Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Op weg naar duurzame schoolgebouwen

Mede dankzij de Green Deal (Verduurzaming) Scholen is er meer aandacht gekomen voor verduurzaming van schoolgebouwen. Het streven is om in 2040 alle onderwijsgebouwen energieneutraal te hebben. Om dat te bereiken is het nodig dat schoolbesturen en andere betrokkenen kiezen voor integrale oplossingen – en dus niet alleen inzetten op individuele verduurzamingsmaatregelen. De ervaringen en de producten van de Green Deal Scholen kunnen helpen om de komende tijd verder te gaan op de ingeslagen weg.

Langetermijnperspectief
Het wordt steeds belangrijker de gebouwen duurzaam verantwoord te onderhouden. Dit maakt het nodig na te denken over het ontwikkelperspectief van het onderwijs over een periode van twintig jaar. De Green Deal heeft partijen bij elkaar gebracht, die samen hebben gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en hulpmiddelen. Naast de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waren dat onder andere GGD-GHOR Nederland, Klimaatverbond Nederland, Platform 31, RVO en Kenniscentrum Ruimte-OK.

Kennisportaal
Vijftien voorbeelden uit de praktijk zijn uitvoerig geanalyseerd. Deze analyse leverde nieuwe landelijke kengetallen voor de financiering van een duurzame renovatie van schoolgebouwen op. De opbrengsten van de Green Deal zijn vastgelegd in een interactieve PDF en een rapportage. Ruimte-OK heeft in overleg met de partners besloten het Kennisportaal en de Helpdesk van de Green Deal Scholen voorlopig online te houden. Op de website staan onder meer zes informatiebladen en ruim tachtig praktijkvoorbeelden

Nieuwe stappen
In een ander bericht in deze Nieuwsbrief  PO leest u meer over het innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse basisscholen' van het ministerie van BZK. Schoolbesturen en gemeenten kunnen zich de komende tijd aanmelden om mee te doen aan een tiental pilots in het kader van dit innovatieprogramma.