Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

21 september 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Hoe evalueren we het Nederlandse innovatiebeleid?
Een artikel in Me Judice laat zien dat door een vernieuwde evaluatiepraktijk nu aanzienlijk meer bekend is over de effecten van het Nederlandse innovatiebeleid dan zo’n vijf jaar geleden. Naar internationale maatstaven worden kwalitatief hoogwaardige evaluaties uitgevoerd. Hoewel er flinke vooruitgang is geboekt, is de ingezette richting naar meer ‘evidence based’ beleid echter zeker nog niet voltooid.
Artikel Me Judice
 
EU presenteert nieuwe, innovatieve en duurzame strategie voor de industrie
De Europese Commissie (EC) heeft een vernieuwde EU-strategie voor de industrie gepresenteerd, gericht op innovatie, digitalisering en CO2-reductie. Er komen nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie, mobiliteit, intellectueel eigendom, overheidsopdrachten, vaardigheden en duurzame financiering. Deze komen bovenop de voorstellen inzake handel, investeringen, cyberbeveiliging en data die EC-voorzitter Jean-Claude Juncker vorige week al aankondigde in zijn State of the Union speech.
Nieuwsbericht New Europe
Persbericht EC
Website State of the Union 2017
Industriële strategie EC (pdf)
Appendix bij strategie EC (pdf)
 
Mondiale talentcrisis ligt aan de basis van ongelijkheid
Slechts 62% van het menselijk kapitaal in de wereld wordt voldoende ontwikkeld, aldus het Human Capital Report 2017 van het World Economic Forum (WEF). Daarom hebben veel mensen geen kans op kwalitatief goed werk. De belangrijkste knelpunten op het gebied van ‘human capital’ zijn onvoldoende aandacht voor leven lang leren, onvoldoende training en onderwijs voor hoogwaardige vaardigheden en een onbalans in vraag naar en aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt. Zelfs in de best presterende landen (Noorwegen, Finland en Zwitserland) wordt onvoldoende aandacht besteed aan de vaardigheden van 20% van de bevolking. Nederland staat, met 27% onderbenutting, op plaats 13 in de ranglijst van het Global Human Capital Report 2017. 
Persbericht WEF
Global Human Capital Report 2017 – WEF
Samenvatting Rapport WEF

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Nederlandse investeringen in r&d net onder EU-gemiddelde
Nederland presteert net onder het gemiddelde van de EU als het gaat om investeringen in r&d. Dat blijkt uit het Eurostat Yearbook 2017. Nederland besteedt 2,1% van zijn bbp aan r&d, het Europese gemiddelde ligt op 2,3%. Cijfers uit de regionale versie van het Eurostat Yearbook 2017 laten zien dat Utrecht en Noord-Brabant de koplopers in Nederland zijn. In Europa als geheel zijn dat Londen (bijna 5%) en delen van Zuid-Duitsland. (Zie ook: ‘Hoe belangrijk is omvang industrie voor het halen van de 3%-doelstelling?’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht Eurostat (pdf)
Eurostat Yearbook 2017 (pdf)
Eurostat Statistic Atlas 2017
 
Nut en noodzaak van universitaire rankings
Universitaire media en bijvoorbeeld ook de AWTI e-mail alert publiceren geregeld over de mondiale universitaire rankings. Een artikel van het Amsterdamse Folia vraagt zich af: Wat meten die rankings eigenlijk? Waarom zijn ze zo belangrijk? Waarom zijn alle lijstjes verschillend? En wat moeten universiteiten doen voor een ranking?
Artikel Folia
 
OCW-begroting neemt zorgen voor hoger onderwijs en wetenschap niet weg
De Rijksbegroting 2017 bevat weinig nieuws voor het hoger onderwijs en de wetenschap. Gezien de lopende kabinetsformatie is dat begrijpelijk, stelt de VSNU, maar de financiële druk op de universiteiten neemt ondertussen verder toe, onder meer door de groei in studentenaantallen. HOP / DUB meldt dat de begroting een gat van 244 miljoen euro bevat dat het volgende kabinet moet wegwerken. De VSNU, het ISO en de LSVb zijn er niet gerust op. De Vereniging Hogescholen toont zich in een reactie positief over het gegeven dat de eerste opbrengsten van het studievoorschot in de OCW-begroting zijn opgenomen.
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht HOP / DUB
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Rijksbegroting 2018
 
In het buitenland kiezen veel meer jongeren voor bèta of techniek
In Nederland volgen steeds meer jongeren een technische of exacte opleiding. Maar in vergelijking met andere landen stelt het weinig voor, blijkt uit het jaarlijkse OESO-rapport Education at a Glance.
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas
Nieuwsbericht ScienceGuide
Rapport OESO
Rapport Nederland – OESO (pdf)
 
Kabinet denkt aan verlaging subsidiepercentages WBSO
Het budget voor de WBSO houdt komend jaar geen gelijke tred met de stijging van het bbp. Er moet bovendien worden bezuinigd om eerdere budgetoverschrijdingen te compenseren. Naar verwachting zal dit ertoe leiden dat de WBSO-subsidiepercentages omlaag gaan van 32% en 16% naar resp. 31% en 14%. Dat schrijft minister Henk Kamp (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.
Kamerbrief (pdf)
 
Tien wetenswaardigheden over het Nederlandse scale-upecosysteem
Het Nederlandse scale-upecosysteem presteert goed en er gaat heel wat geld naar snelgroeiende technologiebedrijven. Bynder, BitFury, Bloomon, uShip en Amplitude haalden recentelijk elk meer dan 20 miljoen euro aan financiering binnen. Amsterdam is het echte centrum voor scale-ups in Nederland, gevolgd door Eindhoven en Utrecht. Een artikel van Silion Canals vertelt nog veel meer over het Nederlandse scale-upecosysteem.
Artikel Silicon Canals
 
Extra inspanningen voor bestrijden cyberdreigingen
Cybercriminaliteit is de grootste bedreiging voor de digitale samenleving. Justitie in Nederland heeft evenwel onvoldoende kennis en mankracht om cybercriminaliteit tegen te gaan. Dat stelt topman Gerrit van der Burg van het Openbaar Ministerie in een artikel van de Volkskrant. Het demissionaire kabinet heeft voor het bestrijden van cyberspionage en ‑sabotage 8 miljoen euro extra uitgetrokken in de begroting voor komend jaar. De Europese Commissie (EC) intensiveert het beleid voor cybersecurity eveneens.
Artikel de Volkskrant
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Persbericht EC
Factsheet EC
 
Wordt de deeleconomie straks ook belast?
Belasting betalen als je je huis verhuurt via Airbnb of maaltijden verkoopt aan buren via Thuisafgehaald.nl: het is niet langer ondenkbaar. Het ministerie van Financiën onderzoekt of het mogelijk is transacties tussen consumenten te belasten met een soort BTW. België kent al een dergelijk systeem, met een belastingvoet van 10%. (Zie ook: ‘Belastingplan voor internetbedrijven krijgt steun van tien landen’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa)
Nieuwsbericht BNR
Artikel Axxi.be
 
“Nederlandse start-ups moeten minder vanuit zichzelf denken”
Startup Delta moet zorgen voor een sterk startup-ecosysteem in Nederland. Volgens Constantijn van Oranje, die voor een tweede termijn aanblijft als gezant, gaat er bij de Startup Delta 3.0 het nodige veranderen. “‘Bij de 2.0-versie van Startup Delta dachten we: alle elementen van het ecosysteem zijn er, maar we moeten ze beter verbinden en transparanter maken.” Startup Delta organiseert van 25 tot 28 september a.s. het Startup Fest Europe.
Uitzending BNR
Website Startup Fest Europe
 
Overheid moet voortouw nemen in energietransitie
Welk scenario je ook neemt voor de toekomstige energievoorziening, de regering zal altijd het voortouw moeten nemen om in 2050 een emissievrij energiesysteem te hebben. Dat concludeert de Stichting Toekomstbeeld der Techniek in het rapport ‘En toen ging het licht aan… Transmissies naar een emissievrij energiesysteem’. De overheid moet daarom, volgens de STT, nú al een beeld vormen van het gewenste energiesysteem. “Het is beter om nu een keuze te maken en later bij te moeten sturen, dan dat we er in 2050 achter komen dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen.”
Nieuwsbericht en link naar publicatie STT
 
ABN AMRO presenteert visie op circulaire economie
Koning Willem-Alexander repte er met geen woord over in de Troonrede van dit jaar: de transitie naar een circulaire economie. ABN AMRO vult deze leemte aan door haar eigen visie op het onderwerp te presenteren. Volgens de bank heeft ons land als exportland veel troeven in handen om wereldwijd een voortrekkersrol te vervullen door onze kennis en kunde over circulariteit naar het buitenland te exporteren.
Nieuwsbericht ABN AMRO
Prinsjesdagrapport ABN AMRO (pdf)
Troonrede 2017
 
Het publieke belang van innovaties in het betalingsverkeer
Standaardisering en uniformering van betaalmethoden hebben het betalingsverkeer efficiënter gemaakt. De mogelijkheid om betalingen via internet te verrichten versnelt deze ontwikkeling middels allerhande innovaties. Wil de overheid het publieke belang in deze ontwikkeling borgen, dan moet ze inspelen op de toetreding van nieuwe spelers en op de Europese regelgeving. Een artikel van de Brusselse denktank Bruegel schetst de ontwikkelingen die we kunnen verwachten op het gebied van fintech en bespreekt de rollen van de nationale overheden en Europa om de ontwikkelingen in goede banen te leiden.
Artikel ESB
Artikel Bruegel (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


Idee om KP9 op te bouwen rondom ‘moonshot’-projecten
De Europese Commissie denkt erover na het volgende kaderprogramma (vanaf 2021) op te bouwen rondom 10 ‘moonshot’-projecten. Die moeten niet alleen wetenschappers, maar ook burgers inspireren en verbinden met r&d in de EU. Op een conferentie van Science|Business kwamen tal van ideeën voor zulke projecten naar boven, zoals de ontwikkeling van een elektrisch vliegtuig, een behandelingswijze voor dementie, het terugdringen van obesitas, een plasticafvalvrij Europa en het produceren van staal zonder CO2-uitstoot. Er is ook kritiek op het idee. Houden politici bijvoorbeeld wel een meerjarig commitment vol? Het begrip ‘moonshot project’ komt uit een toespraak van de Amerikaanse president John F. Kennedy’s uit 1961, waarin hij opriep tot een ruimtevaartprogramma dat een man naar de maan kon sturen en hem veilig kon terugbrengen - een doel dat acht jaar later werd bereikt. Blijkbaar denken voorstanders van ‘moonshot’-projecten dat de wereld in 50 jaar niet is veranderd.
Artikel Science|Business
 
Hoe belangrijk is de omvang van de industrie voor halen 3%-doelstelling r&d?
Onderzoek van het Joint Research Centre (JRC) laat zien dat er een sterke relatie is tussen de omvang van de industriële sector in een land en de uitgaven van het bedrijfsleven aan r&d. Een grote industriële sector is echter niet perse een garantie voor een hoge export en evenmin voor een hoge productiviteit. Het streven van een land naar een 20% aandeel van de industrie in de economie leidt dan ook niet automatisch tot het halen van de 3%-doelstellig voor r&d. Dat hangt mede af van de industriële structuur van het land. Actuele cijfers over de productiviteit per sector in Europa staan op de website van EU KLEMS.
Rapport JRC (pdf)
Website EU KLEMS
 
Belastingplan voor internetbedrijven krijgt steun van tien landen
Digitale bedrijven als Google, Amazon en Facebook hebben veel omzet in Europa maar betalen hier nauwelijks belasting omdat hun hoofdkantoren zijn gevestigd in landen met lage belastingtarieven. Het Estlands voorzitterschap van de EU heeft een plan gepresenteerd dat internetbedrijven verplicht belasting te betalen op inkomsten in elk land waar zij zaken doen. Tien van de 28 EU-landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, hebben zich formeel achter dit plan geschaard. Het gebrek aan unanimiteit zal er echter voor zorgen dat het voorstel voorlopig geen officieel beleid wordt, aldus artikelen van Diginomica, European Sting en Politico. De 28 EU-landen gaan de harmonisatie van belastingen voor internetbedrijven wel verder bestuderen.
Nieuwsbericht Estlands voorzitterschap van de EU
Artikel Diginomica
Artikel European Sting
Artikel Politico
 
Stijgend aantal ‘exits’ wijst op volwassen worden Europese start-upsector
Gemeten naar het aantal ‘exits’ en de bedragen die daarmee zijn gemoeid, is de ‘start-up’-sector in Europa het afgelopen jaar sterk gegroeid. Dat komt naar voren uit het rapport Startups M&A 2017 van Crunchbase en Mind the Bridge. Volgens een artikel van ZDNet zijn er aanwijzingen dat Frankrijk populairder wordt onder start-ups en het VK juist minder. Londen heeft voorlopig echter nog steeds veruit de meeste start-ups.
Nieuwsbericht TechCrunch
Artikel ZDNet
 
EP keurt regeling goed voor snelle en gratis wifi-hotspots in heel Europa
Leden van het Europees Parlement hebben ingestemd met de uitwerking van het WIFI4EU-initiatief. Tegen 2020 moeten meer dan 6.000 lokale gemeenschappen in de EU zijn voorzien van gratis snelle wifi-verbindingen. Hiervoor is 120 miljoen euro beschikbaar. Toegang tot het initiatief is voorbehouden aan publieke instanties met openbare ruimten, zoals bibliotheken, ziekenhuizen, parken, trein- en busstations.
Nieuwsbericht Europees Parlement
 
Werken aan een gemeenschappelijke economische toekomst EU / China
Twee Chinese en twee Europese denktanks hebben een rapport geschreven over de toekomst van de economische relatie tussen de EU en China tot 2025. Naast handels- en investeringsrelaties en financiële diensten en samenwerking, geeft het rapport hoge prioriteit aan investeringen in infrastructuur en connectiviteit, energie en klimaatverandering, en samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en industrie. In een podcast vertellen Alicia García-Herrero van Bruegel en Robin Niblett van Chatham House meer over de aanbevelingen van het rapport.
Nieuwsbericht Bruegel
Rapport denktanks (pdf)
Podcast Bruegel / Chatham House
 
Duitsland: Werknemersorganisaties beperken arbeidsmarkteffect robots
Industriële robots hebben in de VS tot ernstige banen- en inkomensverliezen geleid. Ondanks dat Duitsland veel meer robots heeft dan de VS en het aandeel van de maakindustrie in de economie in Duitsland veel groter is, hebben robots in Duitsland geen effect gehad op de werkgelegenheid. Het inzetten van robots heeft zelfs de kansen van werknemers vergroot om bij hun oorspronkelijke werkgever te blijven. Dit effect lijkt grotendeels toe te schrijven aan de inspanningen van arbeidsraden en vakbonden, maar is ook het gevolg van het feit dat er minder jonge werknemers in de industrie aan het werk gaan, aldus een artikel op de economenwebsite Vox.
Artikel Vox
 
VK: Brexit kan Europese onderzoekslandschap sterk veranderen
Het is nog lang niet duidelijk welke gevolgen de Brexit zal hebben op het Europese onderzoekslandschap, laat een artikel van Times Higher Education (THE) zien. Als het VK en Europa tot overeenstemming komen over de toekomst van het onderzoek, kunnen de effecten beperkt blijven. Maar lukt dat niet, wat een reële mogelijkheid is, dan kan bijvoorbeeld de macht in Europa verschuiven van het noorden naar het zuiden, wat een stimulans zou kunnen zijn om projecten minder streng te selecteren op excellentie.
Artikel THE (registratie verplicht)
 
VK: Groot gebrek aan digitale vaardigheden bij bevolking, ook bij ambtenaren
De kloof in digitale vaardigheden in het VK wordt steeds groter, doordat 43% van de Britten niet over de basisvaardigheden beschikt die voor de meeste functies nodig zijn. Dat meldt een Computer Weekly (1) op basis van de Barclays Digital Development Index 2017. Dit vergroot de kloof in inkomens. Het gebrek aan digitale vaardigheden vormt ook een barrière voor de invoering van technologie bij de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van techUK Public Services Board, eveneens beschreven door Computer Weekly (2).
Nieuwsbericht Computer Weekly – 1
Nieuwsbericht Barclays
Barclays Digital Development Index 2017
Nieuwsbericht Computer Weekly – 2
Artikel techUK
Rapport techUK (pdf)
 
VK: Technologie verplaatst zich naar het centrum van het Brexit-debat
Technologie wordt eindelijk gezien als een kritische factor in het succes van de Brexit, aldus een artikel van Computer Weekly. De Britse regering presenteerde afgelopen week een rapport over de manier waarop ze wil omgaan met de General Data Protection Regulation (GDPR) die begin volgend jaar van kracht wordt in de hele EU. Daar willen de Britten gewoon aan meedoen. De Britten willen ook blijven meedoen aan alle regelingen op het gebied van cyberveiligheid en aan de uitwisseling van informatie van inlichtingendiensten. Er komen misschien nog wel problemen over het Britse idee om een digitale portal te openen om de status van EU-burgers na de Brexit te kunnen checken.
Artikel Computer Weekly
 
VK: Nationale Innovatiecentrum voor big data
De Britse overheid en de Universiteit van Newcastle gaan samen 30 miljoen pond (33 miljoen euro) investeren in een National Innovation Centre for Data. In het centrum moeten academici, it-leveranciers en de publieke sector gaan samenwerken aan oplossingen vanuit de datawetenschap voor “echte problemen in de wereld”.
Persbericht Britse overheid
Nieuwsbericht Computer Weekly

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Tien prijzen voor grappige ontdekkingen die tot nadenken stemmen
Een maand voor de bekendmaking van de echte Nobelprijzen, zijn de tien winnaars aangewezen van de Ig Nobelprijzen. Deze gaan jaarlijks naar onderzoek ‘waar je eerst om lacht en dat je dan aanzet tot nadenken’. Onderwerpen van de Ig Nobelprijzen dit jaar waren onder andere ‘wie achteruitloopt met een kop koffie morst minder snel dan wie vooruitloopt’ en ‘katten zijn soms vloeibaar en soms vast’.
Nieuwsbericht NOS
Artikel NRC
 
VN-forum opgericht voor ondersteuning vrouwen en meisjes in technologie
De United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) heeft een Global Innovation Coalition for Change opgericht. Bij het initiatief zijn 22 partners uit de particuliere sector, de academische wereld en niet-gouvernementele organisaties betrokken. De coalitie gaat zich over een periode van twee jaar inzetten om innovatie en technologie beter te laten werken voor jonge vrouwen en meisjes over de hele wereld. Daar zijn grote sociale en economische voordelen mee te boeken.
Nieuwsbericht The Next Silicon Valley
 
De impact van de digitale economie op de productiviteit van landen
De huidige technologische revolutie weerspiegelt zichzelf niet in de productiviteitscijfers. Een artikel van Computer Weekly zet uiteen dat dit vooral komt door de wijze waarop we de effecten van digitalisering meten. Digital Spillover, een samenwerkingsverband van Huawei en Oxford Economics, heeft een rapport over dit onderwerp uitgegeven. Het uitgangspunt is dat niet investeringen, maar het gebruik van technologie de economische effecten bepalen. Huawei en Oxford Economics zien hun rapport als opstap voor nader onderzoek naar de opbrengsten van technologie. Eerste berekeningen laten zien dat het ‘spillover’-effect van investeringen in digitalisering 6,7 keer groter is dan van niet-digitale investeringen.
Artikel Computer Weekly
Nieuwsbericht Huawei / Oxford Economics
Rapport Huawei / Oxford Economics (pdf)
 
De opkomst van hybride ecosystemen
De overname van de biologische supermarktketen Whole Foods door Amazon, in juni van dit jaar, deed veel wenkbrauwen fronsen. Maar het is een typerend voorbeeld van een nieuwe trend: die van hybride ecosystemen. De marginale kosten van deze concerns zijn vrijwel nul, terwijl ze positieve netwerkeffecten bereiken. Ze maken maximaal gebruik van data en data-analyse en ze zorgen voor een complete digitale ervaring voor de consument.
Artikel BCG
 
Goedkopere, slimmere en flexibelere automatisering transformeert productie
Een artikel van McKinsey noemt 12 redenen waarom automatisering en robotica de maakindustrie de komende jaren volledig gaan veranderen. Denk aan sterk dalende prijzen van robots, de steeds makkelijker integratie van automatisering in productieprocessen en de groei van het aantal toepassingsmogelijkheden van robots, ook voor kleine volumes. Om de kansen van de nieuwe systemen ten volle te benutten, moeten bedrijven een holistische en systematische aanpak volgen, waarbij ze hun automatiseringsstrategie nauw afstemmen op de huidige en toekomstige behoeften van het bedrijf. In een tweede artikel laat McKinsey zien dat mens en machine in de toekomst steeds nauwer met elkaar gaan samenwerken. Door al deze ontwikkelingen gaat de arbeidsorganisatie van bedrijven eveneens ingrijpend veranderen, vertelt een derde artikel. Een leven lang leren moet hierbij hoog op de agenda van ceo’s komen, aldus een vierde artikel.
Artikel McKinsey – 1
Artikel McKinsey – 2
Artikel McKinsey – 3
Artikel McKinsey – 4
 
Blockchain gaat publieke sector achter de schermen ingrijpend veranderen
Blockchain heeft het potentieel om veiligheid, efficiëntie en snelheid te verschaffen aan een breed scala van diensten en processen. Een artikel van Deloitte University Press (Deloitte UP) zet uiteen wat dit betekent voor overheidsinstellingen en hoe ze blockchain in hun bedrijfsvoering zouden moeten integreren. Een artikel van de website Governing the States and Localities vertelt hoe deze ontwikkeling in de VS verloopt.
Artikel Deloitte UP
Artikel Governing the States and Localities
 
Wie verdient er echt aan innovatie?
In alle sectoren veranderen markten onder invloed van innovatie. Een artikel van het zakenblad Forbes suggereert dat dit vooral ten goede komt aan een kleine groep van grote bedrijven die slim op de nieuwe ontwikkelingen inspelen. En daarvan zou weer vooral een kleine groep leiders van deze bedrijven profiteren, zoals Bill Gates, Michael Dell, Larry Page en Mark Zuckerberg.
Artikel Forbes
 
Kunstmatige intelligentie nieuw middel in wapenwedloop
Niet alleen drones zijn een innovatie die in toenemende mate wordt ingezet voor militaire doeleinden. Kunstmatige intelligentie is dat ook. De Russische president Vladimir Poetin wees daarop in een toespraak bij de opening van het academisch jaar: “Kunstmatige intelligentie is de toekomst, niet alleen voor Rusland, maar voor de hele mensheid. Wie leider op dit gebied wordt, beheerst de hele wereld.”
Artikel Wired

Colofon