NCad biedt eerste twee adviezen aan Staatssecretaris Dijksma aan

Op 12 oktober heeft de voorzitter van het NCad, Herman Koëter de eerste twee adviezen aan de Staatssecretaris van Economisch Zaken, Sharon Dijksma, overhandigd. Met de adviezen wil het NCad de staatssecretaris ondersteunen in het streven naar meer kennis met minder dieren. Dijksma stelde dat het maatschappelijke draagvlak voor dierproeven zeer onder druk staat. Dit vraagt om heldere grenzen die verder gaan dan alleen de wetenschappelijke legitimiteit.

Koëter stelde dat het de nodige inzet van de Staatssecretaris vraagt om de adviezen te implementeren. Dijksma gaf aan dat zij het waardeert dat het NCad een voortrekkerspositie wil innemen bij de zorgvuldige implementatie van de 3V’s in nationaal én internationaal verband. Zij sprak de hoop uit dat de beide adviezen bijdragen aan en oplossingen aandragen voor het verminderen van de spanning tussen maatschappij en wetenschap. Haar inhoudelijke reactie op beide adviezen geeft zij aan de Tweede Kamer met de voortgangsrapportage dierproeven.

De twee adviezen hebben als onderwerp: beheer en benutting van gegevens over dierproeven/alternatieven en dieren in voorraad gedood.

Koëter vindt het transparant maken van gegevens over dierproeven en het onderzoek naar alternatieven, van groot belang. Omdat die gegevens enigszins appels en peren zijn, moet veel energie gestoken worden in het maken van zinvolle analyses.  Die uitkomsten kunnen gebruikt worden voor verdere beleidsontwikkeling. Ook kunnen die analyses de onderzoeker verder helpen bij de proefopzet. Koëter staat daarbij  een gegevenspakhuis met open data voor ogen. Een dilemma waar het NCad tegenaan gelopen is, is de spanning tussen transparantie en het behouden van een goede positie in het competitieve onderzoek. Nederland loopt in transparantie nu al in de voorste linies. Vandaar dat het NCad wel van mening is dat privacygevoelige of bedrijfsgeheime informatie niet openbaar moet worden.

Ook bij het advies over ‘dieren in voorraad’ gedood heeft het NCad met een dilemma geworsteld. Uiteindelijk is het comité toch met een unaniem advies gekomen. De ontwikkelingen rond genetisch veranderde dieren gaan technisch zo snel dat dit goede kansen biedt op vermindering. Tegelijkertijd kan de techniek ook voor hogere diersoorten worden aangewend. Hoewel een optie was om te adviseren om de ontwikkelingen eerst af te wachten, vindt het NCad het toch verstandig hier een pro-actieve houding in te nemen. Het advies bevat een aantal aanbevelingen daarvoor en geeft invulling aan het verzoek om kwaliteitscriteria voor de fok te benoemen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de fok coördinator, waarover elke instelling zou moeten beschikken.

De staatssecretaris werd tijdens de overhandiging verder geïnformeerd over de inspanningen van het NCad op internationaal gebied. De workshop die het NCad onlangs in Brussel organiseerde is daar een voorbeeld van.