Voortgang in de onderhandelingen

Als het principe-akkoord in werking treedt, mogen EU-burgers die nu al in het VK wonen of werken, dit blijven doen. Ook behouden zij hun hun recht op sociale zekerheid, volgens de Europese afspraken die daar nu al voor gelden. AOW-gerechtigden behouden dus bijvoorbeeld hun Nederlandse pensioen.

De overgangsfase loopt in dat geval van Brexit-dag tot 31 december 2020. In deze periode verandert er zo goed als niets, behalve dan dat het VK niet meer deelneemt aan de Europese instellingen zoals de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Er komen nog geen douaneprocedures en de rechten van EU-burgers in het VK blijven in deze periode hetzelfde als die nu gelden. Wel werkt het VK aan nieuwe procedures voor registratie van EU-burgers.

EU-burgers kunnen zich tijdens deze achttien maanden durende overgangsperiode nog vrij in het VK vestigen. Zij hebben na de overgangsperiode de mogelijkheid dezelfde rechten op te bouwen als EU-burgers die nu al in het VK wonen na Brexit zullen hebben.

Hier kunt u de volledige tekst van het akkoord lezen. De groen gemarkeerde teksten betreffen de punten waarover overeenstemming bestaat, in geel de punten waarover politieke overeenstemming bestaat maar die nog moeten worden uitgewerkt en in wit de EU-tekstvoorstellen waarover nog geen overeenstemming bestaat, door tijdgebrek of verschil van mening.

Hier kunt u de Kamerbrief over het principe-akkoord lezen.