< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2, Nummer 4, 30 maart 2017

 

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat heeft ernstige gevolgen. Als we nu niets doen, zijn aan gewone behandelingen en operaties in de toekomst grote gezondheidsrisico's verbonden. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn, worden dan weer levensgevaarlijk.
Antibioticaresistentie vormt een 'onzichtbare', wereldwijde dreiging voor de gezondheid. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M nationaal en internationaal actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak richt zich onder andere op zorgvuldig gebruik van antibiotica, stimuleren van infectiepreventie, verbeteren van monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven en communicatie. Via de nieuwsbrief Antibioticaresistentie kunt u de voortgang volgen.

GGD GHOR Nederland, het LNAZ en de 10 regionale zorgnetwerken

Regionale zorgnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie. Tien regio's hebben nu de opdracht een netwerk te vormen. GGD GHOR Nederland en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zorgen voor de landelijke coördinatie in opdracht van VWS. Een gesprek met projectleiders Anja Schreijer, arts maatschappij en gezondheid bij GGD GHOR Nederland, en Arold Reusken, hoofd bureau LNAZ: "Het is onze taak de 10 regio’s in het zadel te helpen."

Lees meer

Werkgroepen surveillance en zorgnetwerken afgesloten met een symposium

Op 21 maart organiseerden het RIVM en het ministerie van VWS een symposium om de werkgroepen surveillance en zorgnetwerken af te sluiten. Beide onderwerpen zijn belangrijke onderdelen van de aanpak antibioticaresistentie. Via de werkgroepen vroeg VWS advies aan de belangrijkste betrokkenen. De leden van de werkgroepen hebben hard gewerkt, met pittige discussies, een intensieve samenwerking en communicatie met veel partijen. Tijdens het symposium keken ze terug op de resultaten. Ze deelden goede en minder goede ervaringen én blikten vooruit op de volgende fase: de implementatie van de adviezen. Hiervoor heeft VWS 2 nieuwe landelijke kerngroepen opgericht. Meer hierover leest u in de komende nieuwsbrief.

Kamerbrief over voortgang aanpak antibioticaresistentie

Op 24 februari informeerde minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak antibioticaresistentie. In de brief besteedt ze aandacht aan de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen sinds juli vorig jaar. En dan vooral op het internationale vlak en in de zorg. Verschillende onderwerpen uit de Kamerbrief vindt u ook terug in deze nieuwsbrief: de start van de zorgnetwerken, de roadshows van de IGZ, het onderzoeksprogramma van ZonMw, de communicatiecampagne voor professionals. Lees de Kamerbrief op rijksoverheid.nl.

Toezicht IGZ: met roadshows meer effect

Merel Langelaar

Wat doen zorginstellingen om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan? Voor de aanpak van antibioticaresistentie is goede infectiepreventie essentieel. Geen wonder dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) daar scherp op toeziet. In de verpleeghuissector boekt het huidige toezicht op infectiepreventie echter onvoldoende succes: verbeteringen in de ene instelling hebben geen effect op andere instellingen. De inspectie pakte het daarom anders aan. Ze trok met een argumentenkaart het land in en ging tijdens drukbezochte roadshows met de sector in gesprek. Coördinerend senior inspecteur infectiezorg Merel Langelaar: "Bestuurders zijn te vaak afwezig in het infectiepreventieverhaal."

Lees meer

Zet ook je handtekening tegen antibioticaresistentie

Handtekening tegen antibioticaresistentie minister Schippers

Huisartsen, medisch specialisten, zorgbestuurders, dierenartsen, tandartsen, maar ook mensen die niet in de zorg werken, kunnen hun handtekening zetten tegen de groei van antibioticaresistentie. Want alleen als wij ons samen inzetten, kunnen wij de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën vertragen. Nog geen handtekening gezet? Doe het snel op daarwordtiedereenbetervan.nl/handtekening. 2.731 mensen gingen u al voor!
Meer weten over campagne voor professionals en het publiek? Kijk op daarwordtiedereenbetervan.nl.

ZonMw-onderzoeksprogramma om antibioticaresistentie te bestrijden

In de strijd tegen antibioticaresistentie is onderzoek cruciaal: naar het ontstaan en de verspreiding van antibacteriële resistentie, naar geschikte diagnostiek, naar nieuwe antibiotica en alternatieven, en naar manieren om antimicrobiële therapie – dosering en gebruik – te verbeteren. Bij ZonMw loopt het onderzoeksprogramma 'Antibiotica Resistentie'. De tweede subsidieoproep staat nog tot 4 april 14.00 open. ZonMw nodigt vooral gedragswetenschappers en One Health-onderzoekers uit om een voorstel in te dienen. Waarom? Dat vertellen programmacommissieleden Marlies Hulscher, hoogleraar Radboudumc, en Jaap Wagenaar, hoogleraar Universiteit Utrecht.

Lees meer

EU-actieplan open voor consultatie

Een van de uitkomsten van het Nederlands voorzitterschap eerste helft 2016 is een nieuw EU-actieplan Antimicrobial Resistance. Gebaseerd op de 'One Health'-aanpak en ontwikkeld in samenwerking met de lidstaten. Op 27 januari stelde de Europese Commissie het EU-actieplan open voor consultatie. Zowel professionals als burgers kunnen hun mening geven. Dat kan nog tot 27 april.

EU-richtlijnen voor zorgvuldig antibioticagebruik

Ook een resultaat van het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016: de EU-richtlijnen voor zorgvuldig antibioticagebruik in de zorg. Nederland was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijnen via stakeholderbijeenkomsten en de Health Security Committee. Nederland ziet de richtlijnen als een goed middel om op Europees niveau de discussie over maatregelen in de zorg te voeren.

Lees meer

Goed voorbeeld: een tubetje zalf van € 5 kan levens redden

Twee op de tien gezonde mensen dragen de Staphylococcus aureus (S. aureus) in de neus. Geen enkel probleem, totdat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Want dan kan de S. Aureus vervelende postoperatieve infecties veroorzaken. Gelukkig bestaat er een simpele 'screen-and-treat'-methode. De resultaten zijn veelbelovend: het aantal chirurgische infecties daalt flink, en daarmee ook de ziekenhuiskosten.

Lees meer

Antibioticaresistentie voor dummies

Antibioticaresistentie krijgt steeds meer aandacht. En dat is ook hard nodig. In deze rubriek vindt u steeds een opvallende, boeiende, spannende, toegankelijke of originele uiting over antibioticaresistentie. Deze keer een infographic van de efsa, de European Food Safety Authority. Scroll door de infographic en ontdek hoe we het antibioticagebruik bij voedselproducerende dieren kunnen verminderen.

Blijf op de hoogte

Wilt u meer weten over (de aanpak) van antibioticaresistentie? Informatie over het onderwerp vindt u op rijksoverheid.nl. Bent u benieuwd naar de voortgang van de 'One health'-aanpak van antibioticaresistentie? En wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Colofon

Afzender

Voor de aanpak van antibioticaresistentie werken de ministeries van VWS, EZ en I&M samen met partners uit de sectoren zorg, dieren, voedselveiligheid en milieu, in binnen- en buitenland. Heeft u vragen? Stuur een e-mail.

Frequentie

De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen​.