Denk mee over een toekomstbestendig VMBO en aansluiting op het vervolgonderwijs

Wilt u een actieve rol vervullen in het gesprek over de adviezen die in het afgelopen jaar over de toekomstbestendigheid van het VMBO zijn verschenen? Kom dan naar een brainstormsessie over het vmbo en de aansluiting op het vervolgonderwijs bij het Ministerie van OCW. Aanmelden voor de brainstormsessie kan tot 6 juni 2016. 
 
In 2015 zijn meerdere adviezen uitgebracht over een toekomstbestendig vmbo en mbo. In april 2015 kwam de MBO Raad met het manifest ‘Op weg naar een toekomstbestendig en responsief mbo'. In juni verscheen het advies ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap' van de Onderwijsraad. In deze adviezen worden verschillende knelpunten in het vmbo en het vervolgonderwijs genoemd en wordt een aantal suggesties gedaan voor het oplossen hiervan.
 
Op 12 april jl. heeft staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer een reactie gestuurd op deze adviezen. Hierin kondigde de staatssecretaris aan om de komende maanden een verdiepende verkenning op dit thema uit te voeren, waar gesprekken met  leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen en studenten een cruciaal onderdeel van uit maken. 
 
De vraag die centraal staat is of het onderwijs nu zo is ingericht, dat talenten van leerlingen optimaal ontwikkeld worden en tot hun recht komen, zodat leerlingen de route kunnen volgen die het beste bij hen past. We gaan met elkaar in gesprek over de inrichting van het vmbo in relatie tot het vervolgonderwijs, waarbij we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor knelpunten.
 
De brainstormsessie over ‘een toekomstbestendig vmbo en de aansluiting op het vervolgonderwijs’ zal in juni plaatsvinden. Aanmelden voor de brainstormsessie kan door vóór 6 juni 2016 een mail te sturen naar: anouk.hanssen@minocw.nl.