Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 september 2017


Bericht van de AWTI


Grote technologische instituten herkennen zich in nieuwste AWTI-advies
De Toegepast onderzoek organisaties (TO2; Deltares, ECN, MARIN, NLR, TNO en Wageningen Research) herkennen zich in de conclusies van het vorige week verschenen AWTI-advies ‘Onmisbare schakels’. Ze onderschrijven de noodzaak van een extra investering in de kennisbasis en de faciliteiten van de publieke kennisorganisaties. Ze zijn het ook eens met het pleidooi voor een forse impuls in ‘missiegedreven onderzoeks- en innovatieconsortia’ gericht op de grote, complexe transitieopgaven. Een artikel van ScienceGuide gaat dieper in op het AWTI-advies. Technopolis heeft voor de AWTI een achtergrondstudie gedaan naar de plaats en functie van onderzoeks- en technologie-organisaties (RTO’s) in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk.
Nieuwsbericht TO2-federatie
Artikel ScienceGuide
Advies AWTI
Rapport Technopolis

De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Nederland: Scheefgroei inkomsten en prestaties universiteiten
De Nederlandse universiteiten hebben de afgelopen jaren steeds meer bachelor- en masterstudenten afgeleverd. In de periode 2009-2016 ging het om een stijging van 33 respectievelijk 29%. De rijksbijdrage aan de 13 universiteiten steeg in diezelfde periode met 13%, bij een inflatie van 10%. De overheidsfinanciering loopt zo steeds verder uit de pas met de onderwijsprestaties, stelt het Rathenau Instituut op basis van een analyse van de cijfers. Vooral bij de technische universiteiten groeit de kloof tussen de stagnerende inkomsten en het aantal diploma’s hard, schrijft NRC. De internationaliseringsinitiatieven van universiteiten, met de daarvoor benodigde matching, bevorderen de financiële krapte bij alle universiteiten verder. Nieuwsuur sprak met directeur Melanie Peters over de bevindingen van het Rathenau Instituut.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau
Nieuwsbericht HOP / Observant Online
Nieuwsbericht NRC
Artikel NRC
Uitzending Nieuwsuur
 
Europa: Wat is de juiste hoogte van nationale r&d-budgetten?
Publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie leveren financiële baten op, maar hoeveel en waarom? Een artikel van Science|Business beschrijft welke studies hiernaar zijn gedaan en wat ze opleverden. De verschillen in uitkomsten zijn groot. Een maat voor de optimale hoogte van nationale r&d-investeringen leveren ze dan ook niet op. Uiteindelijk is het een politieke keuze. “De echte vraag is: wil je voorop lopen of de toekomst overlaten aan de Chinezen?”
Artikel Science|Business
 
Wereld: BRICS-landen gaan nauwer samenwerken op gebied van innovatie
De BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) hebben een gezamenlijk actieplan aangenomen voor nauwere samenwerking op het gebied van innovatie. Dat meldt The Next Silicon Valley. Het BRICS Action Plan for Innovation Cooperation (2017-2020) voorziet onder andere in nieuwe gezamenlijke onderzoeksprogramma’s, meer samenwerking tussen wetenschapsparken, meer onderlinge technologieoverdracht en bijvoorbeeld meer uitwisseling van wetenschappers en ondernemers. Het BRICS Innovative Competitiveness Report 2017 verwacht dat het innovatieve concurrentievermogen van de betrokken landen de komende jaren flink zal stijgen, met vooralsnog China en Rusland in de hoofdrol. Dat meldt NDTV India News. Tussen 2025 en 2030 zou India China wel eens kunnen inhalen, aldus het rapport. Een infographic van de Chinese overheid laat zien wat het land de afgelopen vijf jaar heeft bereikt op het gebied innovatie.
Nieuwsbericht The Next Silicon Valley
Nieuwsbericht NDTV India News
BRICS Action Plan for Innovation Cooperation (2017-2020)
BRICS Innovative Competitiveness Report 2017 (pdf)
Infographic Chinese overheid

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Nederlandse universiteiten opnieuw hoog geplaatst in Times-ranking
In de Times Higher Education World University Ranking 2018 staan de Nederlandse universiteiten, net als in voorgaande jaren, allemaal in de top 200. Zeven staan er zelfs bij de beste honderd. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “Dat wij ook dit jaar met 13 universiteiten aan de top staan, is een geweldige prestatie. Net zoals bij elke topprestatie, is dat alleen mogelijk met grote inzet en toewijding. Als we ons hoge niveau willen handhaven, zijn echter meer investeringen noodzakelijk.”
Nieuwsbericht VSNU
THE World University Rankings 2018
 
Opening Academisch Jaar in teken van digitalisering
Bij de opening van het nieuwe academisch jaar hebben de Nederlandse universiteiten hun gezamenlijke plannen gepresenteerd voor digitalisering in het onderwijs. Ze willen de digitale weerbaarheid van studenten versterken, proeven doen met nieuwe vormen van digitalisering en de kansen verkennen van digitalisering voor flexibel onderwijs. Naast deze onderwerpen bevat de agenda ambities op het vlak van vaardigheden van docenten en bijvoorbeeld een sectoranalyse van het opleidingenaanbod op het vlak van digitalisering. Bij de opening van het academisch jaar van Universiteit Twente benadrukte Robert-Jan Smits, directeur-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie, het belang van modernisering van het onderwijs. Bij de opening van het hogeschooljaar bij Fontys gaf demissionair minister Jet Bussemaker een waarschuwing: “Technologie moet niet met ons onderwijs aan de haal gaan.”
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht UToday
Toespraak Bussemaker
Rapport Digitalisering in universitair onderwijs (pdf)
Alle keynote speeches opening academisch jaar – Txtradio
 
Veel start-ups actief op snijvlak topsectoren en baanbrekende innovaties
Bij bijna 60% van het onderzoek van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn bedrijven van buiten de eigen topsector of buiten alle topsectoren betrokken. Vooral jonge bedrijven doen aan deze cross-overs mee. In een opiniebijdrage voor het FD bepleit Frank van Rijnsoever (UU) een formele plaats voor start-ups in het topsectorenbeleid.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Artikel FD (registratie verplicht)
 
Kortetermijngerichtheid geen reden voor bedrijven om minder te innoveren
In de politiek, maar ook in de wetenschap, wordt wel gesuggereerd dat bedrijven door een kortetermijngerichtheid van aandeelhouders te weinig investeren in zaken als duurzaamheid en innovatie. Zo ook in een artikel van het Institute of New Economic Thinking. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat het verschijnsel, in ieder geval in Nederland, niet optreedt. De onderzoekers verklaren dit uit het Nederlandse ‘corporate governance’-systeem. Dit laat bestuurders de ruimte om de strategie en het beleid van een bedrijf autonoom te bepalen. Dat Nederlandse bedrijven relatief weinig lijken te investeren in r&d heeft waarschijnlijk te maken het grote aandeel dienstverlenende bedrijven in onze economie. Dienstverleners innoveren overal op de wereld minder dan industriële bedrijven.
Artikel Institute of New Economic Thinking
Nieuwsbericht duurzaam ondernemen
Rapport RuG (pdf)
 
“Nederland is koploper in agrarische innovatie”
“In Nederland krijgt de toekomst van duurzame landbouw vorm.” Een artikel van National Geographic laat zien welke grote veranderingen gaande zijn in de Nederlandse land‑ en tuinbouw. Het constateert dat ons land voorloopt op de internationale concurrenten, vooral dankzij de ondernemende boeren en tuinders en het onderzoek van Wageningen University & Research (WUR).
Artikel National Geographic
 
“We zijn goed voorbereid op autonoom en elektrisch rijden”
Nederland is goed voorbereid op de komst van autonoom en elektrisch rijden. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek van adviesbureau Roland Berger. Het bureau constateert dat ons land op nummer één van tien concurrerende landen staat als het gaat om infrastructuur, regelgeving en interesse van automobilisten. Landen als Duitsland, Japan en de VS staan er minder goed voor omdat hun overheid en industrie de neiging hebben om bestaande structuren te beschermen. Een artikel van NRC spreekt zijn twijfels uit over de techniek van de zelfrijdende auto en de snelheid waarmee deze betrouwbaar wordt. Een artikel van MobilityLab waarschuwt voor een te snelle introductie van autonome voertuigen op de weg, omdat dit zou kunnen leiden tot een grote toename van het aantal reizigerskilometers. De overheid zou tegelijk met de komst van autonome auto’s het delen van ritten moeten bevorderen.
Artikel de Volkskrant (registratie verplicht)
Rapport Roland Berger
Artikel NRC (registratie verplicht)
Artikel MobilityLab

Nieuws en achtergronden uit Europa


Toch weer een lager budget voor Horizon 2020
De Raad van ministers uit de EU-lidstaten wil volgend jaar 500 miljoen euro snijden in de begroting voor onderzoek. Dit zal “nadelige gevolgen” hebben, waarschuwt het Europees Parlement. In mei had de Europese Commissie nog voorgesteld om het budget te verhogen. De League of European Research Universities (LERU) toonde zich eerder al ontstemd over de plannen van de Raad.
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht LERU
 
“Belangrijkste bijdrage van Europa aan wetenschap ligt in genetisch onderzoek”
Het onthullen van de geheimen van DNA. Dat is volgens een online onderzoek van het Estse voorzitterschap van de EU en Science|Business de belangrijkste bijdrage die het Europese onderzoek heeft geleverd aan de maatschappij. Het onderzoek is overigens niet statistisch significant.
Nieuwsbericht Science|Business
 
Zuid-Europese landen gaan 3%-doelstelling niet halen
Tien jaar na de start van de economische crisis wachten wetenschappers in Griekenland, Italië, Portugal en Spanje nog steeds op een herstel van het wetenschapsbudget in hun land. Science|Business maakte een rondje langs betrokkenen in deze landen en constateert dat ze de Europese doelstelling om 3% van hun bbp te besteden aan r&d in 2020 niet gaan halen.
Artikel Science|Business
 
EU wil Europese technologie beschermen
Europese bedrijven met vitale technologieën moeten bescherming krijgen tegen buitenlandse overnames. Dat heeft eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) gezegd. EU-lidstaten kunnen nu al deals stoppen op het gebied van defensie, energie, financiële stabiliteit of veiligheid. Duitsland nam in juli maatregelen om te kunnen verhinderen dat buitenlandse partijen er met de allernieuwste technologieën vandoor gaan.
Nieuwsbericht Europa Nu
 
Toekomstgerichte beleidsvorming met behulp van wetenschappelijke prognose
Het Europees Parlement heeft voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe beleidsmethodiek voor complexe onderwerpen: de ‘foresight-based policy preparation’. In deze methodiek maakt de wetenschap scenario’s voor de lange termijn. Van daaruit wordt teruggekeken naar de kansen en uitdagingen voor het beleid op de korte termijn. De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) beschrijft hoe de methodiek is toegepast bij de beleidsontwikkeling rondom de opkomst van robots.
Briefing EPRS (pdf)
 
De gedachten achter het Europese privacybeleid voor internetdiensten
Het Europese privacybeleid ligt onder vuur van Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse overheid. In een blogpost legt eurocommissaris Andrus Ansip (Digitale Agenda) het Europese standpunt uit. “Zonder duidelijke privacyregels voor elektronische communicatiediensten – of e-privacy – zullen mensen er geen vertrouwen in hebben. Zonder vertrouwen zullen mensen geen gebruik maken van digitale diensten.” En Europeanen stellen hoge eisen aan hun privacy.
Blogpost Ansip
 
Internationaal platform voor ondernemerschap gelanceerd
In Zwitserland is een nieuw innovatieplatform gelanceerd. Investeerders, starterscentra, mentoren en anderen gaan in het World Innovations Forum hun krachten bundelen om mondiaal een cultuur van ondernemerschap te creëren. Zo moet het succespercentage van startende bedrijven omhoog gaan.
Nieuwsbericht Innovators Magazine
Website World Innovations Forum
 
Angst voor digitale kloof in Europa
Jarenlang heeft Europa de waarschuwingen grotendeels genegeerd over de groeiende digitale kloof tussen het goed verbonden noorden en het technisch zwakke zuiden. Nu dreigt deze kloof de technologische aspiraties van de Europese Unie als geheel te ontregelen en de bestaande economische scheiding tussen beide regio’s te verergeren, stelt een artikel van Politico.
Artikel Politico
 
Estland: Digitale tijger probeert heel Europa mee te krijgen in digitalisering
Estland staat bekend als het walhalla voor startups en buitenlandse bedrijven. Het land zet in op e-Government en heeft, na een langdurige cyberaanval vanuit Rusland, een Cyber Defense League opgezet. De bevolking staat in het algemeen positief tegenover digitalisering. Vanuit zijn positie als voorzitter van de EU probeert Estland nu zijn digitale boodschap en de positieve effecten ervan te verspreiden naar de andere EU-lidstaten.
Artikel Vleva
 
Frankrijk: Verkoop staatsbedrijven om extra innovatie-impulsen te financieren
Premier Edouard Philippe heeft aangekondigd dat Frankrijk staatsactiva gaat verkopen om miljarden euro’s aan te trekken voor de financiering van innovatie. Hij zal over enkele weken bekend maken om welke bedrijven het gaat. Eerder beloofde president Emmanuel Macron 10 miljard euro in te zamelen voor een fonds ter financiering van innovatie.
Nieuwsbericht NewEurope
 
VK: Ambitieus plan voor de life sciences gepresenteerd
Het VK zou honderden miljoenen ponden moeten investeren in risicovolle life sciences-projecten. Deze zouden in het komende decennium moeten leiden tot twee of drie volledig nieuwe bedrijfstakken. Dat stelt een, door de Britse regering gevraagde, strategie voor de sector die afgelopen week is gepubliceerd. Het plan is ook bedoeld om het VK aantrekkelijk te houden voor wetenschappers van wereldklasse nadat het VK de EU heeft verlaten.
Nieuwsbericht Reuters
Life sciences: industrial strategy (pdf)
 
VK: Regering wil blijven meedoen aan Europese onderzoeksprogramma’s
De Britse regering streeft naar een oplossing voor blijvende deelname van Britse bedrijven en onderzoeksorganisaties aan de r&d-programma’s van de EU. Daarbij gaat het niet alleen om Horizon 2020 en het daarop volgende kaderprogramma, maar bijvoorbeeld ook om Euratom, ITER, het European Medicines Agency en de programma’s Galileo en Copernicus. In de media, bijvoorbeeld door Research Europe, wordt gespeculeerd over het bedrag dat de Britse regering overheeft voor blijvende deelname.
Nieuwsbericht Politico
Nieuwsbericht Research Europe

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Staan we aan de vooravond van een nieuwe Gouden Eeuw?
De geschiedenis herhaalt zich niet, maar komt wel in golven die zich vergelijkbaar ontwikkelen. Volgens de historica Carlota Perez zitten we nu midden in zo’n golf, waarin een economische en maatschappelijke crisis optreedt. Hierna zou weer een periode van langdurige welvaart kunnen optreden, als alle mogelijkheden van de laatste technologische ontwikkeling (in ons geval: ict) op grote schaal worden benut. Maar dat vergt wel overheidsbeleid gericht op herstel van eerlijke markten (door het tegengaan van monopolies, bijvoorbeeld) en herstel van banen en inkomens.
Artikel Strategy+Businness
 
De grote rol van kunstmatige intelligentie bij innovatie
Bij innovatieve ontwikkelingen als fabrieken van de toekomst, autonome voertuigen of bijvoorbeeld smart cities denken we direct aan automatisering en robotisering, het Internet of Things en big data. Maar de echte sprong voorwaarts wordt pas gemaakt als we, daar bovenop, meer gebruik maken van zelflerende en zichzelf verbeterende kunstmatige intelligentie (AI). Dat is de strekking van artikelen van ZD Net en Singularity Hub. Een rapport van PwC gaat uitgebreid in op de toekomst van AI en de betekenis ervan voor sectoren en voor de (wereld)economie. Een rapport van Deloitte University Press beschrijft hoe fabrieken van de toekomst er, inclusief AI, uit zullen zien.
Artikel ZD Net
Artikel SingularityHub
Rapport PwC
Rapport Deloitte University Press
 
De opkomst van een robotbelasting
De Zuid-Koreaanse regering heeft een belastingplan gepresenteerd met daarin wat mogelijk de eerste ‘robotbelasting’ van de wereld zou kunnen worden. De Koreaanse overheid wil geen belastingvoordeel meer geven aan de invoering van nieuwe technologieën die weliswaar de productiviteit verhogen maar ook banen kosten. Bill Gates opperde eerder het idee van een robotbelasting. Hij wil daarmee bereiken dat het werk van robots fiscaal hetzelfde wordt behandeld als het werk van mensen. In de EU en de VS vinden al enige tijd discussies plaats over een mogelijke robotbelasting.
Artikel Bloomberg BNA
 
Overheden moeten investeringen en innovatie in hernieuwbare energie mobiliseren
Het mobiliseren van investeringen en innovatie in koolstofarme technologieën, met name op het gebied van hernieuwbare energie, is cruciaal voor het kunnen halen van de internationale klimaatafspraken. Volgens de OESO is hiervoor niet alleen klimaatbeleid vereist, bijvoorbeeld in de vorm van CO2-beprijzing, maar ook meer aandacht voor verbetering van het investeringsklimaat. Onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) schat dat aanhoudende investeringen in r&d tegen 2030 van windenergie op land een van de goedkoopste energiebronnen zouden kunnen maken. Onderzoekers van Stanford University hebben een roadmap gemaakt voor 139 landen om in 2050 volledig te zijn overgeschakeld op duurzame energie.
Artikel OESO (pdf)
Nieuwsbericht Windpower Monthly
Rapport DOE (pdf)
Nieuwsbericht Innovators Magazine
Rapport Stanford University (pdf)
 
VS: De ‘mythe’ van de vaardighedenkloof
De stelling dat Amerikaanse werknemers niet over de vaardigheden beschikken die werkgevers eisen, is een geloofsartikel onder analisten, politici, technologieliefhebbers, ondernemers en vele anderen, meent een artikel van MIT Technology Review. Het spreekt in dit verband van een ‘mythe’. Er zijn, in ieder geval op dit moment, slechts problemen in een aantal specifieke beroepen. Het simpelweg inzetten op meer bèta‑, technische en ‘21-ste eeuwse’ vaardigheden is daar geen oplossing voor. Het gaat veel meer om het op elkaar afstemmen van vraag naar en aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt.
Artikel MIT Technology Review

Colofon