Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Groepsgrootte in het funderend onderwijs

Op 20 december 2016 heeft staatssecretaris Dekker zijn jaarlijkse brief over groepsgrootte in het primair en het voortgezet onderwijs naar de Tweede kamer gestuurd. Uit deze brief blijkt dat een basisschoolgroep in 2016 gemiddeld 23,4 leerlingen had. Deze gemiddelde groepsgrootte is sinds 2013 nagenoeg stabiel. Scholen en besturen maken verschillende keuzes bij het indelen van de groepen. Hierdoor is er een grote variatie in groepsgrootte. Zowel tussen scholen als binnen scholen zijn niet alle groepen even groot. Wel wijkt de gemiddelde groepsgrootte per school in de meeste gevallen niet veel af van de landelijke gemiddelde groepsgrootte. Ruim 66 procent van de basisscholen heeft een gemiddelde groepsgrootte tussen de 20 en 25 leerlingen.

Bewuste keuze
Minder dan 1 procent van de basisscholen heeft een gemiddelde groepsgrootte van 30 leerlingen of meer. Dit zijn vaak scholen die vanuit een bepaalde visie bewust kiezen voor grote groepen, omdat dit past bij hun onderwijsconcept. Deze scholen hanteren vernieuwende onderwijsconcepten waarbij ze de traditionele groep en het klassikale onderwijs loslaten. Omwille van kwaliteit en onderwijskundige visie kiezen zij voor grote (stam)groepen. De inrichting van het onderwijs op dergelijke scholen leidt ertoe dat iedere leerling de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Deze scholen laten zien dat grote groepen goed samen kunnen gaan met kwaliteit, mits het onderwijs goed georganiseerd is.