Workshop met Nationale Comités uit Europa in Brussel

Op 8 oktober jl vond in Brussel de 'Informal Workshop of (technical) representatives of National Committees for the protection of animals used for scientific purposes' plaats. De workshop was georganiseerd door het NCad en had als doel om ervaringen uit te wisselen op het gebied van technologische en wetenschappelijke kennis op het gebied van dierproeven en de 3V's.

Tijdens de workshop hebben 21 deelnemers uit twaalf landen gediscussieerd over de prioriteiten in Europees verband.

De top-3  Europese prioriteiten zijn volgens de deelnemers:
- toepassingsmogelijkheden van synthesis of evidence
- ongerief beoordeling bij genetische gemodificeerde
  dieren
- pijnbestrijding en –herkenning

De uitkomsten van de workshop worden op 4 december 2015 gepresenteerd tijdens de bijeenkomst met de voorzitters van alle Europese Nationale Comités.