Hoofdlocaties nationale politie bekend

Het kabinet heeft onlangs een keuze gemaakt voor de hoofdlocaties van de nationale politie in de regionale eenheden. De hoofdlocaties worden: Groningen, Apeldoorn, Utrecht, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Den Bosch en Maastricht.

Bij het bepalen van de voorkeuren voor de hoofdlocaties voor de eenheden en de locaties voor het politiedienstencentrum (PDC) heeft de minister van Veiligheid en Justitie groot belang gehecht aan het creëren van draagvlak bij de lokale bestuurders. Daarnaast is er rekening gehouden met belangen van alle zittende politiemedewerkers. Hierbij heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op vragen als: wat is financieel de beste optie, welke potentie bieden de diverse locaties in de zin van toekomstbestendigheid, bereikbaarheid en arbeidsmarkt, hoe kunnen negatieve gevolgen voor zittende medewerkers worden beperkt en hoe kan de samenhang in huisvesting gezien worden vanuit het werkgelegenheidsperspectief in de regio?
De beweging naar tien nieuwe hoofdlocaties heeft weliswaar een effect op de huidige 26 hoofdlocaties, maar de verwachting is dat slechts 10% van de werkgelegenheid op de nieuwe hoofdlocaties georganiseerd zal worden (staftaken van de regionaal, operationeel ondersteunende diensten). Het overgrote deel van de operationele werkgelegenheid die de politie biedt, zal blijven waar deze momenteel is.

PDC
De bedrijfsvoeringsactiviteiten van de politie worden geconcentreerd in één Politiedienstencentrum (PDC), verdeeld over een drietal locaties: Zwolle, Eindhoven en Rotterdam. De minister heeft gekozen voor drie locaties omdat daarmee optimaal tegemoet gekomen kan worden aan het behoud van bestaande en toekomstige werkgelegenheid. Een maximale reisafstand van 1,5 uur is bij deze keuze leidend, omdat gelet op de politie-CAO die maximale reisafstand nog passend is.

Meldkamers
De tien meldkamers van de landelijke meldkamerorganisatie worden gevestigd in Drachten, Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht. Over de meldkamerlocaties in de regio’s Noord-Holland en Midden-Nederland moet nog worden beslist.

OM
Het openbaar ministerie (OM) krijgt tien hoofdlocaties in de plaatsen waar de nieuwe gerechtsbesturen worden gevestigd: Groningen, Arnhem, Utrecht, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda, Den Bosch en Maastricht. Bij de keuze voor de tien hoofdlocaties sluit het OM aan bij de door de rechtspraak als bestuurszetel aangewezen zittingsplaatsen.