Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Regelruimte voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Al meer dan 10 jaar hebben scholen de mogelijkheid om te experimenteren met doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Dat heeft positieve ervaringen opgeleverd. Dit wetsvoorstel regelt dat scholen wettelijke ruimte krijgen om deze routes structureel vorm te geven. In de wet wordt geregeld dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute kunnen aanbieden, en daarmee het beroepsonderwijs kunnen verdiepen, verrijken of versnellen. Een doorlopende leerroute start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma. 

Van Engelshoven: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat jongeren vanuit het vmbo soepel doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo. Soms wordt de overgang vmbo-mbo als lastig ervaren. Met dit wetsvoorstel bouwen we een brug voor leerlingen waardoor ze makkelijker van het vmbo naar het mbo kunnen gaan. Een diploma in het beroepsonderwijs biedt uitstekende kansen op een mooie toekomst. Nederland zit te springen om vakmensen.’

Wettelijke ruimte
Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school en een mbo-instelling samen doorlopende leerroutes vmbo-mbo kunnen vormgeven op verschillende niveaus (mbo 2, 3 en 4). Daarnaast regelt dit wetsvoorstel ook dat een vmbo-school en een mbo-instelling een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding kunnen vormgeven, waarbij het mogelijk is om mbo niveau 2 af te ronden zonder het behalen van een vmbo-diploma.
 
Dit wetsvoorstel biedt ruimte voor een vmbo-school en mbo-instelling op de volgende punten:
• De school en instelling krijgen de mogelijkheid om één docententeam in te richten dat het onderwijsprogramma verzorgt;
• Er geldt één onderwijstijd voor de gehele doorlopende leerroute; en
• Vmbo-examens kunnen tot en met het derde jaar van de route worden afgesloten.

Vormgeving
Scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Zo kan het voor een deel van de jongeren passend zijn om vanuit een vmbo-school deze opleiding te volgen. Er gaat dan geen tijd verloren aan het wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een meer geleidelijke overgang naar het mbo.

Slob: ‘Voor sommige jongeren is de overstap naar mbo erg groot. Daardoor vallen leerlingen uit. Daarom zorgen we ervoor dat er voor iedere jongere een passende overstap mogelijk is.’

Via een actief stimuleringsprogramma wordt erop ingezet dat een jongere in elke regio terecht kan in doorlopende leerroutes vmbo tot en met mbo. Afhankelijk van onder andere het netwerk, de sector(en) en de geografische ligging kan een regio verschillend ingedeeld zijn. Het is aan vmbo-scholen en mbo-instellingen om te bepalen in welke profielen en opleidingen doorlopende leerroutes worden aangeboden, in overeenstemming met de behoeften van het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt.

Consultatie

Naast de internetconsultatie, worden in februari twee bijeenkomsten voor docenten, leidinggevenden en bestuurders uit het vmbo en mbo georganiseerd, waarin het wetsvoorstel wordt toegelicht en deelnemers hun reactie op het wetsvoorstel kunnen geven. Beide bijeenkomsten vinden van 16.30 tot 19.30 plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier:

- maandag 11 februari bij het ROC Koning Willem I in Den Bosch

- woensdag 13 februari op het ROC Midden Nederland in Amersfoort

Kijk voor meer informatie op de site van het programma sterk beroepsonderwijs.