Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Monitor sociale veiligheid

Op 21 december 2018 heeft minister Slob de uitkomsten van de monitor sociale veiligheid 2016-2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de monitor blijkt dat 97 procent van de leerlingen uit groep 7 en 8 zich veilig voelt op school. Het verschil in veiligheidsgevoel tussen leerlingen uit het regulier onderwijs en het speciaal primair onderwijs is zeer gering: 97 procent tegenover 96 procent. Scholen zijn verplicht om de sociale veiligheid een keer per jaar via een gestandaardiseerd, gevalideerd, betrouwbaar en representatief instrument te monitoren. Zij hebben een keer per twee jaar de mogelijkheid om aan deze verplichting te voldoen via deelname aan de Monitor sociale veiligheid die in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd.

Tegengaan pesten
Scholen kunnen zelf kiezen voor deelname aan deze monitor. In de jaren dat de monitor niet gehouden wordt, of als scholen niet willen deelnemen aan deze monitor, mogen zij een ander instrument kiezen dat aan de eisen voldoet. Een lijst met voorbeelden van instrumenten die aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voldoen, is te vinden op de website van de inspectie.

Uit de meest recente monitor blijkt dat vrijwel alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zich veilig voelen op school (97 procent). Dit percentage is de afgelopen jaren licht gestegen: in 2014 was dit 94 procent en 2016 was dit 95 procent. In het voortgezet onderwijs is het pesten gedaald van circa 11 procent naar circa 5 procent. Pesten is meestal persoonlijk en rechtstreeks. Pesten via sociale media komt minder voor dan gedacht: tussen de 8 en de 11 procent van de pestgevallen.

Positie LHBT-leerlingen
In de beleidsreactie op de monitor geeft de minister aan dat hij bezorgd blijft over de positie van LHBT-leerlingen. Deze leerlingen voelen zich nog steeds minder veilig vergeleken met andere jongeren: bij lesbische meisjes is dit 86 procent versus 97 procent en bij homoseksuele jongens 95 procent versus 99 procent. Dit geeft aan dat we ook de komende jaren moeten blijven inzetten op een veilig en inclusief schoolklimaat en op acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. De monitor laat zien dat dit tot incidenten leidt, variƫrend van spijbelen tot ruzies tussen leerlingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zulke ernstige incidenten zijn zeer ingrijpend voor de betrokkenen.

Ondersteuning van School & Veiligheid
De minister wijst graag op de ondersteuningsmogelijkheden van stichting School & Veiligheid in het kader van crisis- en calamiteitenorganisatie. School & Veiligheid organiseert in 2019 en 2020 daarom ook weer de conferentie 'Met alle respect' (zie ook het bericht elders in deze nieuwsbrief).