Voortgang actieprogramma "Minder regels, meer op straat"

Het actieprogramma Minder regels, meer op straat is één van de prioriteiten van de minister van Veiligheid en Justitie en vormt naast een goede ICT één van de voorwaarden voor de nationale politie. Het Actieprogramma wordt sinds februari dit jaar uitgevoerd. Om de aanval tegen de bureaucratie bij de politie kracht bij te zetten is op 12 mei jl. het Meldpunt geopend waarop dienders knelpunten kunnen inzenden, waar mogelijk voorzien van een oplossing. Het gebruik overtreft de verwachtingen: sinds de invoering zijn ruim tweehonderd e-mails binnengekomen die betrekking hebben op bijna driehonderd inhoudelijke meldingen. Een groot deel van deze meldingen raakt problematiek die al wordt aangepakt vanuit trajecten die deel uitmaken van het Actieprogramma (o.a. Basis Voorziening Handhaving, het digitaal procesdossier en FoBo): deze meldingen worden doorgezet naar de projectleiders in het land zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling.

Meldpunt
Veel meldingen leiden tot nieuwe initiatieven en versterken de aanval op de bureaucratie. Zeker daar waar sprake is van (frequent gemelde) problematiek rond essentiële werkprocessen van de politie. De opbrengst zal vooral dan groot zijn, als dit soort meldingen kunnen worden aangepakt. Deze nieuwe initiatieven worden getoetst door een werkgroep waarna besluitvorming volgt in de regiegroep. De melder krijgt uiteindelijk altijd te horen of zijn/haar melding wordt opgenomen in het Actieprogramma. 

Voorbeelden van inzendingen aan het meldpunt die nu al worden uitgewerkt zijn:

  1. vereenvoudiging van het proces verbaal huiselijk geweld;
  2. vereenvoudiging van het proces behorend bij het scannen van goederen;
  3. vereenvoudiging van interceptieopdrachten van de Unit Landelijke Interceptie (ULI): een onderdeel van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD);
  4. CJIB transacties: reduceren van de lasten met betrekking tot het innen van administratieve toeslag door de politie op bepaalde CJIB transacties;
  5. gevonden voorwerpen.

 Meldingen en suggesties kunnen nog steeds worden ingestuurd naar: Meldpunt@dgv.minvenj.nl