Ruim 40 bedrijven in ZEN platform voor zeer energiezuinige nieuwbouw

Het ZEN-Platform is een initiatief van de vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord: Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw. ZEN stelt de bewoner centraal met zijn wensen op het gebied van wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid. Tevens moet dit platform binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) per 2021.

Omdat tevreden bewoners in een betaalbare woning met comfort en een gezond binnenklimaat centraal staan, zijn ook consumentenorganisaties Vereniging Eigen Huis en VACpunt Wonen bij deze bijeenkomsten van de partij. Het opdoen van ervaringen met ‘bijna-energieneutraal’ en deelname in het platform is niet vrijblijvend. Als toelatingseis geldt dat deelnemers vóór 1 januari 2018 een concreet nieuwbouwproject zullen starten waarin de ambitie voor ‘bijna energieneutraal’ wordt gerealiseerd. Bedrijven moeten ook bereid zijn bij de oplevering een toets op energieprestatie en ventilatie te verrichten, kennis te delen en mee te werken aan monitoring van klanttevredenheid.

Het idee is om drie keer per jaar een platformbijeenkomst te organiseren, één keer per jaar een congres en daarnaast diverse kleinere bijeenkomsten voor themagroepen te houden. Kennisoverdracht verloopt via de website, brochures en factsheets. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring met elkaar en andere stakeholders.

Meer informatie: http://www.lente-akkoord.nl/zeer-energiezuinige-nieuwbouw-zen/.