Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

23 november 2017


Bericht van de AWTI


Koppel kennis, innovatie en handel in diplomatie van de toekomst
Nederland moet een inhaalslag maken als het gaat om WTI-diplomatie, stellen drie recente adviezen van AIV, DTIB en AWTI. In een artikel van Spectator Clingendael lichten een raadslid en twee raadsmedewerkers van de AWTI de benodigde maatregelen in de Nederlandse diplomatie toe. Allereerst moet er een stuurgroep worden opgericht, die een nationale strategie gaat opzetten voor de internationalisering van WTI, met daarin thematische keuzes en een meerjarenplan. Er moet serieus werk worden gemaakt van de ‘branding’ van Nederland. En voor dit alles moet een groter budget komen.
Artikel Spectator Clingendael
AWTI-advies WTI-Diplomatie (mei 2017)

De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Stedelijke regio’s als motoren van economische groei
Volgens de studie ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Nederland behoefte aan een nieuwe regionaal economisch beleid. Hierin moeten nationale en regionale agenda’s op elkaar worden afgestemd zodat ze elkaar versterken. Het beleid moet zich niet alleen richten op het versterken van de economische structuur maar ook op menselijk kapitaal, woon- en leefomgevingsbeleid en op de infrastructuur.
Nieuwsbericht PBL
Rapport PBL (pdf)
 
Aanbevelingen voor toekomstige Europese Innovatieraad
De High Level Group die de toekomstige Europese Innovatieraad voorbereidt, heeft een serie aanbevelingen gepresenteerd. De nieuwe raad zou vooral baanbrekende innovaties moeten gaan ondersteunen die in het algemeen belang zijn. In dat verband zou hij vooral tegemoet moeten komen aan de behoeften van innovatoren met een hoog potentieel, van start-ups tot scale-ups.
Nieuwsbericht EC
Aanbevelingen High Level Group (pdf)
 
Chinese bedrijven spelen leidende rol op het gebied van FinTech
Chinese bedrijven blijven leidend op het gebied van technologische innovatie in de financiële sector. In de nieuwe FinTech 100 ranking van KPMG en H2 Ventures, de ranglijst van de honderd meest toonaangevende FinTech bedrijven in de wereld, nemen het Chinese Ant Financial, ZhongAn en Qudian de eerste drie posities in.
Nieuwsbericht Executive People
Nieuwsbericht KPMG
The Fintech100

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Amsterdam krijgt Europees Medicijnagentschap
Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) gaat naar Amsterdam. Dat hebben de Europese landen besloten na een uitgebreide procedure die eindigde met een loting tussen Amsterdam en Milaan. De EU-instelling zit nu nog in Londen, maar gaat vanwege de Brexit verhuizen naar een ander land. De gemeente Amsterdam hoopt dat de EMA in zijn slipstream een aantal farmaceutische bedrijven naar Nederland trekt. De topsector Life Sciences and Health (LSH) is blij met komst van het EMA.
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht Topsectoren.nl
 
Keuzegids: universiteiten kampen met groeistuipen
Er komen elk jaar meer studenten en dat gaat soms ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Alleen Wageningen lijkt nergens last van te hebben, blijkt uit de nieuwe Keuzegids Universiteiten. Drie snel groeiende universiteiten zijn flink gekelderd op de ranglijst.
Nieuwsbericht HOP / DUB
 
“Universiteiten moeten meer gezamenlijk doelen stellen”
Universiteiten redeneren nog steeds te veel vanuit de individuele belangen van de instellingen. “Dat helpt de samenwerking niet bepaald vooruit”, zegt rector Emile Aarts van Tilburg University in een gesprek met ScienceGuide. “Je komt er op die manier nooit aan toe om systeemvraagstukken, zoals een onderzoeksagenda, gezamenlijk aan te pakken.”
Artikel ScienceGuide
 
Eerste promotie zonder hoogleraar
De TU Eindhoven heeft de primeur: daar reikt voor het eerst een universitair hoofddocent de doctorstitel uit aan een promovendus. Andere universiteiten zullen volgen. Dit als gevolg van de aanpassing van het promotierecht deze zomer.
Nieuwsbericht Observant
 
UvA-hoogleraar werkt aan non-profit sociaal medium voor wetenschap
Hoogleraar Guy Geltner (UvA) werkt met collega’s aan ScholarlyHub, een non-profit-sociaal medium voor wetenschappers. Dat drijft niet zoals Academia.edu of ResearchGate op venture capitalists, maar op een kleine bijdrage van wetenschappers. “Als je niet betaalt voor een dienst, ben je zelf het product.”
Nieuwsbericht Folia
 
Discussies over voeding schaden wetenschap
De publieke opinie is afgedreven van de wetenschappelijke consensus, stelt columnist Martijn Katan (VU) in de NRC. Hij wijst op de maatschappelijke discussies over margarine en roomboter en op de tegenstrijdige adviezen uit de wetenschap over het eten van eieren. “De wetenschap wordt tegenwoordig ingeschakeld voor de marketing. Is dat erg? … De echte verliezer is de wetenschap.”
Artikel NRC
 
NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I fuseren
In oktober en november 2017 hebben de stichtingsbesturen van ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I besloten om te fuseren. De fusie gaat plaatsvinden op 1 januari a.s.
Nieuwsbericht NWO
 
Groningse universiteit past plannen voor Chinese campus aan
Het hemelbestormende plan van de Rijksuniversiteit Groningen voor een campus in China gaat eind dit jaar stevig aangepast in de herkansing bij de universiteitsraad. Het college van bestuur is aan het rekenen geslagen, schroeft de ambities iets terug, bekijkt de academische vrijheid in China nu ook vanuit de praktijk en verandert de argumentatie.
Nieuwsbericht DVHN
Nieuwsbericht HOP / AdValvas
 
Netwerk om buitenlandse afgestudeerden aan werk te helpen
Het Holland Alumni Network gaat internationale alumni helpen een netwerk op te bouwen in ons land. Dat moet ervoor zorgen dat ze langer in ons land blijven. Een netwerk is goed voor de baankansen van de buitenlandse alumni en goed voor de economie.
Nieuwsbericht HOP / DUB
Website Holland Alumni Network
 
SER is bezorgd over toekomst mbo’ers als gevolg van robotisering
De Sociaal-Economische Raad (SER) maakt zich zorgen over de slinkende kansen van mbo’ers op de arbeidsmarkt. Mbo’ers moeten veel breder en flexibeler worden opgeleid, om te voorkomen dat hun banen in de toekomst gemakkelijk vervangen kunnen worden door robots en automatisering. In Nieuwsuur gingen SP-leider Emile Roemer, D66-Kamerlid Jan Paternotte, FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming, Mark Menting (eigenaar van uitzendbureau Smart Robotics) en FNV-bestuurslid Mariëtte Patijn met elkaar in debat over het onderwerp. Economisch duider Mathijs Bouman liet hierbij de facts & figures zien van de robotisering.
Nieuwsbericht Trouw
Nieuwsbericht SER
Uitzending Nieuwsuur
SER-advies (pdf)
 
Techindustrie heeft 120.000 mensen extra nodig om groei tot 2030 vast te houden
De Nederlandse technologische industrie moet de komende 12 jaar 120.000 nieuwe mensen zien te werven om groeimotor te blijven van de Nederlandse economie. Het gaat dan voornamelijk om hoger opgeleid personeel, blijkt uit een rapport van het ING Economisch Bureau.
Nieuwsbericht FME
Rapport ING (pdf)
 
Tsunami van technologie bij SingularityU summit
Er was weer veel te zien en te leren bij de grootste bijeenkomst van techno-optimisme van Nederland, de SingularityU The Netherlands Summit in Haarlem. De Ingenieur was te gast op de bijeenkomst.
Artikel De Ingenieur
 
20 bouwstenen voor een kansrijke en betrouwbare digitale informatiesamenleving
“De explosie van technologie is in onze hele samenleving zichtbaar en voelbaar. Bestaande kaders, nieuwe disruptieve technologieën en maatschappelijke domeinen waarin we leven en werken, botsen op elkaar. Er zijn nieuwe juridische, technische educatieve en ethische kaders nodig. En dat vergt een gezamenlijke aanpak van alle actoren,” aldus Arie van Bellen, directeur van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Tijdens de 20ste editie van haar Jaarcongres presenteerde ECP twintig bouwstenen voor de digitale samenleving.
Nieuwsbericht ECP
Website 20 Bouwstenen
 
Juridische verkenning ‘smart contracts’
De Dutch Blockchain Coalition heeft een rapport uitgegeven over smart contracts: wat zijn het, met welke juridische vraagstukken moeten organisaties rekening houden en aan welke nieuw soort kennis en opleiding is er behoefte? De wetgever heeft het gebruik van smart contracts via blockchaintechnologie niet voorzien, waardoor de juridische houdbaarheid van deze contracten niet vanzelfsprekend is.
Nieuwsbericht Dutch Digital Delta
Rapport Dutch Blockchain Coalition (pdf)
 
Omzet en aantal banen blijven groeien in mkb
Het gaat goed met het Nederlandse mkb. In 2016 groeide de omzet ten opzichte van 2015 met 30 miljard euro tot 903 miljard euro. Het aantal voltijdsbanen steeg met 92.000 tot 3,3 miljoen. Tegelijkertijd moet er meer aandacht komen voor onderwerpen als voldoende personeel en digitalisering, vooral bij kleinere bedrijven, stelt de Staat van het MKB 2017. Een opvallende conclusie uit het rapport is dat zich in het mkb een grote spreiding in de arbeidsproductiviteit voorzoet: bij 20 procent van de bedrijven is die minstens twee keer zo groot als het gemiddelde. De rest van de bedrijven behaalt een lagere productiviteit dan gemiddeld.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Jaarbericht Staat van het MKB 2017 (pdf)
Website De Staat van het MKB
 
Wat zijn slimme steden en wat doen ze in de praktijk?
Het Rathenau Instituut heeft onderzoek gedaan naar de vraag wat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven (G5) nu al met data en slimme technologie doen. Wat zijn de gevolgen voor publieke waarden als privacy, online veiligheid en autonomie? En hoe gaan gemeenten daarmee om in hun projecten? De uitkomsten worden beschreven in drie artikelen. Het eerste daarvan, ‘Steden gedreven door data’, verscheen afgelopen week.
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Artikel Rathenau Instituut
 
Amsterdam wint grote prijs voor circulaire economie
Amsterdam heeft de World Smart City Award voor circulaire economie gewonnen. De prijs is een beloning voor innovatieve projecten, ideeën en initiatieven die duurzame stedelijke ontwikkeling stimuleren. Amsterdam heeft in 2015 als eerste stad ter wereld een onderzoek laten doen naar de kansen van een circulaire economie. Op basis van dit onderzoek en een marktconsultatie heeft de gemeente een circulair programma opgesteld. In de uitvoering werkt ze nauw samen met circulaire ondernemers.
Nieuwsbericht Gemeente Amsterdam
Website Amsterdam circulair
 
Hoe staat het met de circulariteit in Nederland?
De Ingenieur van november 2017 bevat achttien pagina’s over Nederland Circulair. Het blad brengt de complexiteit van de opgave in beeld naast geslaagde pioniersprojecten. De complexiteit is het gevolg van een scala aan deels tegenstrijdige doelstellingen.
Dossier Nederland Circulair
 
KIT en WUR pleiten voor investeren in kennis voor mondiale ontwikkeling
Nederland wil zich maximaal inspannen om de mondiale Sustainable Development Goals (SDG’s) uiterlijk in 2030 te realiseren. Als kennisland kunnen we hieraan een betekenisvolle bijdrage leveren, stellen het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en Wageningen UR in een gezamenlijke verklaring. Ze stellen vier maatregelen voor om Nederlandse kennis te behouden, te versterken en tot waarde te brengen.
Verklaring KIT / WUR

Nieuws en achtergronden uit Europa


110 miljoen euro extra voor onderzoek en innovatie in 2018
In de Europese begroting voor komend jaar is 110 miljoen euro extra opgenomen voor onderzoek en innovatie. Dat brengt het jaarbudget op 11,2 miljard euro. “Wetenschap is en blijft een van onze sterkste gemeenschappelijke waarden”, zegt eurocommissaris Carlos Moedas (Onderzoek) in een interview met het Schotse tijdschrift Hollyrood.
Nieuwsbericht EC
Artikel Hollyrood
 
Horizon 2020-dashboard
De Europese Commissie (EC) heeft een nieuwe online presentatie gemaakt met de uitvoeringsgegevens van Horizon 2020. Het Horizon 2020 Dashboard biedt nieuwe analytische functies die informatie verschaffen voor programmaberichten, effectbeoordelingen, feedback naar de beleidsvorming en beslissingen over toekomstige prioriteiten.
Nieuwsbericht Vleva
Horizon 2020 Dashboard
 
ALLEA: ‘nog bredere uitzonderingsregels voor tekst- en datamining hard nodig’
De ‘Permanent Working Group Intellectual Property Rights’ van ALLEA, All European Academies, pleit voor bredere uitzonderingsregels voor tekst- en datamining in het voorstel voor de Europese Richtlijn inzake auteursrechten in de ‘digital single market’.
Nieuwsbericht KNAW
Persbericht website ALLEA
Statement ALLEA (pdf)
 
Naar een Europese onderwijsruimte in 2025?
De Europese Commissie (EC) heeft haar visie voor een Europese onderwijsruimte in 2025 voorgesteld. De Commissie wil de Europese eenheid bevorderen via onderwijs en cultuur en een antwoord bieden op uitdagingen zoals vergrijzing, digitalisering, toekomstige vaardigheidsbehoeften en mediageletterdheid. Dat wil ze bereiken met zachte maatregelen, want de Commissie erkent de verantwoordelijkheid voor onderwijs van de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
Nieuwsbericht Vleva
Persbericht EC
Mededeling EC (pdf)
 
Europese Raad pleit voor impuls voor cybersecurity in Europa
Door meer samen te werken aan en te investeren in cybersecurity, kan het vertrouwen in de Digital Single Market worden vergroot. De Raad doet een aantal aanbevelingen aan de lidstaten en de Commissie om cyberaanvallen te voorkomen en bestrijden.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht Raad
Publicatie Raad (pdf)
 
Meer externe financiering voor start-ups
In 2016 hebben startende ondernemingen samen 9,9 miljard euro aan financiering verkregen van ‘early stage’-investeerders. Hiervan kwam 6,7 miljard euro van business angels, een stijging van 8,2% ten opzichte van 2015, aldus het 2016 EBAN Statistics Compendium. De overige 3,2 miljard euro kwam van venture capitalists en crowdfunding-investeerders. Een studie in opdracht van de Europese Commissie (EC) beschrijft hoe business angels in Europa te werk gaan. Er zit nogal een verschil in aanpak tussen Oost- en West-Europese business angels.
Infographic EBAN (png)
2016 EBAN Statistics Compendium (pdf)
Studie EC (pdf)
 
Mondiale investeerders denken meer te gaan investeren in Europa
Uit een onderzoek van Invest Europe blijkt dat meer dan 70 procent van de mondiale investeerders uit China en de VS Europa een aantrekkelijkere investeringsbestemming vindt dan vijf jaar geleden. Negen van de tien respondenten uit China denkt dat ze hun investeringen in Europa de komende vijf jaar zullen verhogen. In de VS is dat 74 procent. Het Europese innovatie‑ en start-upecosysteem is een belangrijk element in de overwegingen.
Nieuwsbericht The Next Silicon Valley
Persbericht Invest Europe
Rapport Invest Europe (pdf)
 
Sommige EU-regelgevers begrijpen de interneteconomie nog steeds niet
Als de EU serieus werk wil maken van zowel de totstandbrenging van een digitale interne markt als van zijn ambitie om een centrum te worden voor de interneteconomie, heeft zij nationale wetgevers en regelgevers nodig die zich verbinden aan redelijke en consistente uniebrede regels voor gerichte onlinereclame. Een zaak van de Belgische Privacy Commissie tegen Facebook is het zoveelste bewijs dat nationale wetgevers en uitvoerders de interneteconomie niet snappen, zegt een artikel van EU Observer.
Artikel EU Observer
 
Eenheidsoctrooi stimuleert handel en buitenlandse investeringen
Het Unitair Octrooi zou de technologieoverdracht in de EU aanzienlijk kunnen verbeteren door meer handel en meer directe buitenlandse investeringen (FDI) in hightechsectoren. Dat concludeert een studie van het Europees Octrooibureau (EPO). Het rapport voorspelt 2% meer handel, wat overeenkomt met 14,6 miljard euro, en 15% meer FDI, goed voor 1,8 miljard euro.
Nieuwsbericht EPO
Rapport EPO (pdf)
 
Op weg naar een World Economic Forum voor start-ups
Early-stage bedrijven met ‘game changing’ technologieën blijven vaak nog te lang onder de radar, aldus de Nederlandse investeerder Ton van ‘t Noordende. Hij heeft een stichting opgezet (e/d/t Global) die Europese start-ups de weg wijst door het landschap van investeerders en het ecosysteem van ‘emerging tech’. Hiernaast gaat de stichting de kennis over emerging tech en de impact die we ervan kunnen verwachten, breed beschikbaar maken. Het project moet uitmonden in een soort tegenhanger van het World Economic Forum.
Nieuwsbericht Sprout
Website e/d/t Global 
 
Europa vult gat in financiering klimaatwetenschap
Volgens de Franse president Emmanuel Macron zal Europa eventuele tekorten in de financiering van het wereldwijde klimaatonderzoekslichaam IPCC dekken. De wetenschappelijke organisatie kampt met financiële onzekerheid sinds president Donald Trump plannen bezuinigingen aankondigde op de Amerikaanse bijdrage. In de VS blijft waarschijnlijk wel geld beschikbaar voor geo-engineering als oplossing voor klimaatproblemen, meldt het American Institute of Physics (AIP).
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel AIP
 
Europese inspanningen op het gebied van bio-economie gaan omhoog
De Europese strategie voor de bio-economie 2012-2017 heeft belangrijke vooruitgang opgeleverd in de richting van een innovatievere, hulpbronnenefficiëntere samenleving. Het is nu echter tijd voor een versnelling, constateert een evaluatie. Volgend jaar komt de Europese Commissie (EC) naar verwachting met een herziene strategie hiervoor.
Nieuwsbericht EC
Evaluatie (pdf)
 
VK: Is Brexit nu al schadelijk voor het imago van het hoger onderwijs?
De Universiteiten van Cambridge en Oxford en Imperial College London zijn de enige universiteiten in het VK die nog over zijn in de top 20 van de nieuwste editie van de Global University Employability Ranking. Dit heeft bij aantal wereldbedrijven geleid tot speculaties dat Brexit een schadelijke invloed heeft op de reputatie van het hoger onderwijs van het VK.
Nieuwsbericht Times Higher Education (registratie verplicht)
Nieuwsbericht London Student
Global University Employability Ranking 2017
 
VK: Regering verdubbelt aantal visa voor STEAM-talent, meer maatregelen nodig
In een poging te zorgen voor het behoud van voldoende talent in het land, heeft de Britse regering gekozen voor een verdubbeling van het aantal visa voor toponderzoekers die een belofte zijn op het gebied van technologie, wetenschap, kunst en creatieve industrieën (STEAM). TechUK is blij met de maatregel, maar constateert dat er nog veel meer nodig is. Ook voor iets minder goede onderzoekers zouden bijvoorbeeld ruimere visaregels moeten komen. In een artikel van Politico noemen tech-ondernemers de noodzaak van extra geld voor investeringen in innovatie. Er komt wel 21 miljoen pond extra voor de ontwikkeling van een landsbreed netwerk van start-uphubs, maar er is ook veel meer investeringsgeld voor bedrijven zelf nodig om innovaties op de markt te kunnen brengen. The British Business Bank zou wat dit betreft de huidige rol van het European Investment Fund in het VK moeten overnemen.
Nieuwsbericht Britse overheid
Nieuwsbericht ComputerWeekly – 1
Nieuwsbericht ComputerWeekly – 2
Nieuwsbericht TechUK
Artikel Politico
 
VK: Om wereldleider te blijven moeten scale-ups veel sterker worden ondersteund
Als het zijn positie als wereldleider op het gebied van innovatie willen behouden, moet het VK zijn succesvolle door onderzoek aangestuurde bedrijven opschalen en niet verkopen. Daartoe moeten de Britse universiteiten ervoor zorgen dat ‘best practices’ op het gebied van commercialisering van onderzoek zich sneller door het ecosysteem een weg banen.
Artikel The Guardian

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Global University Employability Ranking 2017
Vorige week verscheen de The Global University Employability Ranking 2017 van Times Higher Education (THE). De ranglijst zit achter een betaalmuur, maar een artikel op LinkedIn geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten. In de top 10 staan zeven Amerikaanse universiteiten. In bijna alle landen leiden universiteiten te weinig ict-specialisten op, de tekorten aan afgestudeerden voor Industrie 4.0 zijn beperkt.
Artikel LinkedIn
 
Gevolgen ‘second machine age’ blijven ongewis
Tot nu toe is er weinig van terug te vinden in de cijfers. Maar maatschappelijk leven er grote zorgen dat de golf van robotica, AI en automatisering aan snelheid wint en grote hoeveelheden werk zal laten verdwijnen. Een artikel van Bloomberg stelt: wacht maar af, het zal niet lang duren voordat ‘machine learning’ zich in de cijfers zal weerspiegelen. Of dat uiteindelijk goed zal aflopen voor de mensheid, is volgens het artikel ongewis. In een tweede artikel is Bloomberg daar veel positiever over: de economische transformatie die nu plaatsvindt, maakt een tijdperk van stabiele groei en lage inflatie mogelijk. Een artikel van The Conversation voorziet een minder gunstige afloop. De auteur wil dat er nu al wordt nagedacht over nieuwe vormen van sociaal beleid om de negatieve gevolgen te vereffenen. Artikelen van het OESO Forum Network en Merrill Lynch denken dat de negatieve gevolgen van robotica, AI en automatisering zullen worden gecompenseerd door nieuwe ontwikkelingen. Volgens een artikel van PC Magazine zijn economen het daarover echter nog niet met elkaar eens. Een rapport van Brookings toont aan dat digitalisering nu al wel degelijk in de economische cijfers is terug te vinden. De effecten en de snelheid waarmee de veranderingen optreden, verschillen sterk per sector, per regio en per inkomenscategorie.
Artikel Bloomberg – 1
Artikel Bloomberg – 2
Artikel The Conversation
Artikel OESO Forum Network
Artikel Merrill Lynch
Artikel PC Magazine
Artikel Brookings
Rapport Brookings
 
AI moet juridisch verantwoordelijk worden voor zijn beslissingen
Als machines steeds belangrijkere beslissingen voor en over ons gaan nemen, zullen we over mechanismen moeten beschikken om schade te verhalen als de resultaten tegenvallen. Computerwetenschappers, cognitieve wetenschappers en juristen zeggen dat AI-systemen hun beslissingen moeten kunnen uitleggen zonder al hun geheimen te onthullen.
Artikel MIT Technology Review
 
Google-goeroe voorspelt samensmelting van mens en kunstmatige intelligentie
Mensen gaan niet alleen samenwerken met robots. Kunstmatige intelligentie (AI) zal uiteindelijk worden geïntegreerd in onze hersenen, waardoor de mens als soort gaat veranderen. Volgens een artikel van The Next Web is dit niet een idee van buitenstaanders of excentriekelingen, maar van serieuze deskundigen zoals Ray Kurzweil, AI-specialist en futuroloog bij Google.
Artikel The Next Web
 
India: Plan voor 100 Smart Cities gaat niet werken
India heeft ontelbare problemen zoals de groei van zijn bevolking en zijn disfunctionele infrastructuur. Twee jaar geleden kondigden premiers Modi de bouw aan van 100 nieuwe slimme steden om de problemen aan te pakken. Nu zijn de meeste plannen openbaar gemaakt, is één ding duidelijk: ze zullen de problemen niet oplossen.
Artikel Smart City Hub
 
VS: Ontdek de stedelijke maakeconomie
Naarmate de maakeconomie zich ontwikkelt, dient zich steeds duidelijker een motor voor sterke lokale economieën aan: die van creatieve micro-fabrikanten en kleinschalige productie. Stedelijke leiders moeten deze transformatie begrijpen om hun economisch ontwikkelingspotentieel te benutten, aldus een artikel van de National League of Cities (NLC).
Artikel NLC

Colofon