Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Predicaat Excellente School 2014

Tot en met 18 april 2014 kunnen scholen zich aanmelden als kandidaat voor het predicaat Excellente School 2014. Het predicaat wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt aan scholen die excellent onderwijs bieden aan hun leerlingen en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen. Met het predicaat krijgen scholen erkenning en waardering voor hun werk. De aanmelding staat open voor: basisscholen, inclusief het speciaal basisonderwijs, alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs, inclusief het praktijkonderwijs, en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Meer informatie en aanmeldingsformulieren vindt u op de website van Regioplan.

Procedure beoordeling
Een onafhankelijke jury beoordeelt in een aantal rondes welke scholen in aanmerking komen voor het predicaat Excellente School. De jury vraagt scholen om zich aan te melden door middel van een zelfevaluatie. Kandidaat-excellente scholen worden vervolgens uitgenodigd om in juni 2014 een korte presentatie te geven. Van eind augustus tot half oktober 2014 brengt de jury een bezoek aan de scholen die in aanmerking lijken te komen voor het predicaat. Meer informatie over de samenstelling van de jury en de criteria die de jury hanteert, vindt u op Rijksoverheid.nl en de website Excellente Scholen.

De bevindingen van de jury over de aanmelding, de presentatie en het schoolbezoek worden vastgelegd in een (voorlopig) schoolrapport dat in november aan de deelnemende scholen wordt voorgelegd. Eind 2014 zal de jury de geselecteerde scholen voordragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vervolgens maakt de staatssecretaris bekend welke scholen het predicaat Excellente School 2014 ontvangen.

Scholen leren van elkaar
Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen en vinden het vaak ook de moeite waard hun ervaringen te delen met andere scholen. Op de website Excellente Scholen kunt u zien aan welke scholen het predicaat Excellente Scholen al eens is toegekend, welke accenten deze scholen leggen in hun onderwijs en op welke punten zij excelleren. Excellente scholen kunnen zelf informatie over hun aanpak op de site zetten. Ook de juryrapporten van deze scholen zijn hier te vinden. Scholen die zich kandidaat stellen kunnen via de site netwerken en informatie met elkaar delen. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid om deel te nemen aan masterclasses, netwerkbijeenkomsten en onderlinge schoolbezoeken.