Het Energiestuur: digitaal hulpmiddel voor woningcorporaties

Corporaties spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland. Het Energieakkoord voor duurzame groei, het sectorconvenant en lokale prestatieafspraken geven weliswaar richtinggevende kaders aan, maar het daadwerkelijk regisseren van de energiebesparing ligt primair bij de corporaties. Dat blijkt echter nog niet zo eenvoudig. Als een van de belangrijkste oorzaken wordt het ontbreken van juiste data over het vastgoed aangewezen. Daarnaast is verduurzaming nog te vaak een separate bezigheid van enkelingen in plaats van een integraal onderdeel van de primaire processen.

Het uitgangspunt van het Energiestuur is dat energie een integraal onderdeel is van het strategisch voorraadbeleid. Het Energiestuur verdeelt het integratieproces in zes overzichtelijke fasen: definieer, analyseer, ambieer, stimuleer, implementeer en evalueer. Per fase geeft het Energiestuur achtergrondinformatie en concrete tips voor uitvoering in de praktijk. Het hulpmiddel verwijst daarbij naar documenten en voorbeelden, zowel inhoudelijk als procesmatig. Het Energiestuur is voor RVO.nl ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met Huren met Energie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

RVO.nl en W/E adviseurs organiseren workshops Energie in Strategisch Voorraadbeheer. In deze interactieve workshops kunnen corporatiemedewerkers zelf aan de slag met de toepassing van het Energiestuur. Bij deze workshops zijn de Energieambassadeurs van het programma Huren met Energie aanwezig. U kunt u nog Aanmelden voor één workshop, op donderdag 12 november 2015 13:00 - 16:30 uur, Aedes te Den Haag.

Download Energiestuur via de website van Aedes en zie ook: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/het-energiestuur-digitaal-hulpmiddel-voor-woningcorporaties.