Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

30 november 2017


Bericht van de AWTI


Samen werken aan actievere WTI-diplomatie
Nederland moet diplomatie, kennis, handel en inzet op talent beter verbinden, anders gaat onze concurrentiepositie achteruit. Op de bijeenkomst ‘Samen sterker’ van Nuffic en AWTI, op maandag 27 november in Den Haag, verklaarden vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich voor deze doelstelling in te gaan zetten. Zij riepen het kabinet op om te zorgen voor een heldere strategie en ondersteunende maatregelen. Het regeerakkoord biedt daarvoor voldoende ruimte. “De rest van de wereld moet Nederland leren kennen als innovatieland”, aldus prins Constantijn, special envoy voor StartupDelta. De bijeenkomst was onder andere een vervolg op het recente AWTI-advies over WTI-diplomatie.
Nieuwsbericht AWTI
Advies AWTI (mei 2017; pdf)

De belangrijkste berichten van de afgelopen week


OESO: Nederland moet meer investeren in r&d
De groei van het bbp houdt in 2018 en 2019 aan, verwacht de OESO. Dat komt doordat de huidige groei sterk en breed gedragen is. De OESO adviseert ons land wel om de kredietstroom naar het mkb te verbeteren. Hiernaast moeten de overheidsuitgaven voor r&d omhoog. Dat zou leiden tot hogere investeringspercentages en “bijdragen aan vermindering van een van de grootste overschotten op de lopende rekening in de eurozone”.
Nieuwsbericht FD (registratie verplicht)
Landennotitie Nederland – OESO (pdf)
Samenvatting Landennotitie Nederland
Economische vooruitzichten OESO
 
Innovatiesubsidies maken kleine bedrijven voorzichtiger
De meeste industrielanden verlenen aanzienlijke subsidies aan kleine bedrijven om innovatie te stimuleren. Een artikel van de economenwebsite Vox betoogt, op basis van een onderzoek, dat subsidies weliswaar de toetreding van ondernemers tot de markt kunnen bevorderen, maar dat zij ook kunnen leiden tot een vermindering van de kans op baanbrekende uitvindingen. Toegangskosten zetten kleine bedrijven en ondernemers er juist toe aan om innovaties met een hoog risico en een hoog rendement na te streven. (Zie ook: ‘Zorgt de maakindustrie voor meer innovatie?’ onder: ‘Nieuws en achtergronden uit Europa’. En ook: ‘VS: Alles digitaliseert en dat is niet alleen maar positief’ onder: ‘Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Artikel Vox
 
De digitale revolutie zet zich onverminderd voort
We zijn op weg naar een toekomst van ‘smart everything’. Dat laat het meest recente OESO-scorebord voor wetenschap, technologie en innovatie zien. Een nieuwsbericht van Science|Business wijst erop dat vooral het aantal wereldwijd geoctrooieerde uitvindingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) de laatste jaren sterk is gestegen. Tussen 2010 en 2015 ging het om gemiddeld met 6% per jaar. Dat is twee keer zo snel als alle andere categorieën. Het aandeel van China in de AI-octrooien verdrievoudigde in de genoemde periode, vooral ten koste van het aandeel van Europa. Het landenrapport van Nederland dat gemaakt is op basis van het scoreboard laat dat ons land vooral goed scoort op excellent onderzoek. Daarnaast bevatten banen in Nederland relatief veel ict-gerelateerde taken. Een rapport van ComputerWeekly beschrijft de achtergronden van de hype rondom AI. Het laat zien welke grote veranderingen op komst zijn voor de maatschappij en economie. Ook een artikel van Singularity University voorziet grote veranderingen. Volgens een artikel van NRC is het momenteel echter nog steeds wachten op zinnige toepassingen van AI.
Nieuwsbericht Science|Business
STI Scoreboard 2017 – OESO
Samenvatting Rapport
Landenrapportage Nederland (pdf)
Rapport ComputerWeekly (registratie verplicht)
Artikel Singularity University
Artikel NRC (registratie verplicht)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


NWO pleit voor structurele financiering van nationale digitale infrastructuur
In het rapport ‘Topwetenschap vereist topinfrastructuur’ adviseert NWO het nieuwe kabinet om 27 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen voor de nationale digitale infrastructuur. Volgens NWO is dit nodig om op wereldniveau te blijven en tegemoet te komen aan de groeiende behoefte die Nederlandse onderzoekers hebben aan digitale infrastructuren.
Nieuwsbericht NWO
 
Europese miljoenen voor Nederlandse toponderzoekers
Nederland scoort opnieuw goed bij de Europese onderzoeksraad (ERC). Dit jaar sleept ons land 25 wetenschapsbeurzen voor ervaren onderzoekers in de wacht. Na het VK (60), Duitsland (56) en Frankrijk (38) is Nederland opnieuw vierde op de lijst. In totaal heeft de ERC een bedrag verdeeld van 630 miljoen euro. Dat gaat naar 329 wetenschappers. Er waren 2.538 onderzoeksvoorstellen ingediend. Dit betekent dat 13% van de voorstellen is gehonoreerd.
Nieuwsbericht HOP / DUB
Persbericht ERC
Statistieken Consolidator Grants 2017 (pdf)
Lijst van geselecteerde onderzoekers (pdf)
 
Universiteiten presenteren onderzoeksagenda Digitale Samenleving
De Nederlandse universiteiten hebben een gezamenlijke onderzoeksagenda Digitale Samenleving gepresenteerd. De agenda slaat een brug tussen wetenschappelijke kennis en maatschappelijke opgaven rondom digitalisering, aldus de VSNU. De Vereniging van Universiteiten toonde op haar Impactfestival tal van voorbeelden van samenwerking en co-creatie met de samenleving die nu al succesvol zijn, bijvoorbeeld met een stadsregio, bedrijf of een verlener van kraamzorg.
Nieuwsbericht HOP / UToday
Nieuwsbericht VSNU
Onderzoeksagenda Digitale Samenleving VSNU (pdf)
 
Publicatiedruk overschaduwt soms waarheidsvinding
Komen wetenschappers vandaag de dag nog wel aan waarheidsvinding toe? Is de wetenschap in crisis? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, sprak journalist Jop de Vrieze voor het weekblad De Groene Amsterdammer met een groot aantal wetenschappers. “Er valt nog het nodige te verbeteren aan de betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek.”
Artikel De Groene Amsterdammer

Winnaar Erasmusprijs over diversiteit: “Durf als universiteit een statement te maken”
“Het wordt tijd voor meer flexibiliteit bij promotie- en loopbaantrajecten, waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een gezin of kinderwens.” Alleen dan zal diversiteit aan de universiteit er komen, zegt Harvard-hoogleraar Michèle Lamont in een artikel van Observant. Lamont doet onderzoek naar diversiteit, onder meer binnen de wetenschap. Zij ontving deze week de Erasmusprijs uit handen van koning Willem-Alexander. Aan de Universiteit Leiden vond vorige week een symposium over een ‘inclusievere’ universiteit plaats.
Artikel Observant
Artikel ULeiden
 
Opgetogen reacties op komst medicijnenagentschap naar Amsterdam
Opleidingen farmacie in Nederland zijn opgetogen over de verhuizing van het Europese Medicijnenagentschap (EMA) naar Amsterdam, meldt HOP / DUB. De verwachting is dat het agentschap extra onderzoek en werkgelegenheid zal aantrekken en dat het veel deskundigen zal aantrekken die betrokken kunnen worden bij het farmacieonderwijs en bij symposia. Een artikel van University World News onderschrijft de potentiële voordelen van de komst van de EMA. Het agentschap zelf zet zich schrap voor een potentiële exodus van medewerkers, meldt Science|Business. Farmaceutische bedrijven zijn bang dat dit tot vertragingen in geneesmiddelentoelatingen gaat leiden. Ondertussen staat de rekening voor de verhuizing op 400 miljoen euro.
Nieuwsbericht HOP / DUB
Artikel University World News
Nieuwsbericht Science|Business
Achtergronddocumentatie EC
 
Nederland in wereldtop aantrekken talent
Nederland is nummer zes van de wereld als het gaat om het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Dat blijkt uit onderzoek van de toonaangevende business-school IMD. De hele top 10 van de IMD World Talent Ranking 2017 bestaat uit Europese landen, met Zwitserland, Denemarken en België als nummers 1 tot en met 3. Volgens IMD is dit het resultaat van “het uitstekende Europese onderwijssysteem.”
Nieuwsbericht MT
Nieuwsbericht IMD
IMD World Talent Ranking 2017
 
“Kabinet heeft onpartijdig advies over technologie nodig”
Het nieuwe kabinet moet een wetenschappelijk adviseur krijgen die de politici bijpraat over de effecten van digitalisering en robotisering van de maatschappij. Dat bepleit senator en hoogleraar Alexander Rinnooy Kan in een artikel van het FD. “Goed plan!”, reageert Gert Jan Hofstede, hoogleraar Toegepaste informatiekunde in het WUR-tijdschrift Resource.
Artikel FD (registratie verplicht)
Artikel Resource
 
Flink meer snelgroeiende bedrijven in Nederland
Het aantal jonge Nederlandse bedrijven dat snel groeit, is flink toegenomen. Afgelopen jaar kwamen er 5,4 procent zogeheten ‘scale-ups’ bij in Nederland. Inmiddels zijn er 3.327 van dit soort ondernemingen, blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). Samen hebben de scale-ups in de afgelopen drie jaar bijna 39.000 banen gecreëerd. Een op de tien snelgroeiende bedrijven in Nederland komt voort uit een start-up.
Nieuwsbericht Nu.nl
Nieuwsbericht ECE
Scale-up Dashboard 2017 (registratie verplicht)
 
“Samenwerken voor innovatiesubsidie niet verplicht stellen”
Het enthousiasme bij zowel beleidsmakers als ondernemers om samen te innoveren is groot. Uit een onderzoek van professor Dries Faems (RUG) onder bijna vierhonderd mkb-bedrijven uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor blijkt dat die samenwerking ook resultaat oplevert. Maar het is geen noodzakelijke voorwaarde voor succes. Daarom moet het innovatiebeleid samenwerking niet als een verplichting maar als een nuttige optie zien, aldus Faems.
Nieuwsbericht RTV Noord
Noord-Nederlandse Innovatiemonitor
 
“Maak werven buitenlands personeel makkelijker voor start-ups”
StartUpDelta, het platform waarvan prins Constantijn van Oranje ambassadeur is, pleit voor soepeler salaris- en werknemerseisen bij het halen van kennismigranten naar Nederland. Zo stelt de overheid vrij hoge salariseisen als voorwaarde voor de komst naar Nederland. Met name jonge startende bedrijven kunnen dergelijke lonen niet betalen.
Artikel FD (registratie verplicht)
 
ASML draait flexibilisering terug
Chipmachinemaker ASML gooit zijn flexmodel op de schop en gaat in Nederland veel meer vaste contracten uitdelen. Op die manier hoopt het bedrijf werknemers beter aan zich te kunnen binden. De flexschil is dit jaar al gedaald van 30% naar 25%, en zal verder krimpen tot onder de 20%. Dat is noodzakelijk om het hoofd boven water te houden in de ‘oorlog om talent’.
Nieuwsbericht FD (registratie verplicht)
 
“Mens moet aan de leiding blijven bij ontwikkeling AI”
In een speciale Economie-bijlage schreef NRC zaterdag over het oprukken van de kunstmatige intelligentie. Over de enorme investeringen in artificial intelligence start-ups en hoe de economie hierdoor gaat veranderen. Over zelflerende computers die delen van het mensenwerk zullen overnemen. Er zijn echter grenzen, meent een commentaar van NRC. De mens moet altijd de baas blijven. (Zie ook: “Nieuwe technologie vergt vernieuwing economisch systeem” onder: Nieuws en achtergronden uit Europa).
Eerste artikel IT-special NRC met links naar andere artikelen (registratie verplicht)
Commentaar NRC (registratie verplicht)
 
Zorgen over de toekomst van ondernemerschap
De kansen voor productief ondernemerschap zijn kleiner aan het worden. Dat betoogde professor Bas van Bavel (UU) tijdens een lezing bij de uitreiking van de Koning Willem I prijs 2017. Oorzaken zijn de dalende investeringen in de reële economie, een toenemende invloed van de vermogende marktelite op de politiek en een toenemende sociale ongelijkheid. De tekst van de lezing verscheen afgelopen week.
Lezing Van Bavel (pdf)
 
Rabobank start Innovatie Fonds voor duurzame start-ups
Rabobank is een fonds gestart dat het startende ondernemers financieel gaat ondersteunen. Het Innovatie Fonds Rabobank (IFR) heeft een budget van 20 miljoen euro per jaar. Start-ups krijgen toegang tot achtergestelde leningen, variërend van 25.000 tot 150.000 euro. Zo kunnen enkele honderden duurzame start-ups voorzien worden van extra kapitaal.
Nieuwsbericht Banken.nl
 
Innofest wint Europese hoofdprijs voor ondernemerschap
De Nederlandse start-up Innofest heeft bij de uitreiking van de European Enterprise Promotion Award in Tallinn de Grand Jury prize gewonnen. De jury noemde de inzending “een zeer vernieuwend en creatief initiatief”. Innofest zet festivals in als ‘living labs’. (Startende) ondernemers kunnen hier hun innovaties uitproberen.
Nieuwsbericht RVO.nl
 
Randstad en Brainport gaan samen internationale concurrentiekracht versterken
Topbestuurders uit de Noordelijke en de Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven gaan plannen uitwerken om hun gemeenschappelijke concurrentiekracht te vergroten. Er komen plannen voor de bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en het aantrekken van toptalent.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
 
Nieuw kenniscentrum in Groningen voor digitaal ondernemen
De Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) lanceren het Groningen Digital Business Centre (GDBC). Dit nieuwe kenniscentrum richt zich op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digitaal ondernemen. Een belangrijke doelstelling is het opleiden van jong talent op het gebied van digital business en big data, om tegemoet te komen aan de vraag naar academisch geschoolde professionals.
Nieuwsbericht RUG
 
Voormalig AkzoNobel-terrein in Deventer wordt chemisch innovatiecentrum
Bijna negen miljoen euro hebben b&w van Deventer ervoor over om het huidige productieterrein van AkzoNobel in de stad om te toveren tot een plek voor startende, innovatieve bedrijven in de chemische sector. Het centrum wordt opgebouwd rondom de afdeling r&d van AkzoNobel die wel in Deventer blijft.
Nieuwsbericht RTV Oost

Nieuws en achtergronden uit Europa


Best betaalde wetenschappers onderzoeken minder en administreren meer
De best verdienende Europese onderzoekers – hier gedefinieerd als zijnde ouder dan 40 jaar, met ten minste 10 jaar academische ervaring en in de top 20 procent van de verdieners – verrichten ten opzichte van hun collega’s elders in de wereld onevenredig veel administratief en niet-commercieel werk, zoals onbetaald advisering. Dat blijkt uit twee internationale projecten, Changing Academic Profession en The Academic Profession in Europe genaamd. Dit gegeven maakt Europa minder aantrekkelijk voor toptalent
Nieuwsbericht Research Europe
 
Macron wil aantal universitaire netwerken opbouwen in Europa
De Franse regering dringt in een memo aan op een snelle en gecoördineerde actie om netwerken van universiteiten in Europa op te bouwen. De memo spreekt over “de oprichting tegen 2024 van ongeveer 20 Europese universiteiten, die elk gebaseerd zouden moeten worden op netwerken van vier tot zes instellingen, in ten minste drie lidstaten.” Science|Business berekent dat hier zeker zo’n 100 miljoen euro voor nodig is.
Nieuwsbericht Science|Business
 
Zwitserland streeft naar bredere rol Europese Innovatieraad
Topmensen uit de Zwitserse onderzoekswereld vrezen dat de nieuwe Europese Innovatieraad zich te veel gaat richten op grote doorbraakprojecten en de andere kritieke innovatiestadia zal verwaarlozen. “Dat soort dingen gebeurt eens per honderd jaar. Wij vinden het belangrijk dat de hele onderzoekscyclus wordt gefinancierd.”
Nieuwsbericht Science|Business
 
Nederland van 10 naar 11 op Global Entrepreneurship Index 2018
Nederland is net uit de top 10 gevallen van de Global Entrepreneurship Index 2018. Ons land staat nu op plaats 11. De index van het Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI) meet de ‘gezondheid’ van nationale ecosystemen voor ondernemerschap op basis van ondernemende houding, capaciteiten en ambities van de bevolking en sociale en economische ‘infrastructuur’. De top 3, bestaande uit de VS, Zwitserland en Canada, is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Website Global Entrepreneurship Index
Rapport GEDI (pdf; registratie verplicht)
 
Zorgt de maakindustrie voor meer innovatie?
Vanwege haar positieve bijdrage aan werkgelegenheid en economische groei streeft de EU naar een bijdrage van de industrie aan het bbp van 20%. Analyses van het JRC vinden echter geen empirisch bewijs dat een grote maakindustrie een directe invloed heeft op de exportactiviteit of productiviteitsgroei. Er is wel een positief verband tussen productie en r&d-investeringen. De productiestrategie van de EU kan dan ook wel helpen om de doelstelling van 3% voor r&d-intensiteit te halen. Het verband tussen productie en r&d / O&O is evenwel afhankelijk van de industriële structuur van een land. Ondersteuning van nieuwe hightechsectoren moet daarom altijd gepaard gaan met acties om de technologische capaciteit van bestaande sectoren aan te moedigen.
Rapport JRC (pdf)
 
“Nieuwe technologie vergt vernieuwing economisch systeem”
Het is haast ondenkbaar dat de grote maatschappelijke problemen van deze tijd zijn op te lossen zonder technologie. Maar zonder ingrijpen veroorzaakt nieuwe technologie tal van maatschappelijke problemen. Artikelen van The Guardian en The Financial Times (FT) constateren dat er fundamentele veranderingen nodig zijn in ons economisch systeem.
Artikel The Guardian
Artikel FT (registratie verplicht)
 
Derde Staat van de Energie Unie laat vooruitgang zien
De Europese Commissie (EC) heeft haar derde rapport over de Staat van de Energie Unie uitgegeven. Volgens de Commissie ligt de beleidsontwikkeling op koers en zou de aandacht nu moeten uitgaan naar het mobiliseren van burgers, steden, plattelandsgebieden, bedrijven, universiteiten en sociale partners om actief mee te werken aan de ontwikkeling van oplossingen voor de toekomst. Het tempo om nationale energie-infrastructuren met elkaar te verbinden en slimme elektriciteitssystemen aan te leggen zou omhoog moeten. Het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie (DG-RI) van de EC heeft een rapport uitgegeven over de stand van zaken op het gebied van innovatie in energie. Een artikel van Politico geeft een kritischer beschouwing van de Staat van de Energie-Unie. De Brusselse denktank Bruegel pleit voor een snelle terugdringing van kolencentrales in Europa.
Persbericht EC
Third Report on the State of the Energy Union
Projects of Common Interest
Rapport DG-RI (pdf)
Research and Innovation energy strategy – EC
Artikel Politico
Policy brief Bruegel (pdf)
 
Iedere stad zet binnen twee jaar stappen richting Smart City
De ontwikkeling van smart cities loopt voorspoedig en steeds meer overheden maken er budget voor vrij. Amsterdam hoort inmiddels, met steden als Barcelona en Kaapstad, bij de koplopers in de wereld. Ook Antwerpen en Oostende beschikken al over stadsbrede digitale (WiFi-)netwerken waar dagelijks tienduizenden gebruikers mee verbonden zijn en die realtime gemonitord worden door de stadsdiensten. (Zie ook: “De ongemakkelijke waarheid van smart cities” onder: ‘Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld’)
Nieuwsbericht Executive People
 
VK: Universiteiten moeten actiever werken aan commercialisering onderzoek
Spin-offs van universiteiten moeten doorgroeien in eigen land, niet verkocht worden aan een buitenlandse partij. Vanuit dit uitgangspunt roept de Britse minister Jo Johnson universiteiten op om meer te doen aan het delen van ‘best pratices’ op het gebied van de commercialisering van onderzoek en deze snel overal in te voeren. De overheid ondersteunt dit via een nieuw kader voor kennisuitwisseling, waarvoor ze 30 miljoen pond (33 miljoen euro) heeft uitgetrokken.
Nieuwsbericht The Guardian
Knowledge exchange framework portal
 
VK: Flinke investeringen in technologie
De Britse regering heeft zowel haar herfstbegroting als een nieuwe industriële strategie gepresenteerd. Met forse investeringen in kunstmatige intelligentie (AI), zelfrijdende auto’s, 5G en digitale vaardigheden wil ze het VK “in de voorhoede van de technologische revolutie” brengen. Op twee nieuwe manieren wil ze de productiviteit, werkgelegenheid, innovatie en vaardigheden verhogen: via het sluiten van partnerschappen met het bedrijfsleven over sectorspecifieke kwesties en via afspraken over ‘grand challenges’. In het laatste geval moet innovatie tevens bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. De reacties uit het bedrijfsleven en de tech-wereld zijn overwegend positief, laten artikelen van The Guardian, UK TechNews en ComputerWeekly zien. Maar er zijn ook kritische geluiden. Men vraagt zich vooral af of de maatregelen voldoende compensatie zijn voor de negatieve effecten van de Brexit.
Nieuwsbericht Bit-tech
Hoofdlijnen Herstbegroting Britse regering
Website Herfstbegroting
The UK’s Industrial Strategy
Beleidsbrief Sector Deals
Beleidsbrief Grand Challenges
Artikel The Guardian
Artikel UK TechNews
Artikel ComputerWeekly

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Grote onderzoeksinfrastructuren hebben ook lokaal effect op wetenschap
Grote lokale onderzoeksinfrastructuur, zoals de Large Hadron Collider, leiden vaak tot mondiale wetenschappelijke doorbraken. Er zijn nu ook aanwijzingen dat ze effect hebben op de lokale wetenschappelijke output. Een artikel op de economenwebsite Vox laat dat in ieder geval zien voor de Diamond Light Source in het VK. De investeringen in dit centrum hebben niet alleen geleid tot een substantiële toename van direct gerelateerd onderzoek in de lokale omgeving, maar ook tot spillovers op niet-verwant onderzoek als gevolg van kennisdeling.
Artikel Vox
 
Meer onderzoek nodig naar rol sociale wetenschappen in innovatie
Kennisoverdracht tussen industrie en wetenschap is fundamenteel voor innovatie. Een rapport van de OESO bespreekt de beschikbare gegevensbronnen en bijbehorende methodologieën voor het meten van verschillende soorten interactie tussen wetenschap en industrie. Dat levert voor de sociale wetenschappen enige, maar onvoldoende integrale informatie op. De OESO constateert dat aanvullend onderzoek hiernaar gewenst is.
Rapport OESO
 
“Programmeertaal leren wordt net zo nutteloos als leren van oud-Grieks”
Als computersystemen steeds beter in staat zijn om gewone taal te begrijpen, wordt het onder de knie krijgen van een programmeertaal langzaam overbodig. Dat voorspelt hoogleraar innovatie Robert C. Wolcott van de Kellogg School of Management in een opiniestuk voor Quartz at Work. Hij verwacht dat mensen in de toekomst eerder minder zullen gaan programmeren dan meer.
Nieuwsbericht RTL Z
Artikel Quartz at Work
 
“De ongemakkelijke waarheid van smart cities”
Plannen voor smart cities zijn moeilijk te realiseren als zij geen rekening houden met bestaande, lokale, niet-digitale omstandigheden, zoals bureaucratische structuren, politiek, beschikbare middelen en sociaal-economische achterstanden. Een artikel van Scientific American vertelt waarom de meeste smart cities niet verder komen dan enkele losstaande slimme projecten.
Artikel Scientific American
 
Azië: Opkomst van robots dwingt landen mee te doen aan internationaal ethiekdebat
Landen als Zuid-Korea, Japan, China, Singapore en Japan investeren enorm in r&d op het gebied van AI. De kloof met de VS wordt hierdoor snel kleiner. Nu er internationaal steeds meer wordt gesproken over richtlijnen en normen voor ethisch onderzoek, ontwerp en gebruik van AI en geautomatiseerde systemen, zien Aziatische landen zich genoodzaakt om over dit onderwerp mee te praten. Ze willen vooral veel vrijheid voor onderzoekers en bedrijven.
Artikel University World News
 
VS: Afschaffing netneutraliteit heeft verstrekkende gevolgen voor alle burgers
De Federal Communications Commission maakte deze week bekend dat er een einde komt aan het beginsel van netneutraliteit. Volgens een bericht van de VRT wordt dit algemeen beschouwd als een overwinning voor de grote telecombedrijven. “Als er geen regels zijn, is dat in het voordeel van de grote spelers. Voor concurrentie is dan geen ruimte.” Een artikel van Fortune legt uit wat netneutraliteit is en waarom het belangrijk is. Een artikel van CTV News bespreekt de mogelijke negatieve gevolgen van de beëindiging van de netneutraliteit. Techbedrijven spreken zich, bijvoorbeeld op C|Net, uit tegen het terugdraaien van de netneutraliteit. Een artikel van Baltimore Sun stelt juist dat de opheffing van de netneutraliteit in het publieke belang is.
Nieuwsbericht VRT
Nieuwsbericht Fortune
Artikel CTV News
Artikel C|Net
 
VS: Alles digitaliseert en dat is niet alleen maar positief
De Amerikaanse economie gaat met hoge snelheid digitaal, laten artikelen van Brookings en de London School of Economics and Political Science (LSE) zien. Sinds 2002 is in de VS het aandeel van banen waarvoor uitgebreide en middelmatige digitale vaardigheden nodig zijn, gestegen van 45 naar 71 procent van het totaal. Dat gaat gepaard met hogere lonen, maar ook met sterk uiteenlopende trends voor werkgelegenheid en salarishoogten. De verschillen op het gebied van gender en ras worden eveneens groter.
Artikel Brookings
Artikel LSE

Colofon