WoON scriptieprijzen zijn uitgereikt

Dit jaar zijn voor het eerst de WoON scriptieprijzen uitgereikt. Vanaf nu worden elk jaar WoON scriptieprijzen uitgereikt. Het Woononderzoek Nederland (WoON) levert een schat aan informatie, die niet alleen door het Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen wordt benut, maar ook door gemeenten, onderzoeksbureaus en universiteiten. Door professoren, promovendi én door afstudeerders voor hun scripties.

Het Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen vindt het belangrijk dat toekomstige onderzoekers en beleidsmakers kennis maken met het WoON. En gestimuleerd worden om in hun werk de verbinding tussen kennis en beleid te leggen. Daarnaast wil het Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen dat het waardevolle onderzoek van talentvolle jonge studenten makkelijker zijn weg vindt naar beleidsmakers.
Daarom is de WoON scriptieprijs in het leven geroepen.

Er zijn 14 scripties ingediend voor de eerste editie van de WoON scriptieprijs. De onderwerpen liepen uiteen van renovatie in bewoonde staat, slaagkansen, particulier opdrachtgeverschap, sociaal kapitaal en de waardeontwikkeling van woningen, de verhuismotieven van senioren, de gevolgen van individualisatie, woningcorporaties en natuurlijk de 3 scripties die op 23 januari j.l. een prijs hebben gekregen.

De scripties zijn beoordeeld door de jury, die bestond uit de heren Frequin (directeur-generaal  Wonen en Bouwen), Van Giessen (directeur Woningmarkt) en Licher (directeur Kennis en Verkenningen). De scripties waarbij de auteur zelf het bestand heeft gebruikt voor de statistische analyses, hebben een streepje voor. Daarnaast is gelet op relevantie voor het WBI terrein, de opbouw van de scriptie en of het helder is geschreven.

Er zaten verrassende scripties tussen. In één van de scripties worden twee wetenschappelijke invalshoeken gecombineerd: Een technische (bouwkunde, renovatie) met gedragswetenschappen. Mede daardoor levert de scriptie aangrijpingspunten op voor beleidsmakers. Vooral beleidsmakers werkzaam bij woningcorporaties. Hoewel deze scriptie – van Eefje van der Werf - geen prijs heeft gekregen, is deze zeker het vermelden waard.

Waar bij de beoordeling niet op is gelet, is van welke universiteit de scripties kwamen. Daardoor zijn er nu drie prijswinnaars van dezelfde universiteit. Zelfs van dezelfde faculteit. En van dezelfde afstudeerrichting!
De prijswinnaars hebben alledrie de Master Vastgoedkunde aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen gedaan. Een felicitatie voor Vastgoedkunde is hier op zijn plaats!

Verwacht wordt wel dat andere universiteiten dit niet op zich laten zitten en volgend jaar streven naar een winnaar!

Erik Martens ontvangt de eerste prijs uit handen van dg Wonen en Bouwen Mark Frequin

De WoON scriptieprijzen zijn gewonnen door:

  1. Erik Martens - Energieprestatie en beleggingswaarde. De meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers
    Hij heeft de eerste prijs gewonnen.
  2. Frank Verwoerd - Aanpak van scheefwonen. De mogelijke effecten op de doorstroming door het wetsvoorstel 33129: "Huurverhoging op grond van inkomen".
    Hij heeft de tweede prijs gewonnen.
  3. Mark de With - De Loan-to-income en Loan-to-value ratio’s van de Nederlandse hypotheekmarkt nader verklaard. "Een profielschets van de koopwoningbezitters die (te)veel geleend hebben."
    Hij heeft de derde prijs gewonnen.