Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Onderzoek constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken

Op 9 oktober 2017 heeft de toenmalige minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle gemeenten een informatiedocument met een stappenplan gestuurd voor de beoordeling van bestaande bouwwerken met breedplaatvloeren opgeleverd na 1999. Op diezelfde dag heeft de minister naar alle bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers van breedplaten een brief gestuurd met het verzoek om informatie over breedplaatvloeren te delen met eigenaars van gebouwen en met gemeenten waar deze vloeren zijn toegepast. Bij deze brief zijn het informatiedocument plus de brief aan de gemeenten gevoegd.

 

Aanleiding is het instorten van een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Op 25 september 2017 heeft de minister een brief aan de gemeenten gestuurd waarin hij oproept om bij vergunningverlening voor nieuwbouw te letten op de aansluiting tussen een geprefabriceerde breedplaat en de ter plaatse gestorte betonlaag.

Uit onderzoek is gebleken, aldus de minister, dat de betonnen vloer van de parkeergarage was opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaten met daarop een in het werk gestorte betonlaag. De aansluiting tussen deze twee lagen blijkt onvoldoende te zijn geweest en heeft vrijwel zeker geleid tot de instorting. Uit de onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook voor kunnen doen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten. Vooruitlopend op toezending van het bovenvermelde informatiedocument verzoekt de minister in deze brief de gemeenten alvast te inventariseren bij welke recent opgeleverde gebouwen een constructie is toegepast met breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten (al dan niet voorzien van gewichtsbesparende elementen) die worden ondersteund door kolommen. Een beoordeling van deze gebouwen is dan mogelijk direct nadat het informatiedocument beschikbaar is, aldus de minister.