Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 september 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Nederland behoudt vierde plaats op concurrentieranglijst
Nederland blijft een van de meest concurrerende economieën ter wereld. In de Global Competitiveness Index 2017-2018 van het World Economic Forum (WEF) staat ons land op plaats vier, net als vorig jaar. De top 3 bestaat nog steeds uit Zwitserland, de VS en Singapore. Het WEF roemt het Nederlandse onderwijssysteem en de grote bereidheid van bedrijven om met nieuwe technieken om te gaan. Dat laatste blijkt ook uit de Growth Barometer van EY. Uit het onderzoek onder 2.340 ondernemers uit het internationale middenbedrijf blijkt dat Nederlandse ondernemers de disruptieve impact van technologie veel vaker als een kans zien (33%) dan internationale collega’s (23%).
Nieuwsbericht NOS
Global Competitiveness Index 2017-2018
Highlights Nederland
Resultaten Nederland
Nieuwsbericht EY
Rapport EY (pdf)
 
Europa: Kansen en uitdagingen voor missiegeoriënteerd innovatiebeleid
Mariana Mazzucato, directeur van het Institute for Innovation and Public Purpose van het University College London (UCL-IIPP), heeft een werkdocument voor beleidsmakers geschreven over de uitdagingen en kansen van een missiegedreven aanpak van het innovatiebeleid. De Duitse Energiewende is een voorbeeld van dit beleid. Nauw verwant aan het nieuwe concept van ‘mission-oriented innovation policy’ is dat van ‘transformative innovation policy’. Dit is een concept van Johan Schot, directeur van de Science Policy Research Unit (SPRU) van de Universiteit van Sussex. De eerste projecten vanuit deze aanpak laten niet alleen interessante resultaten, maar ook nog veel onvolkomenheden zien.
Nieuwsbericht UCL-IIPP
Werkdocument (pdf)
Presentatie SPRU
Filmpje SPRU (YouTube)
 
Scholen moeten een rol krijgen in regionale en lokale innovatie-ecosystemen
Het tijdperk waarin isolatie en afzondering de optimale leeromgeving was voor onze kinderen is voorbij. Scholen van nu bevinden zich op een kruispunt van innovatie: ze worden partners en actoren in innovatieprocessen in de omliggende economie en samenleving, en maken gebruik van de wereld om hen heen om hun eigen bestaan te innoveren. Een rapport van de OESO beschrijft manieren waarop scholen een plek kunnen krijgen in innovatie-ecosystemen.
Nieuwsbericht OESO
Rapport OESO (online) 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Universiteiten blijven groeien, hbo stagneert
Uit de referentieraming van OCW blijkt dat het hbo de komende jaren minder inkomsten kan verwachten dan aanvankelijk was voorspeld. Het ministerie denkt dat het studentenaantal in het hbo van 2017 tot 2023 daalt van 435.000 naar 415.000. In het wo is de situatie precies omgekeerd. Daar verwacht OCW een stijging van het studentenaantal, van 255.000 dit jaar naar 280.000 in 2023, vooral door de groei van het aantal buitenlandse studenten. Het wo kan hierdoor de komende jaren rekenen op meer budget.
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
Britse en Nederlandse universiteiten blijven ook na Brexit intensief samenwerken
De universiteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen ook na de Brexit nauw blijven samenwerken. Hierover hebben de universiteitenkoepels VSNU en Universities UK een gezamenlijke verklaring uitgebracht. (Zie ook ‘VK: Onderzoeksdeal met VS’ onder: Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht VSNU
Gezamenlijke verklaring (pdf)
 
Interdisciplinair onderzoek staat nog in de kinderschoenen
Het ministerie van OCW en verstrekkers van onderzoeksbeurzen leggen steeds meer de nadruk op samenwerking tussen verschillende disciplines. Hoofdredacteur Sicco de Knegt van ScienceGuide geeft daar een voorbeeld van uit zijn eigen praktijk. Hij laat zien dat interdisciplinair onderzoek nog lang geen uitgekristalliseerd onderwerp is en dat het zijn meerwaarde nog moet bewijzen.
Artikel ScienceGuide
 
Meerwaarde praktijkgericht onderzoek voor oplossen van stedelijke vraagstukken
Tien (studenten)steden hebben zich aangesloten bij City Deal ‘kennis maken’, die inzet op het versnellen van oplossingen voor maatschappelijke opgaven via grootschalige inzet van onderzoekers, docenten en studenten. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Vereniging Hogescholen organiseerden afgelopen week een bijeenkomst, waarop de vele mogelijkheden en de meerwaarde van deze aanpak werden besproken.
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
 
Hogescholen en Topsector Energie gaan samen praktijkgericht onderzoek doen
In zijn recente advies ‘Onmisbare schakels’ stelde de AWTI dat de overheid een stevige impuls moet geven aan het toepassingsgerichte onderzoek. Een goed voorbeeld van de ontwikkeling die de raad nastreeft, is de oprichting – in juni van dit jaar – van het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). Lectoren van 6 hogescholen hebben zich hierin verenigd om te helpen bij het realiseren van de doelstellingen uit het Energieakkoord.
Artikel ScienceGuide
Advies AWTI
 
Nationale ombudsman: Digitalisering mag mensen niet uitsluiten
Digitalisering kan een deel van de bevolking uitsluiten. Dat mag niet gebeuren, stellen de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en projectleider Jeanine Verhoef in een artikel geschreven voor de website van het Rathenau Instituut. De overheid moet ervoor zorgen dat álle burgers mee kunnen doen en zich extra inspannen voor mensen die niet vanzelf mee kunnen komen.
Artikel Rathenau
 
Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale‑ en start-ups
Het Europees Investeringsfonds (EIF) en het ministerie van EZ richten een fonds van 100 miljoen euro op voor de financiering van scale-ups. Beide partijen leggen 50 miljoen euro in. Dat heeft het ministerie bekend gemaakt op het Startup-fest in Amsterdam. In het fonds gaan marktpartijen naar verwachting nog eens honderd miljoen euro aan kapitaal  investeren. Daarnaast komt er voor start-ups via de SEED Capital-regeling 49,5 miljoen euro beschikbaar aan financiering.
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht Rijksoverheid
 
Cyber Security Week 2017
Op de campus van veiligheidscluster The Hague Security Delta vindt deze week de Cyber Security Week plaats. De boodschap bij de opening van het evenement was, volgens een bericht van Innovation Quater: cybersecurity is één van de meest urgente vraagstukken van deze tijd. Bij de start van de week lichtte het ministerie van EZ de plannen voor een Digital Trust Centre toe, dat het samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, gaat opzetten. Het centrum moet ervoor gaan zorgen dat ook de kleine en middelgrote industrie cyberweerbaar wordt. Startup Juncture vertelt meer over start-ups die een rol op het gebied van cybersecurity denken te kunnen spelen.
Nieuwsbericht Innovation Quarter
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Startup Juncture
 
Greentom wint MKB Innovatie Top 100
Greentom uit Maastricht, ontwerper en leverancier van ‘s werelds eerste ‘groene’ kinderwagen, heeft de 12e editie van de MKB Innovatie Top 100 gewonnen. Alle bedrijven in de Top 100 hebben succesvolle innovaties doorgevoerd op het gebied van een product, dienst, proces of organisatie. Aan de MKB Innovatie Top 100 van de KvK is geen geldprijs verbonden.
Nieuwsbericht MKB Innovatie Top 100
 
Hightechindustrie exporteert voor bijna 22 miljard
De exportwaarde van in Nederland gemaakte hightechgoederen lag in 2016 op 21,6 miljard euro. Dat is minder dan in 2015, maar nog altijd ongeveer 9% van de totale Nederlandse export. De VS is de belangrijkste bestemming. Bij de productie van veel van de geëxporteerde hightechgoederen – zoals chipmachines, antisera en vaccins, röntgenapparatuur en processors en controllers – wordt gebruik gemaakt van r&d.
Nieuwsbericht CBS
 
Blockchain: versneller van de energietransitie, facilitator van de deeleconomie
Blockchain is het ‘buzzword’ van de financiële sector. Op het gebied van duurzaamheid biedt blockchain echter ook grote kansen. Zo is de technologie bij uitstek geschikt om de energietransitie te versnellen en een echte deeleconomie mogelijk te maken. Hoe? Dat zocht DuurzaamBedrijfsleven uit.  Het eMagazine van de Dutch Blockchain Coalition laat zien hoe blockchaintoepassingen onze economie en maatschappij in het algemeen verder vooruit kunnen helpen. Eén van de artikelen stelt: Blockchain is ‘gedigitaliseerd vertrouwen’. Volgens een artikel van Forbes zouden consumenten blockchain echter nog helemaal niet vertrouwen.
Artikel DuurzaamBedrijfsleven
Artikel Dutch Digital Delta
Artikel Forbes
 
Trends in crowdfunding
Ongeveer de helft van de crowdfund-ondernemers in Nederland heeft een streefbedrag voor ogen tussen de 50.000 en 150.000 euro. Bijna allemaal willen ze geld lenen en geen aandelen uitgeven. Crowdfund-ondernemers zijn vooral afkomstig uit de dienstverlening en de horeca. Dat zijn enkele van de bevindingen uit een onderzoek van Crowdfundscout.
Nieuwsbericht CrowdFund Markt
 
Fieldlab Blocklab geopend in Rotterdam
Op donderdag 21 september hebben de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam een gezamenlijk fieldlab geopend. Dat gaat concrete toepassingen en oplossingen ontwikkelen op basis van blockchain-technologie. Het praktijkgerichte centrum is ‘Blocklab’ gedoopt.
Website Blocklab

Nieuws en achtergronden uit Europa


Zorgen over voorgenomen bezuiniging op budget Horizon 2020
Op 4 september besloot de Raad van de Europese Unie ruim 500 miljoen te bezuinigen op het budget dat de Europese Commissie had voorgesteld voor Horizon 2020 voor 2018. De besparingen zouden voornamelijk moeten komen uit de eerste pijler (ERC, onderzoeksinfrastructuur, FET), de maatschappelijke uitdagingen en de nieuwe begrotingslijn voor het mkb-instrument. In een brief waarschuwt Robert-Jan Smits, directeur-generaal van DG RTD, voor de negatieve gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen voor onderzoek en innovatie in Europa.
Nieuwsbericht Vleva
Nieuwsbericht ScienceGuide
Brief Smits (pdf)
Persbericht Raad van de Europese Unie 4 september 2017
 
Voorstellen voor nieuwe mega-onderzoeksprojecten gevraagd
De Europese Commissie (EC) heeft een ontwerpvoorstel gepubliceerd voor het werkprogramma voor Future and Emerging Technologies 2018-2020. Uit het document wordt duidelijk dat de Commissie minimaal één nieuw ‘vlaggenschip’ wil opzetten op het gebied van ict, gezondheid & life sciences en/of energie, milieu & klimaatverandering. Ze is nu op zoek naar ideeën hiervoor.
Nieuwsbericht Science|Business
Document EC (pdf)
 
“Technologie moet de mens altijd centraal zetten, anders zal het fout aflopen”
“We stevenen af op een compleet nieuw wereldsysteem. Zoveel is duidelijk”, vertelt Gerd Leonhard, auteur van het boek ‘Technology vs Humanity’ en een van de topinfluencers in Europa volgens Wired Magazine. “De constante stroom van veranderingen zullen het economische systeem onder grote druk zetten. Dat zal gigantische gevolgen hebben voor de mensheid. Daarom is het belangrijker dan ooit dat we nu beslissingen maken om zeker te zijn dat die exponentiële veranderingen in ons voordeel zullen zijn.”
Artikel Bloovi
 
Macron pleit voor Europees innovatieagentschap
De Franse president Emmanuel Macron heeft aan de Sorbonne-universiteit zijn toekomstplannen voor Europa voorgesteld. Uitgebreid in het nieuws kwam dat hij pleitte voor een Europese begroting, Europese defensiesamenwerking en een ecologische omslag. Hij pleitte echter ook voor een Europees agentschap voor innovatie. “Zo moet Europa in de positie komen van innovator en niet van achtervolger.”
Nieuwsbericht Science|Business
 
Huidige technologische revolutie vergt cocreatie overheden en bedrijven
De Britse historica Carlota Perez wijst vaak op de vaste manier waarop nieuwe technologieën opkomen: introductie – crisis – grootschalige uitrol. De overheid moet er daarbij voor zorgen dat er geen groep verliezers ontstaat en dat een land optimaal profiteert van de nieuwe ontwikkelingen. Dat legt ze bijvoorbeeld uit in een podcast van de Peter Drucker Society op SoundCloud, waarbij ze het heeft over de ontwikkeling en opkomst van robots. Volgens een artikel van Hackernoon leven we nu echter in een complexer tijdperk van meervoudige, elkaar overlappende technologische revoluties. Dit vereist een nieuwe rol van overheden en bedrijven, waarbij ze niet meer kunnen uitgaan van beheersbare groei, maar moeten overstappen op co-creatie van de toekomst. Een tweede artikel van Hackernoon gaat dieper in op de technologische revolutie die momenteel gaande is.
Podcast SoundCloud
Artikel Hackernoon – 1
Artikel Hackernoon – 2
 
Nieuw raamwerk voor het vrij stromen van niet-persoonlijke data in de EU
De Europese Commissie (EC) heeft een reeks van regels opgesteld om het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU te regelen. Samen met de reeds bestaande regels voor persoonsgegevens (GDPR), die op 25 mei 2018 van kracht worden, moet dit het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven vergroten en aan overheidsdiensten de mogelijkheid bieden om te moderniseren.
Persbericht EC
Nuttige links
 
Hoe houd je r&d van bedrijven in eigen land?
Bedrijven internationaliseren hun r&d- en innovatieactiviteiten steeds meer, volgens de lijn van mondiale waardeketens. Een beleidsbrief van het JRC beschrijft wat we tot nu toe weten over deze ontwikkeling en de gevolgen ervan. Duidelijk is bijvoorbeeld dat internationalisering niet automatisch leidt tot uitholling van r&d- en innovatieactiviteiten in het land van herkomst. Met welk beleid overheden in het land van herkomst bedrijven aan zich kunnen binden, is niet helemaal duidelijk. Daar is nader onderzoek naar nodig. Een cruciaal element in dat verband is inzicht krijgen in de wijze waarop de industriële actoren de locatie van hun O&O- en innovatieactiviteiten organiseren en hoe ze deze koppelen aan lokale en wereldwijde innovatienetwerken en ‑systemen. (Zie ook: ‘Industrie 4.0 heeft grote gevolgen voor industriegeleide economische ontwikkeling’ onder: Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Beleidsbrief JRC (pdf)
 
De innovatielessen van Lego
Lego gold de laatste jaren als een lichtend voorbeeld van een bedrijf dat uit de as herrezen was door zijn bijzondere manier van innoveren, in nauwe samenwerking met klanten. Begin september meldde het bedrijf plotseling dat de zaken er slecht voor staan en dat er 1.400 mensen uit moeten. Volgens een artikel van Innovation Excellence heeft Lego zijn succesvolle innovatiestrategie de laatste jaren verwaarloosd.
Artikel Innovation Excellence
 
Case studies laten het belang van octrooien voor het mkb in Europa zien
Het Europees Octrooi Bureau heeft een reeks van 12 casestudies gepubliceerd over hoe kleine en middelgrote ondernemingen in Europa octrooien in hun voordeel gebruiken. De publicatie heeft tot doel het mkb bewust te maken van het belang van octrooien en hen gebruik te laten maken van de lessen die andere bedrijven reeds hebben geleerd.
Case studies
 
Gevolgen ‘disruptieve’ technologieën voor het huidige en toekomstige handelsbeleid
Het DG Buitenlands Beleid heeft een rapport uitgebracht over de potentiële effecten van ontwrichtende technologieën op het externe handelsbeleid van de EU. Het rapport benadrukt het cruciale belang van gegevens en grensoverschrijdende gegevensstromen voor de opkomende digitale economie en onderstreept het belang van een sterk beleid op deze gebieden.
Studie DG Buitenlands Beleid (pdf)
 
Hoe Europa kan omgaan met de grote mondiale trends
Acht grote economische, maatschappelijke en politieke trends zullen de wereld tot 2035 vormen: een vergrijzende bevolking, een fragiele globalisering, een technologische revolutie, klimaatverandering, verschuivende mondiale machtsverhoudingen, nieuwe gebieden van staatsconcurrentie, politieke ontwikkelingen in het informatietijdperk en ecologische bedreigingen. Een rapport van de European Parliamentary Research Services (EPRS) neemt deze trends onder de loep en laat, aan de hand van vier scenario’s, zien welke beleidsalternatieven Europa heeft.
Rapport (pdf)
 
VK: Onderzoeksdeal met VS
Het VK en de VS zijn overeengekomen een speciale relatie te ontwikkelen voor de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap. De overeenkomst moet het voor onderzoekers makkelijker maken te reizen en samen te werken tussen de twee landen, en makkelijker faciliteiten te delen. Met de overeenkomst is 65 miljoen pond (70 miljoen euro) gemoeid. Amerikaanse instanties zijn naar verluidt “gretig” om de onderzoekskansen te grijpen die door Brexit verloren zijn gegaan.
Nieuwsbericht BBC
Bericht University World News
 
VK: Catapult-programma boekt successen
In nog geen vijf jaar tijd bewijst het Britse Catapult-programma zijn bestaansrecht. Er zijn nauwe banden gesmeed tussen de academische wereld en het bedrijfsleven op terreinen als digitalisering, energie, biowetenschappen, industrie, ruimtevaart, vervoer en stedelijk milieu. Er is steun verleend aan innovatie en groei bij duizenden mkb-bedrijven en grote ondernemingen, en er zijn sterke mondiale relaties opgebouwd die de economische kansen en het industriële leiderschap van het VK vergroten. Het programma groeit nog gestaag.
Succesverhalen Catapult-programma
Rapport Catapult-programma (pdf)
Website Catapult-programma
 
VK: Tweede golf van regionaal-technologische ontwikkelingsinitiatieven
Het Britse Departement for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) kent een systeem van science and innovation audits (SIA). SIA’s moeten bevorderen dat er regionaal georganiseerde consortia van bedrijven, universiteiten en onderzoeks- en innovatieorganisaties ontstaan rond specifieke technologische thema’s. Afgelopen week presenteerde BEIS een tweede serie van deze SIA’s (acht stuks). Denk aan bio-economie in Noord-Engeland, ‘enabling technologies’ in Schotland of medische technologie in de regio Leeds.
Nieuwsbericht Britse overheid  
Rapport Britse overheid (pdf)
Eerste serie SIA-rapporten (2016)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Zonder wetenschap tasten we in het duister bij het nemen van beslissingen
In 2015 hebben de leden van de Verenigde Naties de 2030 Agenda for Sustainable Development aangenomen. Die biedt een grote kans voor beleid en wetenschap om samen te werken. Toch komt zo’n samenwerking onvoldoende van de grond, meent Fabiola Gianotti, directeur-generaal van CERN. Het vertrouwen en de dialoog tussen wetenschappers en beleidsmakers moet dringend worden hersteld.
Artikel World Economic Forum
 
Tien aanbevelingen voor de toekomst van het internet
Een open gebruik en ontwikkeling van het internet is in het belang van individu en maatschappij. Een rapport van de Internet Society onderzoekt welke veranderingen er aankomen die een open ontwikkeling kunnen dwarsbomen: de (convergentie tussen) het internet en de fysieke wereld (door IoT), kunstmatige intelligentie (AI), cyberbedreigingen, de interneteconomie, netwerken, normen & interoperabiliteit en de rol van de overheid. Ze doet tien aanbevelingen.
Nieuwsbericht Etrade for All
Rapport Internet Society (pdf)
Samenvatting Rapport Internet Society
 
Playbook voor digitaal beleid
Naarmate de effecten van de vierde industriële revolutie duidelijker worden, groeit de behoefte aan pragmatische en praktische inzichten voor overheden om deze ontwikkeling te helpen sturen. Het World Economic Forum heeft hierover een ‘playbook’ gemaakt, met vier thema’s: innovatie in digitaal bestuur, de ontwikkeling van een slimme samenleving en slimme overheidsdiensten, het laten groeien van de digitale economie en het beschermen van digitale infrastructuur, bedrijfs- en grondrechten.
Nieuwsbericht WEF
Rapport WEF (pdf)
 
De meer dan 200 ‘unicorns’ van de wereld op één kaart
Op dit moment zijn er in de wereld 214 ‘eenhoorns’ (unicorns) met een gezamenlijk waarde van 744 miljard dollar (630 miljard euro). De top 10 hiervan vertegenwoordigt ruim 40% van de totale waarde. Op de plaatsen 1 tot en met 5 staan Uber, Didi Chuxing, Xiaomi, AirBnB en SpaceX. De term ‘unicorns’ is gereserveerd voor private starters die een waarde hebben van een miljard dollar of meer.
Nieuwsbericht CB Insights
Infographic HowMuch
 
Industrie 4.0 heeft grote gevolgen voor industriegeleide economische ontwikkeling
Een rapport van de Wereldbank zet dat de opkomst van Industrie 4.0 grote gevolgen heeft voor internationale waardeketens en exportgerichte industriële ontwikkeling in lage‑ en middeninkomenslanden. Een rapport van McKinsey en een infographic van Raconteur laten de grote rol zien van 3d-printen ofwel ‘additive manufacturing’ hierbij.
Persbericht Wereldbank
Rapport Wereldbank (pdf)
Rapport McKinsey
Infographic Raconteur
 
Komst autonome voertuigen kan leiden tot ‘revolutie’ in transport
Volgens een artikel van The Next Silicon Valley komen zelfsturende (autonome) voertuigen er nu snel aan. Dat biedt de mogelijkheid om een veel goedkopere infrastructuur aan te leggen dan we tot nu toe dachten. Hiervoor moet dan eerst een nieuw ‘menselijk transitmodel’ worden ontwikkeld. Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie (EC) onderzocht tot welke revoluties autonome voertuigen nog meer kunnen gaan zorgen. Het gaat onder meer om het terugdringen van aantallen auto-ongelukken, congestie, vervuiling en energiegebruik. Productiviteit, comfort en toegankelijkheid gaan er juist door omhoog. Die voordelen zijn overigens niet zeker. Een artikel van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gaat in op de effecten van de komst van zelfrijdende auto’s op de plaats waar mensen wonen en werken. Een artikel van GovTech wijst erop dat autonome voertuigen wel eens later op de markt kunnen komen dan de industrie nu denkt.
Artikel The Next Silicon Valley
Nieuwsbericht EC
Rapport JRC (pdf)
Nieuwsbericht KiM
Artikel KiM (pdf)
Artikel GovTech
 
Mondiale principes en richtlijnen voor ‘smart city’-strategieën
Een groep steden uit de hele wereld, waaronder Utrecht, leveranciers, innovatie-agentschappen en onderzoeksinstellingen is gemeenschappelijke principes en richtlijnen overeengekomen voor slimme-stadsstrategieën. Het ‘City as a Platform Manifesto’, dat zij ondertekenden op het Smart City Forum in Yinchuan (China), wil samenwerking, openheid en interoperabiliteit bevorderen en richt zich tegelijkertijd ook op de eindgebruiker, de burger.
Artikel The Next Silicon Valley
City as a Platform Manifesto
 
Singapore: Nieuwe initiatieven voor technologieoverdracht, talent en slim kapitaal
De regering van Singapore heeft initiatieven aangekondigd om innovatie te stimuleren door middel van technologieoverdracht, talentontwikkeling en slim kapitaal. De plannen omvatten onder meer de introductie van een verbeterd IP-kader, het nationale IP-protocol, en het stimuleren van overheidsinstanties om nauw samen te werken met innovatieve ondernemingen. Bij de opening van de Singapore Week of Innovation & Technology zette minister van Financiën Heng Swee Keat de voornemens uiteen.
Nieuwsbericht The Next Silicon Valley
Nieuwsbericht e27
Toespraak Swee Keat (pdf)

Colofon