Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Wat speelt er?

De afspraken van december 2017 en de concept-verdragsteksten vormen de basis voor het uittredingsakkoord dat de EU en het VK gaan sluiten. Pas op het moment dat dit akkoord in werking treedt, komt er juridische zekerheid over de afspraken die hierin zijn gemaakt. De verwachting is dat dit akkoord in werking zal treden op 30 maart 2019, maar dit hangt af van het eindresultaat van de onderhandelingen.
De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit (pdf) gepubliceerd met daarin uitgebreide informatie over de effecten van de afspraken van december 2017 op de rechten van EU-burgers in het VK en van Britse burgers in de EU. De Europese Commissie heeft ook een Engelstalige video gemaakt over de zogeheten 'settled status'. Voor al deze afspraken geldt dat ze pas echt geldig worden als het uittredingsakkoord in werking treedt.