Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Energiebespaarlening nu ook beschikbaar voor verenigingen van eigenaren

Bij veel appartementencomplexen valt flinke energiewinst te behalen, soms met forse investeringen waarvoor externe financieringsmiddelen nodig zijn. Het afsluiten van een lening is voor VvE’s echter lastig, waardoor energiebesparende maatregelen soms uitgesteld worden. De VvE Energiebespaarlening maakt het nu mogelijk om energiebesparende investeringen in of aan appartementencomplexen te financieren zonder hypothecaire zekerheid en tegen een aantrekkelijke rente. Men kan daarbij denken aan maatregelen zoals isolatie, isolerend glas en LED-verlichting in gezamenlijke ruimten. Dit maakt appartementencomplexen energiezuiniger, comfortabeler en duurzamer.

Belangrijkste kenmerken van de VvE Energiebespaarlening:

Een VvE moet uit tenminste 10 appartementsrechten bestaan om in aanmerking te komen voor een VvE Energiebespaarlening.

De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000 en maximaal € 5.000.000.

De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze.

Het huidige rentepercentage is 2,8% bij een looptijd van 10 jaar en 3,3% bij 15 jaar. De actuele rentepercentages staan op www.ikinvesteerslim.nl/rente.

De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag en staat gedurende de looptijd van de lening vast.

Meer informatie: op www.ikinvesteerslim.nl/vve staat meer informatie over de Energiebespaarlening, zoals de lijst van energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen, actuele rentetarieven en het aanvraagformulier. U kunt natuurlijk ook contact opnemen via telefoonnummer 033 253 9600 of via de mail: ikinvesteerslim@svn.nl.

Het Nationaal Energiebespaarfonds komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei, dat in 2013 werd ondertekend door meer dan 40 organisaties. Zie www.energieakkoord.nl.