Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

29 maart 2018


Bericht van de AWTI


Seminar: Veel enthousiasme voor nauwere samenwerking tussen India en Nederland rond WTI
Op 26 maart vond te Eindhoven een drukbezocht seminar plaats over de ‘Prospects for Indo-Dutch Cooperation in Science & Technology’. Daar presenteerde AWTI-voorzitter Uri Rosenthal het recente AWTI-briefadvies ‘Focus op India’ en bood de Engelse versie ervan aan aan de Indiase ambassadeur, Z.E. Venu Rajamony. De oproep van de AWTI om sterker in te zetten op India als WTI-partner vond veel weerklank. Zo kondigde NWO-bestuurslid Van den Doel aan dat India voor NWO een focusland blijft, waarvoor een gezamenlijke strategische onderzoeksagenda ontwikkeld moet worden. Vlak na het seminar werd bekend dat premier Rutte in mei een brede handelsmissie naar India zal leiden, waarbij kennis- en innovatiesamenwerking ook een rol zullen spelen.
Nieuwsbericht AWTI
Persbericht Indiase ambassade
Verslag seminar
Nieuwsbericht ScienceGuide
Aankondiging handelsmissie naar India
Advies AWTI (Nederlands, pdf)
AWTI Advies (Engels, pdf)

De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Energietransitie gaat leiden tot meer spanning op de arbeidsmarkt
Netto gaat de transitie naar schone energie in 2030 ruim 100.000 banen opleveren, becijfert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat zijn vooral vacatures voor ingenieurs. De gevolgen hiervan voor de arbeidsmarkt verschillen per provincie. Voor een soepel verloop van de energietransitie is het van belang om te verkennen hoe knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen worden verminderd.
Nieuwsbericht PBL
Samenvatting Rapport PBL
Rapport PBL (pdf)
 
Regionale strategieën kunnen Europese industrie vooruit helpen
Het Europees Comité van de Regio’s (CoR) heeft een ontwerpadvies gepubliceerd omtrent het ‘boosten’ van regio’s als centra van innovatie. Dit zou leiden tot een Europese competitieve industriële sector. Het Nederlandse Platform31 publiceerde deze week het rapport ‘De economische agenda voor stad en regio’, over trends, opgaven en concrete aanpakken voor een sterke regionale economie.
Nieuwsbericht Vleva
Advies CoR (pdf)
Rapport Platform31
 
Komt het tijdperk van academische internationalisering ten einde?
Er lijkt, vooral in Europa en Noord-Amerika, een nogal abrupt einde te zijn gekomen aan de groei van de academische internationalisering, in de vorm van bijvoorbeeld studentenmobiliteit, de uitbreiding van campussen, gezamenlijke diploma’s en het gebruik van het Engels als taal voor onderwijs en onderzoek. Nu sluit ook China steeds verder zijn deuren. Is het tijdperk van de internationalisering afgelopen of kan het nog nieuw leven worden ingeblazen?, vragen twee artikelen van University World News zich af. Politieke trends in de wereld, zoals het groeiende nationalisme en de toename van anti-immigratiepolitiek, beloven weinig goeds. Een discussie in Utrecht over samenwerking met het Chinese hoger onderwijs, beschreven door HOP / DUB, is wat dit betreft illustrerend: Nederlandse onderzoekers willen graag met Chinese collega’s samenwerken, maar zijn bang dat de Chinese censuur roet in het eten gaat gooien.
Artikel University World News – 1
Artikel University World News – 2
Artikel HOP / DUB

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Jonge Akademie: eerst goede basiskennis van een discipline dan pas verbreden
Wees voorzichtig met het aanbieden van interdisciplinair onderwijs in de bachelor, schrijft De Jonge Akademie in een rapport. Als er voor verbreding wordt gekozen voordat studenten genoeg disciplinaire kennis hebben, is de kans groot dat het oppervlakkig wordt.
Nieuwsbericht Folia
Nieuwsbericht De Jonge Akademie
Rapport De Jonge Akademie (pdf)
 
Ict-lectoren brengen onderzoeksambities in kaart
Dertig lectoren Ict van ruim twintig hogescholen hebben hun gezamenlijk ambities op het gebied van praktijkgericht onderzoek in kaart gebracht. De ambities staan in de Agenda Praktijkgericht Ict-onderzoek waarvan het eerste exemplaar tijdens ICT.open werd uitgereikt aan Ron Minnee, directeur van de Vereniging Hogescholen.
Nieuwsbericht Regieorgaan SIA
Agenda Praktijkgericht Ict-onderzoek
 
Ambassades prijzen Nederlands hoger onderwijs aan
De ambassadeur van Nederland in Nigeria draagt actief uit dat meer Nigeriaanse jongeren in Nederland moeten gaan studeren, meldt een bericht van ScienceGuide. Ook de ambassadeur in India gaat de boer op met het Nederlandse hoger onderwijs.
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
Startnotitie National Productivity Board
In alle OESO-landen daalt de productiviteitsgroei en ook in Nederland vertraagt de structurele groei. In dit verband hebben de eurolanden besloten National Productivity Boards op te richten. Deze gaan de productiviteit van een land onderzoeken en daarover publiceren. Het kabinet heeft het CPB in april 2017 aangewezen als Nederlandse NPB. Het CPB presenteert nu een startnotitie over de manier waarop het zijn rol denkt te gaan vervullen. Het CBS schreef een artikel over 75 jaar nationale rekeningen in Nederland. Productiviteit is een van de elementen hierin. Volgens het CBS is de meting van de economie in de loop van de tijd steeds lastiger geworden als gevolg van globalisering, digitalisering en verdienstelijking. Daarnaast zijn de indicatoren uit de nationale rekeningen eenzijdig economisch. Daar moet nader naar gekeken worden. (Zie ook ‘Nieuw-Zeeland: Lagere productiviteit oplossen met hogere tech-investeringen’ onder: Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Notitie CPB (pdf)
Rapport CBS (pdf)
 
Nederlandse garantieregeling voor snelgroeiende bedrijven is geen staatssteun
De Nederlandse garantieregeling voor snelgroeiende middelgrote en grote ondernemingen (bekend onder de naam GO) is geen staatssteun. Dat oordeelt de Europese Commissie na een onderzoek naar mogelijke overtreding van de EU-wetgeving. Met de GO-regeling verstrekt de Nederlandse staat garanties van 50 procent op nieuwe leningen aan ondernemingen voor maximaal acht jaar.
Nieuwsbericht Nu.nl
GO-regeling
 
Nederland heeft relatief weinig vrouwen in ict-beroepen
In Nederland werken relatief weinig vrouwen in de ict, blijkt uit onderzoek van ict-carrièreplatform Honeypot op basis van gegevens in 41 geïndustrialiseerde landen. De inkomensverschillen van vrouwen ten opzichte van mannen in ict-beroepen zijn wel relatief klein. Het percentage afgestudeerden vrouwen in de exacte vakken (STEM) is in Nederland met 18,7% dan weer relatief laag.
Nieuwsbericht De Ingenieur
Honeypot 2018 Vrouwen in Tech Index
 
De deeleconomie is vooral weggelegd voor hogeropgeleide Nederlanders
Vooral hogeropgeleide Nederlanders maken gebruik van diensten als Uber, Airbnb en SnappCar. “Hogeropgeleiden verdienen meer waardoor ze de middelen hebben om bijvoorbeeld een taxi te nemen via Uber. Ook de behoefte om gebruik te maken van technologie speelt bij die groep een stuk sterker.” Een digitale kloof tekent zich af, aldus een artikel van Trouw.
Artikel Trouw
 
“Nieuwe heffing voor techbedrijven slecht plan”
“Een slecht voorstel dat afspraken over internationale belastingheffing ondergraaft.” Dat vindt VNO-NCW van de plannen van eurocommissaris Pierre Moscovici voor een nieuwe belastingmaatregel gericht op technologiebedrijven.
Nieuwsbericht VNO-NCW

Nieuws en achtergronden uit Europa


Oproep tot minder bureaucratie en stroomlijning financieringsinstrumenten KP9
De Europese Commissie moet de structuur en het beheer van het volgende kaderprogramma voor r&d vereenvoudigen. Op die manier kan ze voorkomen dat juridische complexiteit de efficiënte uitvoering belemmert, aldus een ‘briefing paper’ van de Europese Rekenkamer (ECA).
Nieuwsbericht Science|Business
Persbericht ECA (pdf)
Briefing paper ECA (pdf)
 
Ongelijkheid hoeft niet de prijs te zijn van excellentie
Initiatieven op het gebied van onderzoeksexcellentie hoeven de ongelijkheid tussen universiteiten niet automatisch te vergroten. Dat stellen twee onderzoekers in een artikel van Research Europe. In plaats van concentratie van middelen zou bevorderen van samenwerking een betere manier kunnen zijn om een wereldklasse-status na te streven.
Artikel Research Europe
Wetenschappelijk artikel
 
Oost-Europese landen willen dat hun kansen verbeteren in KP9
In het kader van een langlopend oost-westdiscussie over de financiering van onderzoek in de EU verschenen deze week twee documenten met voorstellen tot wijziging van de regels. De ene is van de V4 Academies of Sciences (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije), de ander van het Polish Science Contact Agency (PolSCA). Eén van de voorstellen heeft betrekking op het vergroten van de kansen van Oost-Europese onderzoekers op het winnen van een beurs. Een andere op het verhogen van de salarissen van onderzoekers uit Oost-Europa.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport V4 Academies of Sciences (pdf)
Rapport PolSCA (pdf)
 
The Guild publiceert aanbevelingen over idee van Europese universiteiten
Volgens de Europese vereniging van onderzoeksuniversiteiten The Guild is de ontwikkeling van Europese universiteiten een geschikt instrument om het concurrentievermogen van de Europese hogeronderwijssector te stimuleren. Het zou bijvoorbeeld het Bolognaproces een stap verder brengen (wederzijdse erkenning van diploma’s, opheffing van belemmeringen voor mobiliteit e.d.). Het zou ook meer geïntegreerde, transnationale en door onderzoek aangestuurde studies stimuleren.
Nieuwsbericht The Guild
Position paper The Guild (pdf)
 
Robert-Jan Smits moet open access in 2020 een realiteit maken
De afgetreden directeur-generaal voor onderzoek, wetenschap en innovatie van de EU, Robert-Jan Smits, is nu speciaal gezant van de EU voor open access. In een gesprek met Horizon Magazine bespreekt hij voor welke uitdagingen hij staat: uitgevers willen hun lucratieve wetenschappelijke tijdschriften niet kwijt, onderzoekers willen nog steeds publiceren in de meest prestigieuze tijdschriften en universiteiten hechten aan hoge noteringen in ranglijsten waarvoor aantallen publicaties in prestigieuze tijdschriften de belangrijkste criteria zijn. Een artikel van University World News gaat nader in op de uitdagingen waarvoor Smits staat.
Artikel Horizon Magazine
Artikel University World News
 
Pleidooi voorrang excellente projecten bij toegang tot onderzoeksinfrastructuren
Excellente projecten moeten voorrang krijgen bij de toegang tot onderzoeksinfrastructuren. Dat stelt Science Europe in een open brief waarin ze haar reactie geeft op een publicatie van de Commissie over de langetermijn-duurzaamheid van deze infrastructuren.
Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie Science Europe (pdf)
Document EC (pdf)
 
ERC ‘Proof of Concept’-regeling blijkt goed te werken
Uit de allereerste evaluatie van de ERC ‘Proof of Concept Grants’ blijkt dat het instrument degelijk van opzet is en in de praktijk goed werkt. Het helpt wetenschappers nieuwe bedrijven op te zetten, octrooiaanvragen in te dienen en kapitaal aan te trekken om hun onderzoek verkoopbaar te maken. De regeling heeft ook een culturele verandering in de onderzoeksgemeenschap teweeggebracht.
Persbericht ERC
Evaluatierapport (pdf)
Memo n.a.v. rapport (pdf)
 
Betere financieringsmogelijkheden nodig voor zeer innovatieve technologiebedrijven
Volgens een rapport van de gezamenlijke werkgroep InnovFin Advisory van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie (EC) gaapt er een kloof tussen de financiële sector en bedrijven die werken aan sleuteltechnologieën (Key Enabling Technologies; KETs). Ze adviseert een EU-brede database op te zetten voor hightech- en deeptechbedrijven met alle beschikbare informatie over de financieringsmogelijkheden. Een ander instrument zou investeerders moeten helpen een beter inzicht te krijgen in de technische en economische levensvatbaarheid van zeer innovatieve technologiebedrijven.
Nieuwsbericht EIB
Rapport werkgroep EIB / EC (pdf)
 
De klant centraal stellen in de vierde industriële revolutie
Big Data en ‘real time’ inzichten verhogen de wendbaarheid van industriële bedrijven in de vierde industriële revolutie. Digitaal onderlegde millennials ontwrichten de beroepsbevolking. Maar alle veranderingen hebben uiteindelijk alleen meerwaarde als de klant er beter van wordt. Het digitale rapport Manufacturing 2020 van Raconteur bevat commentaren van marktdenkers en business cases over de klant centraal stellen in de strategie.
Rapport Raconteur
 
Naar een Europese strategie voor mensgerichte machines
Als het verstandig wordt ingezet, kan kunstmatige intelligentie (AI) bijdragen aan het oplossen van de grootste problemen. Maar AI kan ook destabiliserende effecten hebben op bepaalde aspecten van het economische en sociale leven. Een rapport van het European Political Strategy Centre (EPSC), de eigen denktank van de Europese Commissie, onderzoekt de kansen en ethische uitdagingen van AI en gaat na hoe Europa zijn concurrentievoordeel ten opzichte van andere toonaangevende economieën, zoals de VS en China, kan vergroten.
Rapport EPSC
 
We staan op de drempel van het grafeentijdperk
Grafeen moet zijn belofte als wondermiddel, variërend van het verhogen van de prestaties van computers tot het leveren van schoon water via ontzilting, nog steeds waarmaken. Toch komen alle toepassingen nu snel dichterbij, dankzij het EU-vlaggenschipinitiatief voor grafeen. Dat stelt althans het research*EU Results Magazine van deze maand. De productiekosten van het materiaal zijn al aanzienlijk gedaald en de productiecapaciteit is uitgebreid. Nu is het gebrek aan standaardisering nog een belangrijk obstakel op de weg naar commerciële producten.
research*EU Results Magazine #70
 
Moeten we bang zijn voor kunstmatige intelligentie?
Kunstmatige intelligentie (AI) zal een enorme invloed hebben op de toekomst van de mensheid. Ten goede of ten kwade, is de vraag. Om het debat hierover te verdiepen, heeft de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een publicatie uitgegeven met vier opiniestukken. De vier auteurs hebben verschillende disciplinaire achtergronden en hanteren verschillende perspectieven op de vraag of we AI moeten vrezen of niet.
Publicatie EPRS (pdf)
 
Denemarken: Comité van deskundigen presenteert hervormingsplannen ho
Een Comité van deskundigen voor beter universitair onderwijs heeft een uitgebreid verslag gepubliceerd over de modernisering van het Deense hoger onderwijs. Het doet 37 aanbevelingen, onder meer voor flexibelere routes naar mastersopleidingen, betere kwaliteit van het onderwijs en een betere ontwikkeling van competenties voor de arbeidsmarkt.
Bericht University World News
 
VK: Nieuw nationaal orgaan voor onderzoek van start
Op 1 april gaat UK Research and Innovation (UKRI) van start, een koepelorganisatie van negen bestaande en nieuwe gespecialiseerde onderzoeksraden. Het krijgt de verantwoordelijkheid voor alle overheidsuitgaven voor onderzoek in het VK. Het budget voor komend is 6 miljard Britse pond (bijna 7 miljard euro). Dat bedrag moet groeien tot 8 miljard pond in 2020.
Nieuwsbericht Science Magazine
Nieuwsbericht UKRI
Website UKRI
 
VK: Lagerhuis wil hogere prioriteit voor onderzoek in brexit-onderhandelingen
Het Select Committee of the Science and Technology (SCST) van het Britse House of Commons is bezorgd over de betrokkenheid van het VK bij KP9. Daar zou meer aandacht voor moeten komen in de brexit-onderhandelingen. Komt er niet snel een akkoord, dan kunnen er voor beide partijen grote problemen ontstaan.
Nieuwsbericht Brits Parlement
Rapport SCST
Samenvatting rapport

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Vijf grote technologische innovaties van 2018 volgens IBM
Van AI-aangedreven microcamera’s die de wereldzeeën monitoren tot de introductie in de echte wereld van kwantumcomputers. IBM voorziet voor de komende vijf jaar vijf baanbrekende innovaties die de wereld ingrijpend gaan veranderen.
Artikel Forbes
IBM 5 in 5
 
Welke ontwikkelingen komen eraan in het Internet of Things?
Door de steeds grotere toepassingsmogelijkheden van het Internet of Things (IoT), ontwikkelen bedrijven voortdurend nieuwe apparaten die met elkaar in verbinding staan. The Next Web vroeg leden van de Amerikaanse Young Entrepreneur Council naar hun ideeën over de toekomst. Vorige maand presenteerde PwC een studie, in opdracht van de Europese Commissie (EC), naar de toekomst van intersectorale IoT-toepassingen. Daar liggen grote kansen voor vernieuwing, mits bedrijven totaal nieuwe businessmodellen hanteren.
Artikel The Next Web
Artikel EC
Rapport PwC (pdf)
Samenvatting Rapport
 
Werkgelegenheids- en onderwijsbeleid in het tijdperk van AI en robotica
Technologische innovaties leveren weliswaar veel efficiëntieverbeteringen op, maar beginnen ook banen te vervangen. En artikel van Vox laat zien hoe individuen, bedrijven en beleidsmakers kunnen samenwerken om het menselijk kapitaal optimaal te benutten voor waardevol werk, terwijl AI en robots worden gebruikt om banen te automatiseren die minder wenselijk zijn of waar momenteel een tekort aan arbeidskrachten bestaat. De Amerikaanse denktank ITIF presenteerde in februari een rapport dat een grote rol ziet weggelegd voor educatie om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het wordt beschreven in een artikel van Forbes. Volgens twee artikelen, één van Michigan Future en één van The Conversation, zijn STEM-vakken niet de belangrijkste die moeten worden overgedragen. Creatieve dienstverlening, sociale-mediamanagement en marketing zijn veel belangrijker.
Artikel Vox
Artikel Forbes
Rapport ITIF (pdf)
Artikel Michigan Future
Artikel The Conversation
 
Consumenten omarmen kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie (AI) krijgt een steeds prominentere plek in het leven van mensen. Wereldwijd zegt een derde van de consumenten van plan te zijn huishoudelijke apparaten te kopen die worden gestuurd door AI. Dit blijkt uit het Global Consumer Insights-onderzoek van PwC. Vooral consumenten uit opkomende economieën tonen een grotere interesse voor AI-gestuurde apparaten.
Nieuwsbericht en rapportage PwC
 
Hoe de AI-cloud de rijkste bedrijven ooit gaat produceren
Amazon, Google en Microsoft proberen alle drie de dominante partij te worden in het leveren van kunstmatige-intelligentiediensten via cloud computing. Volgens Rajen Sheth, senior-directeur product management van Google’s Cloud AI unit, kan de waarde van deze markt de komende jaren verdubbelen, tot meer dan 500 miljard dollar. Daarmee is het één van de meest lucratieve markten van dit moment.
Artikel MIT Technology Review
 
Waarom ‘maker spaces’ het geheim kunnen zijn van smart cities
In de afgelopen tien jaar is de ‘maker movement’ uitgegroeid tot een wereldwijd ecosysteem voor het maken van prototypen van software-hardware-integratie. De hackerspaces en FabLabs van toen zijn uitgegroeid tot broedplaatsen voor het coderen en bouwen van geavanceerde elektronica. Daar kunnen steden veel meer gebruik van maken, om allerlei problemen op te lossen en economische groei te bevorderen, meent een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF). Een artikel van Cities Today gaat dieper in op de manieren om steden creatiever, innovatiever en duurzamer te maken. Het artikel is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd voor de JLL City Momentum Index 2018, een ranglijst van steden in de wereld op basis van hun huidige economische toestand en hun potentieel voor toekomstige groei.
Artikel WEF
Artikel Cities Today
JLL City Momentum Index 2018
 
Wie wordt de mondiale motor van technologische innovatie: China of VS?
Op de EmTech Digital conferentie in San Francisco, een jaarlijks evenement van MIT Technology Review, vertelden drie Chinese executives hoe ver AI in hun land is gekomen en wat de plannen zijn voor de toekomst. Een redacteur van het tijdschrift is onder de indruk. China wil in 2030 dé wereldmacht zijn op het terrein van AI. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat bestuurders van grote bedrijven de VS nog steeds beschouwen als de belangrijkste motor voor technologische innovatie in de wereld. Binnen de VS is sprake van een steeds grotere geografische spreiding in de ontwikkeling van technologische vernieuwing.
Artikel MIT Technology Review
Nieuwsbericht KPMG
Rapport KPMG (pdf)
 
Iraanse hackers treffen mondiaal 320 universiteiten, overheden en bedrijven
Negen Iraniërs hebben namens het Islamitische Revolutionaire Garde Korps in de afgelopen 5 jaar de computers gehackt van 7.998 professoren bij 320 universiteiten over de wereld. Dat staat in een aanklacht van een Amerikaanse federale Grand Jury. De hackers stalen 31,5 TB aan documenten en gegevens, waaronder wetenschappelijk onderzoek, tijdschriften en dissertaties. Andere slachtoffers van de hackers waren de VN, 30 Amerikaanse bedrijven en vijf Amerikaanse overheidsinstellingen.
Nieuwsbericht Science Magazine
 
Nieuw-Zeeland: Lagere productiviteit oplossen met hogere tech-investeringen
Robots zorgen ervoor dat banen verdwijnen. Maar de groei van de productiviteit die ze veroorzaken is veel belangrijker, aldus een rapport van de Nieuw-Zeelandse Productivity Commission. Daardoor stijgen de lonen en als gevolg daarvan neemt de werkgelegenheid uiteindelijk toe.
Nieuwsbericht Stuff Business Today
Nieuwsbericht Productivity Commission
Rapport Productivity Commission (pdf)
 
VS: Trump keurt aanzienlijke verhoging van onderzoeksuitgaven goed
President Donald Trump heeft een uitgavenpakket van 1.300 miljoen dollar goedgekeurd dat is bedoeld voor onderzoek en innovatie. De zware bezuinigingen op sommige onderzoeksterreinen die het Witte Huis eerder had voorgesteld zijn van tafel. In veel gevallen is nu zelfs sprake van wezenlijke verhogingen. Er komt uiteindelijk ook meer geld voor energieonderzoek.
Nieuwsbericht Science Magazine
 
VS: Aantal én kwaliteit van nieuwe industriële ondernemingen daalt
In de VS daalt het aantal nieuwe bedrijven in de maakindustrie al jaren, net als hun omvang en kwaliteit. Een artikel van de economenwebsite Vox laat zien dat het aandeel cognitief veeleisende taken bij nieuwe bedrijven in de loop der tijd aanzienlijk is afgenomen. Dat leidt tot een tweedeling: “Gevestigde bedrijven waarderen hun menselijk kapitaal op, nieuwkomers richten zich op laaggeschoolde niches.”
Artikel Vox
 
De volgende AWTI e-mail alert verschijnt over twee weken.

Colofon