De landschapsarchitect roept op: ‘Blijf meedenken!’

Kwaliteitsprogramma

Bureau Feddes/Olthof bestaat sinds 2006 en is gespecialiseerd in de landschappelijke inpassing van infrastructurele projecten. Het Utrechtse bureau kreeg eind 2013 de opdracht (van Stadsregio Rotterdam) een ruimtelijk plan voor de BBV te ontwerpen. ‘Naast de wettelijke compensatiemaatregelen is er ruimte voor een Kwaliteitsprogramma’, legt Feddes uit. ‘Denk dan aan verbeterde groenverbindingen, meer fietspaden en hogere waterkwaliteit.’ 

Wijdere omgeving

Feddes benadrukt dat haar opdracht verder reikt dan de directe omgeving van de nieuwe weg. ‘De strook langs de weg is aan Rijkswaterstaat, wij bekommeren ons om de wijdere omgeving. Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voormalige stadsregio Rotterdam) en gemeenten. Met als uitgangspunt voorkomen dat het gebied in kleine stukjes uit elkaar valt, met de weg als barrière. Bij alles wat we doen, proberen we zoveel mogelijk tegenwicht te bieden aan negatieve effecten op het landschap.’

Landschappelijke kwaliteiten

Heel belangrijk in het plan is de creatie van een aantal nieuwe recreatieve verbindingen vanuit Midden-Delfland naar de oever van het Scheur. Feddes: ‘En aan de oostkant van Rozenburg willen we een mooie parkwal maken, die onderdeel gaat uitmaken van de groene gordel rond het dorp. Als die ideeën worden uitgevoerd, is dat een hele kwaliteitsverbetering.’

Som der delen

Speciale aandacht is er voor een initiatief van het hoogheemraadschap voor de Krabbeplas: het creëren van een waterharmonica; een heel duurzame oplossing voor het zuiveren van water en het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit. ‘We zoeken voortdurend naar samenhang tussen de verschillende projecten, naar de som der delen. Hoe kunnen projecten elkaar versterken en samen het landschap sterker maken?’

Echte kenners

In dat licht roept Feddes dan ook iedereen op te blijven meedenken, tot en met de realisatiefase. ‘Welke fiets- en wandelroutes gebruikt u vaak? En wat kan daar beter? Zijn we er benieuwd naar. Nog altijd. Het landschapsplan krijgt nu echt vorm, maar er is zeker nog ruimte voor goede ideeën. Daar een vissteiger, daar een paadje. Voordat er een schop in de grond gaat, kan er nog veel gebeuren. En als gebruiker bent u de echte kenner!’