Burgertop Rotterdam Duizend op Zuid: 'Zo erg is het hier niet'

Betere scholing, meer ondersteuning voor ouders bij de opvoeding, aandacht voor veiligheid en overlast maar ook de goede dingen van Rotterdam Zuid. Dit waren een paar van de eerste resultaten van de Burgertop Duizend op Zuid, die zaterdag 26 januari voor het eerst in Nederland is gehouden. Zo’n 700 bewoners en 250 gespreksleiders, notulisten en ondersteuners kwamen op hun vrije zaterdag bij elkaar in Ahoy Rotterdam. Het doel was van bewoners zelf te horen over het leven in Rotterdam Zuid en hoe dat met elkaar te verbeteren. Onderwijs en werk waren de hoofdthema’s van de bijeenkomst.

Burgemeester van der Laan en minister Blok

Toelichten en luisteren

Met de Burgertop wil het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bewoners toelichten wat de bedoeling is van het programma en vooral mensen de gelegenheid geven te reageren en eigen punten in te brengen. Tijdens de Burgertop is getoetst of bewoners het eens zijn met de voor hen  belangrijkste punten van het programma. Meer uren naar school, kiezen voor techniek en zorg, en de keuze voor betaald werk aantrekkelijker maken als beste oplossing voor problemen als hoge schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid.   

Burgemeesters en minister

Burgemeester Aboutaleb, minister Blok en burgemeester Van der Laan van Amsterdam trapten af. Minister Blok onderstreepte het belang van school en werk om op korte termijn vooruitgang te boeken. Burgemeester Van der Laan, die als minister van wonen, wijken en integratie in 2010 aan de wieg heeft gestaan van het Nationaal Programma, was speciaal uit Amsterdam gekomen om de bewoners een hart onder de riem te steken. Volgens hem verdient Rotterdam Zuid meer aandacht en hij pleitte voor extra middelen ten opzichte van de rest van de vier grote steden. Minister Blok schoof vervolgens zelf aan bij de eerste gespreksronde. Daarbij ging het niet alleen over onderwijs en werk, maar ook over woonomstandigheden.

Bewoners discussiëren over werk en onderwijs in Zuid

Eerste resultaten

Dat ouders hun kinderen beter moeten opvoeden en moeten zorgen dat ze een verstandige opleiding kiezen vindt bijna iedereen, bleek uit de eerste resultaten van de gesprekken. Dat iedereen iets moet doen voor zijn geld ook. Bewoners zijn het minder eens met het uitgangspunt dat er genoeg werk is en dat het vooral van houding en gedrag afhankelijk is of je aan de slag kunt of niet. Veel bewoners geven aan dat ze niet weten waar de banen te vinden zijn en dat ze ondanks vele malen solliciteren niet aan betaald werk komen. Voorzitter van het NPRZ, wethouder Hamit Karakus, beloofde op zoek te gaan naar oplossingen. Hij wees er daarnaast op dat flexibel werk een goede start is. Vaste arbeidscontracten worden niet snel meer gesloten. 

Bewoners wezen er op dat onderwerpen als schoon, veilig en handhaving nog alle aandacht verdienen. Ze zijn het er mee eens dat problemen benoemd moeten blijven, maar roepen vooral ook op de positieve kanten van Zuid te belichten.  Aan het eind van de dag hebben zich 40 mensen gemeld (de ‘Z40’, naar analogie van de Belgische G32) die willen helpen beleid te maken.

Netwerken

Tussen bewoners onderling en tussen bewoners en professionals werd tijdens de burgertop goed zaken gedaan. Werkzoekenden besloten om elkaar te helpen met solliciteren en jongeren wierpen zich op om meer voor ouderen uit de wijk te gaan doen.

Zelf willen

Wethouder Karakus sloot de bijeenkomst af. Hij beloofde daarbij de kleine klachten die boven waren gekomen op te zullen pakken en concrete terugkoppeling. Ook zei hij dat Zuid goed bezig is: “Maar we zijn er nog niet, er moet nog veel gebeuren. Niet omdat een ander dat vindt, maar omdat wij dat zelf willen.”