Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Conversietabel keuzevakken vmbo

Op 1 augustus 2016 zijn de profielen in het vmbo ingevoerd. Het vernieuwde vmbo bestaat uit een algemeen vormend deel en een beroepsgericht deel. Het beroepsgerichte vmbo bestaat uit profielmodules en keuzevakken. Bij de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo zijn de bevoegdheden voor de profielvakken geregeld. Voor de beroepsgerichte keuzevakken was dat tot nu toe nog niet het geval.
De bevoegdheid voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo wordt als volgt geregeld. Aangezien ieder keuzevak inhoudelijk samenhangt met één of meerdere van de profielen is ervoor gekozen om de keuzevakken inhoudelijk te koppelen aan de bijbehorende profielvakken en daarmee de bevoegdheid te regelen. Dit betekent dat leraren die bevoegd zijn voor een profielvak ook bevoegd zijn voor de bijbehorende keuzevakken. Om de bevoegdheid voor de keuzevakken zo snel als mogelijk te regelen heeft OCW besloten om tussentijds, per 1 januari 2019, een extra conversietabel, uit te brengen
In de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO is per  1 januari 2019 een aparte tabel opgenomen met de keuzevakken en hun indeling naar de profielvakken. Een aantal keuzevakken is gekoppeld aan meerdere profielen. Een voorbeeld hiervan is het keuzevak presentatie en styling. Dit keuzevak is zowel bij het profielvak economie en ondernemen (E&O) als bij het profielvak dienstverlening en producten (D&P) ingedeeld. Dat betekent dat zowel een leraar E&O als een leraar D&P bevoegd is om het keuzevak presentatie en styling te geven.

In de volgende fase wordt de bevoegdheid voor een aantal keuzevakken ook gekoppeld aan een bevoegdheid voor algemeen vormende vakken en aan kunstvakken.
De bedoeling is dat per 1 mei 2019 te laten ingaan in de hierna volgende wijziging van de conversietabel. Hierover wordt  tegen die tijd bericht.

De regeling treedt in werking op 1 januari 2019. Voor meer informatie klikt u hier.