Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Entreetoets mbo

Met de invoering van de entreeopleiding wordt tegelijkertijd het onderwijs voor de studenten op mbo niveau 1 uitgebreid met extra ondersteuning voor de student. Onder andere door het aanbieden van individuele coaching en loopbaanbegeleiding. Entreeopleidingen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen zonder diploma die niet meer tot de doelgroep van het voortgezet onderwijs behoren (d.w.z. volledig leerplichtig zijn). Jongeren die geen diploma hebben en zich melden voor de entreeopleiding, mogen niet worden geweigerd door een mbo-instelling. Leerlingen die met succes een assistentopleiding of een leerwerktraject op het vmbo hebben doorlopen, hebben een diploma en kunnen niet langer instromen in de entreeopleiding. Voor deze leerlingen moet een passende opleiding op niveau 2 worden gevonden.

In de entreeopleiding worden leerlingen voorbereid op doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 2 of op hunintrede op de arbeidsmarkt.
Met alle deelnemers wordt voorafgaande aan de opleiding een intake gehouden en een onderwijsovereenkomst gesloten. In die overeenkomst worden afspraken vastgelegd tussen de deelnemer en de instelling. Dit moet ervoor zorgen dat de deelnemer de opleiding succesvol doorloopt. De instelling kan de deelnemer tijdens de opleiding aanspreken op de naleving van de afspraken én omgekeerd. Na maximaal vier maanden volgt een bindend studieadvies. Bij een negatief advies kan de student begeleid uitstromen naar de arbeidsmarkt of een andere, beter passende entreeopleiding gaan volgen.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.