< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2, Nummer 6, 6 juli 2017

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een dreiging voor de gezondheid. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak heeft aandacht voor zorgvuldig antibioticagebruik, betere monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven, infectiepreventie en communicatie. Via de nieuwsbrief Antibioticaresistentie blijft u op de hoogte van de voortgang.

Regionaal zorgnetwerk Utrecht bouwt netwerk voor actie

Marleen Dijkman en Leonie Jansen

Regionale zorgnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie. Alle 10 regio's zijn onlangs gestart. Toch voelt het anders voor zorgnetwerk Utrecht. Want regionale samenwerking op het gebied van antibioticaresistentie is hier al sinds 2013. Kwartiermaker Marleen Dijkman en Leonie Jansen, arts Maatschappij & Gezondheid bij GGD regio Utrecht, vertellen wat er voorafging en hoe ze nu verdergaan. "We gebruiken bestaande werkverbanden om nieuwe afspraken te introduceren in de regio."

Lees meer

Heeft u uw handtekening al gezet?

"Wij kunnen van micro-organismen leren", zegt microbioloog Alex Friedrich. Apotheker Aris Prins waarschuwt dat antibiotica geen snoepjes zijn, maar een laatste redmiddel. Verpleegkundige Pascale Lavooij legt uit waarom handen wassen routine moet worden. Huisarts Jochen Cals geeft een tip om het antibioticagebruik te verminderen. Internist Annelies Verbon onderstreept het belang van communicatie. En veearts Betsie Kratley gebruikt de kennis van bedrijven waar dieren goed gezond zijn. In 6 films vertellen deze professionals hoe ze zich dagelijks inzetten om antibioticaresistentie tegen te gaan. Natuurlijk hebben ze ook hun handtekening gezet. Laat zien dat u ook meedoet: zet uw handtekening tegen antibioticaresistentie op daarwordtiedereenbetervan.nl.

Internationale samenwerking: WHA en G20

De aanpak van antibioticaresistentie stopt niet bij de grens. Daarom blijft Nederland onverminderd internationaal actief. In mei vonden de World Health Assembly (WHA) – de jaarlijkse vergadering van de WHO – en de G20 Health Ministers Meeting plaats. Antibioticaresistentie stond op de agenda van beide bijeenkomsten.

Lees meer

Save the date: 14 november symposium Antibioticaresistentie

Op dinsdag 14 november organiseren het ministerie van VWS en het RIVM weer een symposium over antibioticaresistentie. Dit keer is het thema: impact op ouderen en hun woonomgeving. In discussies en workshops komen onderwerpen aan de orde als hygiëne, antibioticagebruik en de rol van huisartsen en medisch specialisten. Het symposium vindt plaats in de World Antibiotic Awareness Week van de WHO, die loopt van 13 tot en met 19 november. Op 18 november is het bovendien European Antibiotic Awareness Day. Noteer 14 november alvast in uw agenda. Meer informatie over programma en aanmelden volgt in september.

Goed voorbeeld: het bedside-consult van A-team UMCG

Bhanu Sinha

Elk Nederlands ziekenhuis heeft een Antibioticateam, kortweg een A-team. Om juist antibioticagebruik te bevorderen stelde de overheid ze vanaf 1 januari 2014 verplicht. De A-teams werpen hun vruchten af. De kwaliteit van zorg verbetert. Ook helpen ze het ontstaan en de verspreiding van multiresistente bacteriën vertragen. Het A-team van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) introduceerde het 'dag 2 bedside-consult'. Een unieke en succesvolle interventie. Arts-microbioloog Bhanu Sinha licht toe.

Lees meer

Hoe resistent ben jij?

De vakgroep infectieziekten van V&VN organiseert elke 2 jaar het symposium 'De overdracht', speciaal voor sociaal verpleegkundigen infectieziektebestrijding en deskundigen infectiepreventie. Op 12 mei 2017 vond de tiende editie plaats, met de titel 'Hoe resistent ben jij?' en als thema antibioticaresistentie of bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). De verpleegkundigen kregen 3 opdrachten mee.

Lees meer

Antibioticaresistentie voor dummies

Antibioticaresistentie krijgt steeds meer aandacht. En dat is ook hard nodig. In deze rubriek vindt u steeds een opvallende, boeiende, spannende, toegankelijke, grappige of originele uiting over antibioticaresistentie. Deze keer 'Welcome on Board', een filmpje over infectiepreventie van het University Hospital Zurich.

Blijf op de hoogte

Wilt u meer weten over (de aanpak) van antibioticaresistentie? Informatie over het onderwerp vindt u op rijksoverheid.nl. Bent u benieuwd naar de voortgang van de 'One health'-aanpak van antibioticaresistentie? En wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Colofon

Afzender

Voor de aanpak van antibioticaresistentie werken de ministeries van VWS, EZ en I&M samen met partners uit de sectoren zorg, dieren, voedselveiligheid en milieu, in binnen- en buitenland. Heeft u vragen? Stuur een e-mail.

Frequentie

De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen​.