Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Tuchtklachtfunctionarissen

Vraag & Antwoord – Tuchtklachtfunctionarissen

Overweegt u een klacht over het handelen van een zorgverlener in te dienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, dan kunt u daarbij hulp krijgen van een tuchtklachtfunctionaris.

• Wat is een tuchtklachtfunctionaris?
De tuchtklachtfunctionaris is er voor mensen met een zorgklacht die erover denken een klacht in te dienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De tuchtklachtfunctionaris kan u helpen met het opstellen en onderbouwen van uw tuchtklacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris u advies geven of de klacht tegen de juiste persoon gericht of op de juiste plaats is bij een tuchtcollege. Ook kan de tuchtklachtfunctionaris helpen bij het opstellen van een beroepschrift of verweer in beroep.

• Waarvoor kan ik terecht bij een tuchtklachtfunctionaris?
De tuchtklachtfunctionaris kan u helpen in de volgende situaties.
o U wilt een klacht indienen over een zorgverlener, maar u weet niet zeker of het tuchtcollege daarvoor de aangewezen instantie is.
o U wilt een tuchtklacht indienen over een zorgverlener, maar u weet niet goed hoe u deze het beste kunt formuleren.

• Wat is het verschil met andere klachtwegen in de zorg?
De tuchtklachtfunctionaris is er alleen voor ondersteuning als u overweegt een klacht in te dienen bij een tuchtcollege en behandelt zelf geen klachten. Soms kan een klacht op een andere manier naar tevredenheid worden behandeld. Heeft u een klacht over uw zorgverlener, dan kunt u eerst contact opnemen met de zorgverlener zelf of met de klachtfunctionaris van (de instelling of praktijk van) de zorgverlener.


Wat doet de tuchtklachtfunctionaris wel/niet?

• Is de inzet van een tuchtklachtfunctionaris verplicht bij een tuchtrechtprocedure?
Nee, u beslist zelf of u gebruikt wilt maken van het advies en de hulp van de tuchtklachtfunctionaris.

 Kan ik rechten ontlenen aan het advies van een tuchtklachtfunctionaris?
De hulp van een tuchtklachtfunctionaris is ondersteunend; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hij of zij kan u helpen bij het (juridisch en/of medisch) formuleren van uw klacht. De tuchtklachtfunctionaris kijkt of uw klacht past bij het tuchtrecht en kan u ondersteunen met goede doorverwijsinformatie. Ook kan de tuchtklachtfunctionaris helpen bij het opstellen van een beroepschrift of verweer in beroep.

• Neemt de tuchtklachtfunctionaris mij werk uit handen?
De tuchtklachtfunctionaris adviseert en ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht. Hij of zij biedt u geen advies of bijstand in de procedure. Als u wel zulke bijstand wilt, dan kunt u daarvoor een gemachtigde inschakelen.
U bent ook zelf verantwoordelijk voor de indiening van de klacht bij het tuchtcollege.
 
• Vergroot het advies van de tuchtklachtfunctionaris mijn kansen?
Dat hangt onder andere af van de aard van uw klacht. De tuchtklachtfunctionaris kijkt samen met u of uw klacht thuishoort in het tuchtrecht en kan u ondersteunen bij het formuleren en onderbouwen van uw klacht. De tuchtklachtfunctionaris spreekt zich niet uit over de kans dat u door een tuchtcollege in het gelijk wordt gesteld. Hij of zij kan wel de kwaliteit van de klacht verbeteren en/of een inschatting maken of uw klacht voor behandeling in aanmerking komt.


Praktische informatie

• Hoe kom ik in contact met een tuchtklachtfunctionaris?
Per 1 april 2019 zijn website, telefoonnummer, mailadres, spreekuren, etc. bekend. Fysiek zitten de tuchtklachtfunctionarissen op een vaste standplaats bij het ministerie van VWS in Den Haag. Afspraken kunnen in overleg ook elders plaatsvinden.

 Wat kost het inschakelen van een tuchtklachtfunctionaris?
Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van een tuchtklachtfunctionaris. Het staat u vrij om wel of niet gebruik te maken van de ondersteuning door de tuchtklachtfunctionaris.

 Hoeveel tijd neemt het advies van de tuchtklachtfunctionaris in beslag?
Dat is afhankelijk van de aard van uw klacht en van de door u gewenste hulp.