Science Park
 
Regionaal-economische groei in Nederland
Eén van de gewenste effecten van innovatiebeleid is regionaal-economische groei. Uit een typologie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) komt naar voren dat de regio Groot-Amsterdam in Nederland wat dit betreft aan de top staat. De stedelijke regio’s aan de A2(snelweg)-as en in Noord-Brabant, met name Eindhoven en Den Bosch, ontwikkelen zich sterk. Vergeleken met andere Europese landen zijn er in Nederland niet echt achterblijvende regio’s.
Nieuwsbericht PBL
Rapport PBL (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


Grotere inzet op innovatie-ecosystemen nodig
Europa verliest onophoudelijk technologische knowhow en intellectueel eigendom aan de VS, constateert een artikel van The Next Silicon Valley. Volgens innovatiespecialist Drasko Draskovic zou Europa, als reactie hierop, meer moeten doen aan het ontwikkelen van innovatie-ecosystemen, harmonisering van belastingen en bijvoorbeeld verbeterde toegang tot kapitaal. Draskovic licht zijn standpunt toe in een artikel op de website van het World Economic Forum (WEF).
Artikel The Next Silicon Valley
Artikel WEF
 
Zorgen over Europese regels voor Internet of Things
Volgens de Europese Commissie zou de marktwaarde van het Internet of Things in Europa in 2020 kunnen oplopen tot 1 biljard (duizend miljard) euro. Naar verwachting presenteert de Commissie binnen enkele weken regulering voor deze markt. Een artikel van EurActiv is bezorgd dat deze vooral tegemoet gaat komen aan de belangen van bestaande, grote (en vaak Amerikaanse) bedrijven, zoals Qualcomm. De Commissie zou zich beter kunnen inzetten voor de belangen van nieuwe kleine spelers uit Europa, aldus het artikel.
Artikel EurActiv
 
Europees Parlement wil gemeenschappelijk beleid voor deeleconomie
Het Europees Parlement (EP) heeft in een resolutie de Europese Commissie opgedragen het grijze gebied aan te pakken waarin de deeleconomie zich momenteel bevindt. Verschillende nationale overheden zijn de deeleconomie al aan het reguleren. De Europese Commissie zou hieraan ondersteuning moeten geven, moeten zorgen voor afstemming en erop moeten toezien dat de nieuwe regels in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving. Ze zou ook actie moeten ondernemen om de deeleconomie te bevorderen.
Nieuwsbericht Vleva
Resolutie EP (pdf)
Rapport EP (pdf)
 
Europese scale-upgemeenschap groeit
In het eerste halfjaar van 2017 hebben Europese scale-ups al 9 miljard euro opgehaald aan investeringen, blijkt uit onderzoek van Tech.eu dat is gefinancierd door BNP Parisbas. Over heel 2016 was dat 12,2 miljard euro. De groeiversnelling is vooral afkomstig van scale-ups uit de fintech, de medische en gezondheidssector en de transportsector. Investeerders, waaronder grote bedrijven, zijn vaak nauw betrokken bij de scale-ups die ze financieren.
Nieuwsbericht BNP Parisbas
Rapport Tech.eu / BNP Parisbas (gratis; registratie verplicht)
 
Europa moet voortouw nemen in energietransitie
De transitie naar een slim, veilig en duurzaam energiesysteem is geen keuze meer voor Europa, maar een verantwoordelijkheid naar haar burgers toe. Dat stellen DG Communicatie Roberto Viola en DG Energie Dominique Ristori in een gezamenlijke blogpost. Digitalisering van de sector biedt, volgens hen, grote kansen voor Europa. Het Britse Policy Network meent dat de EU mondiaal de leiding moet nemen over de energietransitie, nu de VS zich hebben teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het artikel noemt vier terreinen waarop Europa grote beslissingen moet nemen, zoals de financiering van de energietransitie en r&d. Een artikel van de economen-website Vox voegt daar het verhogen van de belasting op vervuiling als vijfde onderwerp aan toe. Een artikel van Microgrid Knowledge ziet een grote rol in de energietransitie weggelegd voor ‘virtuele energiecentrales’ en ‘transactieve energie’ uit talloze kleine bronnen.
Blogpost Viola / Ristori
Artikel Policy Network
Artikel Vox
Artikel Microgrid Knowledge
 
Denemarken: Universiteit van Aarhus doet alleen nog ‘open’ fundamenteel onderzoek
De Universiteit van Aarhus is met een aantal toonaangevende Deense industriële bedrijven overeengekomen dat ze geen octrooien meer gaan verwerven op het onderzoek dat ze doen. De onderzoekers en bedrijven gaan alle resultaten en gegevens van hun onderzoek publiceren op het innovatieve Open Science Platform, waar de informatie gratis beschikbaar is voor geïnteresseerden.
Nieuwsbericht Times Higher Education (registratie verplicht)
Nieuwsbericht Universiteit van Aarhus
 
VK: Regering garandeert financiering H2020-projecten na Brexit
De Britse overheid zal de Britse deelname aan Horizon 2020-projecten die vóór de uittreding van het VK uit de EU zijn of worden gehonoreerd, voor de gehele projectduur blijven financieren. Dat heeft minister Jo Johnson (Universiteiten en Wetenschap) verklaard. Volgens een artikel van The Knowledge Exchange Blog blijft de Britse wetenschapswereld bevreesd dat de onderzoekssamenwerking met Europa na de Brexit afneemt. Ze is ook bang dat nadien minder geld beschikbaar zal zijn voor onderzoek. Het VK haalt momenteel namelijk meer onderzoeksgeld uit de EU dan het eraan spendeert. Volgens een bericht van The Independent zijn de Britse topuniversiteiten bang dat beperking van de immigratie uit de EU hen veel geld gaat kosten. Ze hebben op 10 punten meer helderheid van de regering gevraagd. Ze willen in ieder geval dat studenten niet onder de nieuwe immigratieregels gaan vallen.
Speech Johnson
Artikel The Knowledge Exchange Blog
Nieuwsbericht The Independent – 1
Nieuwsbericht The Independent – 2
 
VK gaat gewoon deelnemen aan nieuw Europees octrooistelsel
De Britse regering heeft een document vrijgegeven waaruit valt op te maken dat het VK wil blijven meedoen aan het nieuwe Europese octrooistelsel. Hoewel dat niet expliciet wordt gesteld, is de juridische onderbouwing van het voornemen waarschijnlijk dat het nog op te richten Unified Patent Court (UPC) geen EU-instelling is maar het product van een internationaal verdrag, aldus een artikel van Bloomberg BNA. Het UPC, dat nu wordt opgestart, blijft in Londen, aldus een bericht van EurActiv.
Nieuwsbericht Bloomberg BNA
Rapport Britse overheid (pdf)
Nieuwsbericht EurActiv
 
VK: Techinnovatiekaart van Britse industriële clusters
Het Britse Open Data Institute (ODI) en de Digital Catapult hebben de Tech Innovation Index van het VK gepresenteerd. De online interactieve kaart geeft een beeld van de innovatieactiviteiten en het innovatiepotentieel in 7 technologiesectoren in 36 steden en regio’s. De index is bedoeld voor beleidsmakers en investeerders.
Nieuwsbericht Silicon.co.uk
UK Tech Innovation Index
 
VK: Venture capitalists vrezen weerslag van Brexit
Sinds het VK zijn vertrek uit de EU heeft aangekondigd, krijgt een groeiend aantal Britse ‘venture capital’-bedrijven geen geld meer uit het Europese Investerings Fonds (EIF). Dit fonds is goed voor ongeveer de helft van het risicokapitaal in de EU. De Britse regering heeft een consultatie uitgeschreven voor een plan om een nieuw Brits Investeringsfonds op te richten.
Artikel Politico
Nieuwsbericht Britse overheid

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Shanghai Academic Ranking of World Universities 2017
Amerikaanse universiteiten blijven de 2017 Ranking of World Universities (ARWU), kortweg Shanghai Ranking, domineren. Harvard University staat op 1, Stanford op twee. De Britse Cambridge University heeft het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of California Berkeley ingehaald en staat nu op 3. Utrecht is op plaats 47 nog steeds de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit, de Erasmus Universiteit staat voor het eerst in de top 100, op plaats 73.
Bericht University World News
Nieuwsbericht ARWU
Shanghai Ranking 2017
Nieuwsbericht Neth-ER
 
Kunstmatige intelligentie gaat universiteiten transformeren
Kunstmatige intelligentie (AI) biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en leren, betoogt een artikel op de website van het World Economic Forum (WEF). Universiteiten moeten deze ontwikkeling omarmen en – beter nog – gaan leiden. Anders worden ze in toenemende mate irrelevant en uiteindelijk overbodig.
Artikel WEF
 
Toekomstige werkenden hebben veel verschillende vaardigheden nodig
Welke vaardigheden moeten werknemers in de toekomst hebben? Een rapport van het Amerikaanse University + Industry Labs (UI Labs) onderzocht welke veranderingen zich gaan voordoen in de digitale maakindustrie en welke vaardigheden daarbij horen. Het rapport is bedoeld voor bedrijven en academische onderwijsinstellingen. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) hekelt de ‘valse dichotomie’ tussen de geestes‑ en de computerwetenschappen. Het artikel wijst op drie nieuwe boeken die inzichtelijk maken dat vaardigheden van de toekomst meer zijn dan digitale en technische vaardigheden. Artikelen van Singularity Hub en ZDNet wijzen op het grote belang van ‘zachte’ vaardigheden, zoals kritisch denken, problemen oplossen en samenwerken. Volgens een artikel van de Britse denktank Nesta gaat de discussies over de toekomst van vaardigheden, ook die over ‘zachte’ vaardigheden, te eenzijdig over de toekomstige digitale economie. Er gaat de komende decennia veel meer veranderen, denk aan globalisering, demografische ontwikkelingen en de toenemende aandacht voor duurzaamheid. Daar zijn heel andere kennis en vaardigheden bij nodig. Ook het laatste nummer van Deloitte Review gaat hierover. In een artikel van ScienceGuide stelt universiteitshoogleraar Paul Kirschner (OU) dat ‘algemeen probleemoplossende vaardigheden’ niet bestaan.” Volgens is de huidige kennisbasis in het onderwijs nog steeds de beste uitgangspositie om op te leiden voor nu nog niet bestaande banen.
Rapport UI Labs
Artikel HBR
Artikel Singularity Hub
Artikel ZDNet
Artikel Nesta
Nieuwsbericht Deloitte
Deloitte Review, issue 21
Artikel ScienceGuide
 
Systeembenadering helpt publieke sector uitdagingen aan te pakken
Traditionele analytische instrumenten en methoden om problemen op te lossen werken niet meer in de aanpak van de complexe beleidsvraagstukken van vandaag de dag. Een rapport van het OESO Observatory of Public Sector Innovation, legt uit hoe de publieke sector in die gevallen systeembenaderingen kan gebruiken. Het rapport bevat een theoretisch gedeelte en vier voorbeelden van toegepaste systeembenaderingen.
Rapport OESO
 
Techbedrijven waarschuwen voor ‘killer robots’
Het ontwikkelen van automatische, autonome wapens is een doos van Pandora. Daarvoor waarschuwen meer dan honderd ceo’s van technologiebedrijven, waaronder enkele Nederlanders, in een open brief aan de Verenigde Naties. Ze willen een verbod op zulke wapens.
Nieuwsbericht Computable
Nieuwsbericht Business Insider
 
Technologieën van de toekomst
Met de regelmaat van de klok komen organisaties uit de wetenschap en technologie met lijstjes van ‘technologieën van de toekomst’. Fox Business noemt er vijf. Net voor de vakantie presenteerden het World Economic Forum (WEF) en Scientific American een top 10 van technologieën “die het potentieel hebben om levens te verbeteren, industrieën te transformeren en de planeet te beschermen”. In 2015 presenteerde het Directoraat-Generaal voor Parlementaire Onderzoeksdiensten (DG EPRS) een lijst van 10 technologieën “die ons leven kunnen gaan veranderen”. In juli van dit jaar publiceerde het een publicatie met nog eens 10 van zulke technologieën. Ook MIT’s Technology Review kwam in juli met een lijstje van doorbraaktechnologieën. Een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PloS ONE laat zien dat je heel voorzichtig moet zijn met het doen van voorspellingen over nieuwe technologieën. MIT’s Technology Review heeft het in het verleden in ieder geval vaak mis gehad.
Artikel Fox Business
Nieuwsbericht WEF
Top 10 Emerging Technologies of 2017
Rapport DG EPRS (pdf)
Artikel MIT’s Technology Review
Artikel PloS ONE
 
Concurrentie in het tijdperk van online ‘reuzen’
De wereldwijde economie wordt steeds meer overheerst door enkele digitale supermachten, zoals Alibaba, Alfabet/Google, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft en Tencent. Dat brengt grote economische en sociale problemen met zich mee. Zo voorspelt een artikel van nieuwswebsite Vox het einde van het verschijnsel ‘internetstart-up’. Een artikel van Harvard Business Review vertelt meer over de groeiende dominantie van ‘internetreuzen’ en de problemen als gevolg hiervan. Ook een artikel van EurActiv beschrijft deze problemen. De betrokken bedrijven zouden zelf een grote rol moeten spelen bij de oplossingen. Een artikel van Fast Company stelt dat meer grote technologiebedrijven zich voor de samenleving zouden moeten inspannen, zoals Amazon nu doet voor Seattle.
Artikel Vox
Artikel HBR
Artikel EurActiv
Artikel Fast Company
 
De slimste regio’s ter wereld liggen in de VS en Europa
Analisten van de Australische investeringsbank Macquarie hebben onderzoek gedaan naar de slimste regio’s ter wereld. De 13 regio’s die zij vonden, bevinden zich allemaal in de westerse wereld. De onderzoekers keken ook naar Azië, maar kwamen tot de conclusie dat bedrijven en overheden daar vaak niet flexibel genoeg zijn om zich te kunnen meten met die uit andere regio’s. Eindhoven is een van de 13 ‘smart regions’ die Macquarie onderscheidt.
Nieuwsbericht Business Insider
 
Kunstmatige intelligentie voor overheidsdiensten en bestuur
De Amerikaanse Harvard Kennedy School heeft een witboek uitgegeven over hoe de overheid kunstmatige intelligentie (AI) kan toepassen voor betere diensten aan de burger en betere bestuurlijke informatie. De publicatie legt uit hoe AI administratieve lasten kan helpen verminderen, kan helpen bij toewijzingstaken en hoe het complexe taken op zich kan nemen. Daar geeft het rapport ook vele voorbeelden van.
Nieuwsbericht Harvard Kennedy School
Rapport Harvard Kennedy School (pdf)
 
China: Mondiaal koploper in digtale technologie
China is sterk gedigitaliseerd en heeft de potentie om de komende decennia de trends in de wereld te zetten, aldus een discussienota van McKinsey. Volgens een artikel van Bloomberg Technology streeft China op het gebied van kunstmatige intelligentie werelddominantie na. Een artikel van VentureBeat meldt dat China inmiddels al de dominante partij in de wereld is als het gaat om hardware-’unicorns’, bedrijven in de ict-hardware met een marktwaarde van meer dan 1 miljard euro. Die dominantie zal alleen maar groter worden.
Artikel McKinsey
Nota McKinsey (pdf)
Artikel Bloomberg Technology
Artikel VentureBeat
 
Japan: Onderzoek naar motieven van wetenschappelijk wangedrag
De universiteit van Tokio heeft onthuld dat twee van haar onderzoekers data en afbeeldingen zonder onderbouwing hebben geconstrueerd en vervalst. Het gaat minimaal om 5 papers waarin dat is gebeurd. Momenteel vindt in Japan uitgebreid onderzoek plaats naar academisch wangedrag. Er lijken meer gevallen van te zijn en de oorzaak is meer dan alleen de hoge publicatiedruk. Er zijn bijvoorbeeld ook aanwijzingen over de beïnvloeding van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek door de farmaceutische industrie.
Nieuwsbericht The Japan Times
Artikel University World News
 
Singapore: Gestage groei tot innovatiecentrum van Azië
De Republiek Singapore ontwikkelt zich al decennialang tot een innovatiegedreven economie. Nu staat het klaar voor de volgende fase in zijn innovatiereis, met zijn positie als businesscentrum in het opkomende Azië, en zijn ruime toegang tot privaat risicokapitaal. Ook buitenlandse partijen kunnen van deze ontwikkeling meeprofiteren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf dit jaar al een serie publicaties uit over kansen voor innovatieve bedrijven in Singapore.
Artikel The Straits Times
Rapport Kansen voor energiezuinige waterzuivering in Singapore – RVO (pdf)
Rapport Kansen voor efficiënte membraantechnologie in Singapore – RVO (pdf)
Marktrapport Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater in Singapore – RVO (pdf)
Artikel Eerste polder voor landaanwinning in Singapore – RVO (pdf)
Rapport Robotica in Singapore – RVO (pdf)
Rapport De ontwikkeling van drones in Singapore – RVO (pdf)
 
VS: Betere spreiding van onderzoekscentra gewenst
Onderzoekscentra in de VS neigen zich, nog meer dan ‘venture capital’ en start-ups, te concentreren in bepaalde steden en stedelijke gebieden. Ze vormen hier belangrijke economische groeipolen. Ze bevorderen echter ook de economische ongelijkheid. Overheidsbeleid zou ervoor moeten zorgen dat elders eveneens nieuwe creatieve ecosystemen en kenniscentra ontstaan, stelt een artikel van CityLab. Het zich baseert op een studie beschreven in de Journal of Urban Economics (achter betaalmuur).
Artikel CityLab
 
VS: Vraag naar drones groeit explosief
De verkoop van drones in de VS heeft voor het eerst de omzet van 1 miljard dollar in een jaar overschreden. Zowel hobbyisten als bedrijven gebruiken de toestellen voor een groeiend aantal toepassingen, van het nemen van selfies tot het inspecteren van spoorwegen.
Nieuwsbericht Axios
 
VS: De overheid, niet Silicon Valley, neemt leiding op gebied van cybersecurity
In het algemeen kan de overheid veel leren van Silicon Valley als het gaat om technologie. Maar op het gebied van cybersecurity leidt Washington de ontwikkelingen, vertelt een artikel van Nextgov. De federale overheid schakelt voor haar internetveiligheid veel kleine innovatieve bedrijven en zet zo de standaard voor ontwikkelingen in de hele commerciële wereld.
Artikel Nextgov

Colofon