Wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Deze nieuwsbrief is gericht op communicatie over de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel IKK. Echter, daar waar dit relevant voor u is, zullen ook de effecten van het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kort worden benoemd.

Voor met name de houders van peuterspeelzalen geldt dat niet alleen het wetsvoorstel IKK, maar ook het wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk relevant is. Ook dit wetsvoorstel ligt nu voor behandeling voor in de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is om de financiële toegankelijkheid van de verschillende voorschoolse voorzieningen voor werkende ouders op een eenduidige manier te regelen.

Dat betekent dat ook peuterspeelzalen zullen moeten voldoen aan alle wettelijke eisen voor de dagopvang. Als er met vrijwilligers gewerkt wordt, tellen deze niet meer formatief mee voor de beroepskracht kind ratio. Daarnaast worden er bijvoorbeeld wettelijke eisen gesteld aan de buitenruimte. Ook de nieuwe eisen voor de dagopvang op grond van de Wet IKK zijn van toepassing. Met de datum van inwerkingtreding zullen de bestaande peuterspeelzalen automatisch worden omgezet naar kinderdagverblijven in het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (dat dan Landelijk register kinderopvang zal gaan heten) en zullen zij moeten voldoen aan alle wettelijke eisen voor de kinderopvang.