Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

2 november 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Meer uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in 2016
Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2016 bijna 14,3 miljard euro uit aan eigen r&d. Zo hoog waren deze uitgaven nog niet eerder. Ook besteden Nederlandse bedrijven steeds meer r&d uit in het buitenland. Noord-Brabant is koploper qua private r&d-uitgaven. Dit blijkt uit cijfers uit de recent verschenen Internationaliseringsmonitor van het CBS.
Nieuwsbericht CBS
Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering – CBS
Internationaliseringsmonitor derde kwartaal 2017 – CBS
 
Europese Commissie maakt plannen bekend voor laatste 3 jaar Horizon 2020
De Europese Commissie (EC) heeft haar werkprogramma voor Horizon 2020 voor de periode 2018-2020 gepresenteerd. Hierin is de verdeling opgenomen van zo’n 30 miljard euro aan middelen voor onderzoek en innovatie. Los hiervan zijn er aparte wekprogramma’s voor de ERC, Euratom, het JRC en het EIT, waarmee de komende 3 jaar nog ruim 7 miljard euro gemoeid is. Het werkprogramma voor Horizon 2020 bevat verschillende vernieuwingen, zoals het plan om de Europese Innovatieraad een rol te geven in het honoreren van een deel van het onderzoek en het werken met een aantal focusgebieden. Het onderzoeks- en innovatiegebied waar het meeste geld naartoe gaat, ongeveer 6 miljard euro, is de ict.
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht EC – 1
Nieuwsbericht EC – 2
Werkprogramma 2018-2020
Factsheet Werkprogramma 2018-2020
 
Hoe nationale overheden smart cities kunnen helpen
Hoewel lokale overheden een groot deel van de evolutie naar ‘slimme steden’ kunnen en moeten bevorderen, hebben ook nationale overheden een belangrijke rol te spelen bij het versnellen en coördineren van hun ontwikkeling. “Het succes van slimme steden op de lange termijn zal waarschijnlijk afhangen van de vraag of nationale overheden hun ontwikkeling steunen”, aldus een rapport van de Amerikaanse denktank ITIF.
Artikel ITIF
Rapport ITIF (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Nieuwe ministersploeg aan de slag
De bewindslieden van het nieuwe kabinet Rutte III zijn beëdigd. De nieuwe minister van OCW is Ingrid van Engelshoven (D66). Zij neemt alle beleidsvelden over van haar voorganger Jet Bussemaker, dus inclusief het wo, hbo en mbo. Hieraan is het ‘groene’ onderwijs toegevoegd, waaronder Wageningen Universiteit en het agrarische hbo en mbo. OCW heeft ook een minister zonder portefeuille gekregen: Arie Slob (CU). Hij is onder andere verantwoordelijk voor het lager en voortgezet onderwijs. De nieuwe minister van Economische Zaken is Eric Wiebes (VVD) en heeft onder meer innovatie- en topsectorenbeleid in zijn portefeuille.. Hij is tevens verantwoordelijk voor het Klimaatbeleid (EZK). De nieuwe staatssecretaris op dit departement is Mona Keijzer (CDA).
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht HOP / UToday
Organogram Ministerie EZK (pdf)
 
Studeren in Nederland is duur
Studeren in Nederland is relatief duur, zo blijkt uit een Europese vergelijking in opdracht van de Europese Commissie. In dit opzicht gaat Nederland steeds meer op het Verenigd Koninkrijk lijken, aldus een bericht van ScienceGuide. Desondanks meldt de VSNU dat de groei van het aantal inschrijvingen aan de Nederlandse universiteiten doorzet. Dat blijkt althans uit de voorlopige cijfers voor het collegejaar 2017-2018. De VSNU publiceerde ook vier nieuwe interactieve factsheets over het hoger onderwijs in ons land: over de hoge kwaliteit van onderwijs, over de aansluiting op de arbeidsmarkt, over de toegankelijkheid van het onderwijs en over het studiesucces van studenten.
Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht VSNU – 1
Nieuwsbericht VSNU – 2
 
Kamer blijft kritisch over buitenlandse opleidingen van Nederlandse universiteiten
In de Tweede Kamer blijven zorgen bestaan over het aanbieden van opleidingen van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen in het buitenland. De Kamer wil weten hoe de academische vrijheid gegarandeerd is en hoe gewaarborgd is dat er geen geld van de belastingbetaler gemoeid is met dergelijke opleidingen.
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
Behoud en versterking van de Nederlandse cybersecurity-capaciteit
Drie hoogleraren cybersecurity vrezen dat Nederland digitaal “onder water komt te staan”. Ze schreven een noodplan voor het redden van cybersecurity-onderzoek en -innovatie in Nederland. “Waar buurlanden zoals Duitsland jaarlijks vele tientallen miljoenen investeren in cybersecurityonderzoek, doet Nederland vrijwel niets. Ondertussen wordt er door de buitenlandse onderzoekscentra hard getrokken aan de meest getalenteerde onderzoekers in Nederland. Er moet iets gebeuren om een brain drain naar omliggende landen te voorkomen.”
Nieuwsbericht TU Delft
Publicatie Hoogleraren (pdf)
 
Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voor Creatieve Industrie
Op 25 oktober is de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 voor de Creatieve Industrie gepresenteerd. De agenda focust op drie ‘lijnen’ of roadmaps: Design for Change, The Human Touch en Value Creation. Deze worden daarbij ook gekoppeld aan acht toepassingsdomeinen: Cities, Media & Entertainment, Mobility, Food, Health, Retail, Heritage en Energy.
Nieuwsbericht Click.nl
Kennis- en Innovatieagenda
 
Elektriciteit opslaan in chemische verbindingen noodzakelijk voor energietransitie
Voor de transitie naar duurzame energiebronnen is efficiënte energieopslag noodzakelijk. Dit zal gedeeltelijk moeten gebeuren in chemische verbindingen, stelde Wiebren de Jong in zijn intreerede als hoogleraar aan de TU Delft. Hiervoor moet nog wel veel kennis en kunde worden ontwikkeld.
Nieuwsbericht TU Delft
 
Nederlandse innovatieprijzen uitgereikt
Het Brabantse VanBerlo Design is gekroond tot meest innovatieve bedrijf van Nederland. De regio Noord-Holland heeft de prijs gewonnen voor de Meest Innovatie Regio en het bedrijf Plant-e ging ervandoor met de Maatschappelijke Impact Award. De Nederlandse Innovatie Prijzen zijn dit jaar in het leven geroepen door AVROTROS om een breed publiek kennis te laten maken met innovatie in de Nederlandse economie en samenleving. Alle genomineerden van de prijzen waren geselecteerd op basis van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor. In een artikel van Management Team (MT) legt Henk Volberda, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management, uit wat bedrijven en regio’s innovatief maakt: “Innovatie wordt voor 25 procent bepaald door investeringen in technologie en voor 75 procent door investeringen in de ‘zachte kant’.” Vier dagen voor de uitreiking van de Nederlandse Innovatie Prijzen van de AVROTROS reikte Accenture zijn jaarlijkse Innovation Awards uit in twaalf categorieën, zoals Health & Wellbeing, Future Food Solutions en Perfect Cities.
Nieuwsbericht Spreekbuis.nl
Artikel MT
Nieuwsbericht Accenture
 
ING opent fintechfonds met 300 miljoen euro
ING lanceert een nieuw investeringsfonds onder de naam ING Ventures. Hiermee wil de bank in fintechbedrijven participeren. Bij aanvang bevat het fonds 300 miljoen euro aan beschikbaar kapitaal.
Nieuwsbericht Emerce
 
Filosoferen over de technologische toekomst
Op 3 oktober jl. gaf directeur Patrick van der Duin van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) een lunchlezing bij de TU Delft. Centraal stond de vraag welke nieuwe technologische ontwikkelingen ons te wachten staan en welke gevolgen deze zullen hebben voor mens en maatschappij.
Video STT (YouTube)
 
Robots lijken vaak best knap maar zijn het nog lang niet
Kunstmatige mensachtige intelligentie is nog heel ver weg, zegt psycholoog Gary Marcus (New York University) in een artikel van NRC. “Kunstmatige intelligentie is goed, ja zelfs bovenmenselijk, in specifieke taken als schaken en go. Maar … robots kunnen nog lang niet overweg met ongestructureerde omgevingen die steeds veranderen.” Hij pleit voor de oprichting van een groot internationaal onderzoekscentrum op het terrein van kunstmatige intelligentie dat fundamenteel onderzoek gaat doen naar het begrijpen van intelligentie.
Artikel NRC (registratie verplicht)
 
Industrie onderstreept belang Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s
De topsector Holland High Tech, FME, VNO-NCW en een twintigtal vooraanstaande innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen hebben een verklaring opgesteld waarin zij hun steun uitspreken voor de EU-onderzoeksprogramma’s. Ze staan achter de oproep van de High-Level Group onder leiding van Pascal Lamy om extra middelen voor onderzoek en innovatie te reserveren. Het programma moet zich naast maatschappelijke uitdagingen ook richten op toekomstige sleuteltechnologieën (key enabling technologies; KET’s). Op de website van de Europese Commissie (EC) zijn net weer 20 succesverhalen van H2020-projecten met Nederlandse deelname gezet, die een goed beeld geven van wat Europese r&d-projecten kunnen opleveren.
Nieuwsbericht FME
Statement (pdf)
20 Projectvoorbeelden – EC

Nieuws en achtergronden uit Europa


EUA: meer inzet nodig voor open onderzoeksdata
De European University Association (EUA) heeft een rapport uitgebracht over de rol die universiteiten moeten spelen bij het bevorderen van de vrije toegang tot onderzoeksdata. Het bevat een reeks aanbevelingen voor universiteiten over het gebruik en de implementatie van Research Data Management (RDM) en Text and Data Mining (TDM). In een ‘politiek statement’ vraagt de EUA aan EU-instellingen en nationale overheden om zich ook voor ‘open wetenschap’ in te spannen.
Nieuwsbericht EUA – 1
Rapport EUA (pdf)
Nieuwsbericht EUA – 2
Politiek statement EUA (pdf)
 
Rapporten: Onderzoeksuitgaven EU moeten aanzienlijk omhoog
De EU-uitgaven voor onderzoek moeten na 2020 aanzienlijk worden verhoogd, stelt een briefing aan het Europees Parlement die is opgesteld door het Oostenrijkse instituut voor economisch onderzoek (IWF). Onderzoek is economisch van groot belang en Europese samenwerking op dit terrein heeft meerwaarde. Dat geldt, volgens het rapport, veel minder voor het Europese landbouwbeleid. Ook een publicatie van het Policy Department for Budgetary Affairs (PDBA) van de Europese Commissie wijst op de noodzaak van hogere investeringen in onderzoek en innovatie.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport IWF (pdf)
Rapport PDBA (pdf)
 
Europese ministers nog niet eens over digitale aanpak
De Europese ministers voor Telecommunicatie hebben op 25 oktober nog geen besluiten genomen over de uitrol van 5G en snelle digitale netwerken in de EU, meldt Telecompaper. Er is met name onenigheid over de verkoop van 5G-spectrum. Daarover publiceerde de Europese Commissie, voorafgaand aan de ministersbijeenkomst, een rapport dat adviseert om de verkoop Europees te regelen. Veel lidstaten zijn bang dat ze hierdoor inkomsten mislopen. Volgens een artikel van Computable moet de Europese industrie zich veel nadrukkelijker gaan voorbereiden op de komst van 5G. In tegenstelling tot de uitrol van 4G, waar de toepassingen geleidelijk kwamen na de introductie, moet bij 5G al voor de uitrol intensief worden nagedacht over de business case. Een maand geleden plaatste T-Mobile de eerste 5G-antenne van Nederland op het Leidseplein in Amsterdam, meldde het AD destijds. Maar volgens het artikel van Computable loopt Nederland voor het overige achter op dit gebied, met name op Duitsland. In Finland is al een sterk ecosysteem voor de ontwikkeling van 5G opgezet, vertelt een artikel van Techhub Finland. Readie, het Europese centrum voor digitaal beleid, geeft een serie artikelen uit over de manier waarop overheden kunnen werken aan digitaliseringsbeleid. De eerste drie gaan over digitale vaardigheden, de deeleconomie en kunstmatige intelligentie.
Nieuwsbericht Telecompaper
Rapport EC (pdf)
Artikel Computable
Nieuwsbericht AD
Artikel Techhub Finland
Artikelserie Readie
 
Versterking van het ecosysteem van nieuwe materiaaltechnologie
De High Level Group on Nanosciences, Nanotechnologies and Advanced Materials heeft een rapport uitgebracht over de manier waarop de lidstaten en geassocieerde landen het Europese ecosysteem voor innovatieve materiaaltechnologie zouden kunnen versterken. Het rapport onderscheidt vier sleutelgebieden: karakterisering, modellering en vertaling, proeflijnen en veiligheid. De voorgestelde inspanningen op deze terreinen zouden vooral het mkb ondersteunen bij een betere en snellere ontwikkeling van producten.
Publicatie EC (online)
 
Hoe in 9 Europese landen de toekomst van het werken vorm krijgt
Onderzoek van McKinsey in negen Europese landen, waaronder België en Nederland, laat zien dat de benutting van AI en automatisering grote economische waarde oplevert. Medewerkers dienen wel nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. En overheden zullen nieuw beleid moeten ontwikkelen rondom opleiding, training en behoud van de welvaartsstaat.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)
 
Zwitserland nieuwste bondgenoot in samenwerking ‘high-performance computing’
Zwitserland heeft als elfde land de Europese verklaring ondertekend over high-performance computing (HPC). De Europese Commissie (EC) verwacht dat de ruime Zwitserse ervaring met HPC de inspanningen van Europa om de volgende generatie computer- en data-infrastructuren op te bouwen, verder zal versterken. De Zwitserse supercomputer Piz Daint is momenteel de op twee na sterkste supercomputer ter wereld. Een briefing van de European Parliamentary Research Service (EPRS) zet alle Europese initiatieven op het gebied van high-performance computing op een rij. Een stakeholder-consultatie laat zien dat 85% van alle respondenten de huidige staat van HPC in Europa als problematisch beschouwt.
Nieuwsbericht EC – 1
Briefing EPRS (pdf)
Website EuroHPC
Nieuwsbericht EC – 2
 
Digitale projecten VK, Slovenië en Nederland winnen competitie sociale innovatie
De projecten Buildx (VK), Feelif (Slovenië) en SAGA-The Peer to Peer Learning Platform (Nederland) zijn de winnaars geworden van de 2017 European Social Innovation Competition. Ze werden geselecteerd uit bijna 800 inzendingen uit meer dan 40 landen. Als prijs krijgen ze elk 50.000 euro van de Europese Commissie. Het Britse Bike Project, dat vorig jaar halvefinalist was, kreeg jaar de prijs voor het project dat de grootste impact heeft gerealiseerd.
Nieuwsbericht Nesta
 
Duitsland: Amazon vestigt onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie
Amazon gaat in de Duitse universiteitsstad Tübingen, naast het Max Planck Instituut voor Intelligente Systemen, een centrum oprichten voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie (AI). De technologiereus gaat hiervoor de komende vijf jaar 100 ingenieurs aanwerven. Met het centrum sluit Amazon zich aan bij het Duitse Cyber Valley-initiatief van BMW, Bosch, Daimler en Facebook. EU Observer meldt dat Europa ondertussen niet goed weet hoe het het meeste rendement uit AI kan halen. Er leven allerlei ideeën over, maar er zijn nog geen concrete plannen.
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht EU Observer
 
Finland: Visie voor 2030 zet in op extra investeringen in hoger onderwijs en r&d
De Finse regering heeft haar visie gepubliceerd op hoger onderwijs en onderzoek in 2030. In dat jaar moet ten minste 50% van de jongvolwassenen een tertiaire graad hebben behaald in het hoger onderwijs. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling worden verhoogd tot 4% van het bbp.
Bericht University World News
 
VK: Irritatie en spanningen rond Brexit-onderhandelingen
Het Britse parlementslid Chris Heaton-Harris (Conservatieven) wil van alle Britse universiteiten weten wat zij hun studenten leren over de Brexit en welke docenten dat precies doen, meldt HOP / Observant. De universiteiten hebben “woedend” gereageerd. Het Britse ministerie van Economische Zaken heeft een statement uitgebracht om te bevestigen dat de overheid blijft meebetalen aan Horizon 2020-projecten na de Brexit. Dat meldt Science|Business. In een tweede bericht op deze website stelt Athene Donald, lid van de ERC Raad, dat het VK niet moet verwachten dat er een deal komt over de financiering van r&d als het VK niet instemt met de vrije toegang tot het land vanuit de andere EU-staten. Dat hebben de onderhandelingen met Zwitserland na het immigratie-referendum uitgewezen. Leiders uit de universitaire wereld in 22 landen dringen in een statement aan op snelle onderhandelingen over de toekomst van onderzoek, samenwerking en studentenmobiliteit in Europa, meldt Universities UK.
Nieuwsbericht HOP / Observant
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Statement UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy
Nieuwsbericht Science|Business – 2
Nieuwsbericht Universities UK
 
VK: Veel mogelijkheden voor innovatie in lokaal beleid
Het Britse innovatienetwerk van gemeenten Co-operative Councils heeft 100 voorbeelden verzameld over innovatie op lokaal niveau. Ze leveren allemaal ‘sociaal dividend’ op, in de vorm van betere dienstverlening, meer betrokkenheid en inspraak en bijvoorbeeld lagere belastingen. Een artikel van de Britse denktank Nesta zet uiteen hoe de publieke sector data kan inzetten voor innovatie.
Casestudies Co-operative Councils
Artikel Nesta

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Twee mondiale wetenschapsraden fuseren tot International Science Council
De International Council for Science en de International Social Science Council gaan fuseren tot één interdisciplinaire International Science Council. Dat hebben de leden van beide platforms besloten. De huidige leden van de twee organen - zo’ n 40 wetenschappelijke unies en verenigingen plus 140 nationale en regionale wetenschapsacademies en onderzoeksraden – krijgen allemaal een plaats in de nieuwe koepelorganisatie.
Nieuwsbericht Research Europe
 
Nieuw kader voor beoordelen en verbeteren online wetenschappelijke tijdschriften
African Journals OnLine (AJOL) en het International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP) werken aan een nieuw, robuust beoordelingskader voor online wetenschappelijke tijdschriften. Hiermee moeten onderzoekers in ontwikkelingslanden een betere keuze kunnen maken uit tijdschriften waarin ze willen publiceren. De wetenschappelijke tijdschriften zelf kunnen de methode gebruiken als evaluatiemodel.
Bericht University World News
Website JPPS
 
Migrerende hoogopgeleiden ook goed voor thuisland
Als hoogopgeleiden emigreren wordt niet alleen het land van aankomst slimmer, maar ook het land dat ze verlaten. Dit concludeert promovendus Marianna Papakonstantinou (RUG). Ze vond onder andere dat een deel van de migranten terugkeert met kennis en ervaring uit het gastland, geld overmaakt naar het thuisland dat (deels) aan betere scholing wordt besteed en een rolmodel is voor de thuisblijvers, die daardoor meer scholing gaan volgen.
Nieuwsbericht RuG
 
Landen hebben nationale strategie voor Industrial Internet of Things nodig
Geavanceerde informatietechnologiesystemen hebben technische, fabricage- en productieprocessen veranderd. Deze onderling verbonden systemen, het ‘Industrial Internet of Things’ (IIoT) genoemd, bieden mogelijkheden om economieën mondiaal concurrerender te maken. Daar heb je als land dan wel een nationale beleidsstrategie voor nodig. Volgens de Amerikaanse denktank ITIF dient zo’n strategie 4 elementen te beslaan: Talent, Technologie, Belasting en Handel.
Nieuwsbericht ITIF
 
Het aantal zeer grote technologiebedrijven groeit hard
De financiële markten tonen momenteel een grote risicobereidheid voor technologiebedrijven. Samen voeden ze wereldwijd nu al meer dan 200 technische ‘unicorns’, bedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar.
Artikel Raconteur
 
Nieuwe golf van economische turbulentie op komst door nieuwe technologie
De wereldeconomie begint weer aan te trekken, maar de groei vindt vooral plaats in de opkomende landen, van India en Vietnam tot zelfs Brazilië, constateert een artikel van The Christian Science Monitor. Zijn we aangekomen in een periode van blijvende geringe groei? Rapporten en deskundigen denken van niet. “We zitten tussen twee golven van technologische impact in. Na die van de pc en het internet, komt binnenkort binnen een decennium die van zelfrijdende auto’s, robots, AI en meer.” Een rapport van de OESO waarschuwt dat in de toekomst 60% van de werknemers door deze technologieën zou kunnen worden vervangen. Dat roept vragen op over de toekomst van werknemersvaardigheden. Volgens het rapport ‘Computers and the Future of Skill Demand’ wordt de vraag naar werknemers met lage cognitieve vaardigheden in de toekomst minder en worden werknemers in de toekomst met name aangenomen op basis van hun fysieke of sociale vaardigheden, of op hun expertise.
Artikel Christian Science Monitor
Rapport OESO
 
Gartner Top 10 strategische technologische trends 2018
Elk jaar publiceert onderzoeksbureau Gartner in oktober zijn top 10 van strategische technologische trends voor het volgende jaar. Dit jaar voorspelt het bureau dat alle trends samen gaan leiden tot de totale ‘intelligent digital mesh’: AI en machine learning doen overal hun intrede, de digitale en fysieke wereld integreren, en er ontstaat een almaar uitdijend net van verbindingen tussen mensen, organisaties en bedrijven dat niemand meer kan overzien. Een artikel van the Financial Times (FT) vraagt zich af of we zo’n toekomst wel willen. Een artikel van Information Age noemt zo’n toekomst “een geluk bij een ongeluk”. Een rapport van McKinsey laat zien dat bedrijven die meegaan in deze ontwikkeling een nu al bijna onoverbrugbare voorsprong nemen op de achterblijvers.
Artikel The Next Silicon Valley
Artikel Gartner
Artikel FT
Artikel Information Age
Rapport McKinsey
 
Saoedi-Arabië: Plan voor hoogtechnologische megastad van 500 miljard dollar
Saoedi-Arabië wil een megastad bouwen aan de kust van de Rode Zee. Daar gaat het, samen met investeerders, meer dan 500 miljard dollar (425 miljard euro) in investeren. NEOM, zoals de stad gaat heten, moet bijna even groot worden als heel Nederland en “een lichtend voorbeeld van de innovatieve hightech-toekomst”, aldus een bericht van RTL Nieuws. Er zijn meer van dergelijke initiatieven in de wereld, maar dan wat kleiner. Zo vertelt een artikel van NRC over de plan van Google-dochter Sidewalk Labs om een hightech-wijk te bouwen in het Canadese Toronto. Technologiecriticus Evgeny Morozov vreest enorme ongelijkheid door dit soort smart cities. “Dit maakt wonen in de stad alleen maar nóg duurder en onbereikbaarder.” In een podcast van de London School of Economics (LSE) praten Richard Florida (University of Toronto) en Ricky Burdett (LSE) over succesvolle steden en hoe deze in toenemende mate ongelijkheid en segregatie bevorderen. Ook een artikel van CityLab gaat over dit probleem. 21-ste eeuwse steden moeten niet alleen innovatie bevorderen, concludeert een artikel van BloombergView, maar ook sociale inclusie.
Bericht RTL Nieuws
Factsheet NEOM (pdf)
Website Discover NEOM
Artikel NRC
Podcast LSE
Artikel CityLab
Artikel BloombergView
 
VS: Groeigericht ondernemerschap verspreidt zich, maar heel langzaam
Volgens de Kauffman Index of Growth Entrepreneurship 2017 blijft het op groei gerichte ondernemerschap toenemen in de VS. De trend verspreidt zich geleidelijk over de verschillende bedrijfstakken en regio’s. Maar groeigericht ondernemerschap blijft desondanks “een zeldzaam verschijnsel” in de VS, aldus het rapport.
Rapport Kauffman
 
VS: In 2027 is het merendeel van de werkenden freelancer
Over tien jaar werken de meeste Amerikanen freelance. Dat voorspelt een onderzoek van Edelman Intelligence in opdracht van Upwork en de Freelancers Union. Op dit moment werkt al 47% van de millennials als freelancer. Technologie wordt als belangrijkste drijfveer voor deze ontwikkeling beschouwd.
Nieuwsbericht Small Business Trends
Rapport Freelancing in America 2017

Colofon