Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Internetconsultatie 'Onderwijs op een andere locatie'

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Soms schieten de mogelijkheden op een reguliere school daarvoor tekort. Daarom wil staatssecretaris Dekker bewerkstelligen dat kinderen die – soms tijdelijk – niet naar een gewone school kunnen, toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 18 november 2015 heeft hij uiteengezet in welke situaties hij onderwijs op een andere locatie dan de school mogelijk wil maken. Hij vindt dat het onderwijs op andere locaties van voldoende kwaliteit moet zijn. Aan dergelijke oplossingen moet daarom altijd een degelijk plan ten grondslag liggen en het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het kind.
 
Voorstellen voor bepaalde groepen
Om het recht van kinderen op goed onderwijs te waarborgen, wil staatssecretaris Dekker in vier situaties onderwijs op een andere locatie mogelijk maken. Ten eerste gaat het erom dat leerlingen met lichamelijke of psychische problematiek in afwachting van een passende onderwijsplek tijdelijk onderwijs kunnen volgen op een particuliere school. Ten tweede wordt het voor sportieve en culturele toptalenten mogelijk om onderwijs en talentontwikkeling makkelijker te combineren. Daarnaast wordt het onder strikte voorwaarden mogelijk dat individuele kinderen tijdelijk onderwijs in het buitenland volgen onder toezicht van de school. Ten slotte wordt het mogelijk om onder strikte voorwaarden thuisonderwijs te verzorgen.
 
Internetconsultatie
Op 5 december worden de voorstellen online gepubliceerd voor consultatie. Tot 31 januari 2017 kunt u de voorstellen lezen en reageren op een aantal vragen via www.internetconsultatie.nl/onderwijsopeenanderelocatie.