< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2, Nummer 8, 1 november 2017

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een dreiging voor de gezondheid. Want resistente bacteriën maken ziekten die nu eenvoudig te genezen zijn weer levensgevaarlijk. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak heeft aandacht voor zorgvuldig antibioticagebruik, betere monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven, infectiepreventie en communicatie. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie houdt u op de hoogte van de voortgang.

World Antibiotic Awareness Week

Elk jaar vragen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie in november aandacht voor antibioticaresistentie. Dit jaar vindt de World Antibiotic Awareness Week van 13 tot 19 november plaats en de European Antibiotic Awareness Day op 18 november. Ook het ministerie van VWS en het RIVM staan stil bij antibioticaresistentie. Op 14 november organiseren zij samen met Vilans het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg. Kunt u er zelf niet bij zijn? In de volgende nieuwsbrief staat een verslag.

Spiegelinformatie om juist gebruik van antibiotica te bevorderen

Jan Prins

Het onjuist gebruik van antibiotica moet met minimaal 50% afnemen. Zo staat het in de Kamerbrief over de aanpak van antibioticaresistentie uit 2015. Drie pilots in 3 sectoren dragen hieraan bij: huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen werken mee. Jan Prins, hoogleraar inwendige geneeskunde en in het bijzonder de behandeling van infectieziekten bij AMC-UvA, is verantwoordelijk voor de pilot in de ziekenhuizen. "Onzorgvuldig met antibiotica omgaan werkt resistentie in de hand."

Lees meer

Joint Action on Antimicrobial Resistance gelanceerd

Op 13 september 2017 vond op het Franse ministerie van Volksgezondheid de lancering van de Europese Joint Action on Antimicrobial Resistance plaats. Aanwezig waren de Europese Commissie en beleidsmakers en organisaties uit 28 landen. Nederland is trekker van 1 van de 9 werkpakketten.

Lees meer

Nederland helpt India bij uitwerking nationaal actieplan

Foto reis India

Resistente bacteriën stoppen niet bij de grens. Daarom zet Nederland zich ook internationaal in om antibioticaresistentie tegen te gaan. Dat gebeurt op verschillende manieren, waaronder bilaterale samenwerking met landen die steun kunnen gebruiken. Eind augustus ging een delegatie van de ministeries van VWS en EZ, het RIVM en het Erasmus MC naar India. Rosa Peran i Sala, coördinator antibioticaresistentie internationaal bij VWS, en Bart van den Assum, coördinator antibioticaresistentie bij EZ, lichten toe.

Lees meer

GARDP helpt nieuwe antibiotica ontwikkelen

De behoefte aan nieuwe antibiotica is groot, maar commercieel is de ontwikkeling ervan weinig interessant. Want nieuwe antibiotica mogen slechts mondjesmaat en onder strikte voorwaarden worden ingezet. GARDP – het Global Antibiotic Research and Development Partnership – ontwikkelde een businessplan waarmee het hopelijk wel lukt. Nederland investeert € 2,5 miljoen.

Lees meer

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie in 2018 van start

Begin 2018 start naar verwachting het nieuwe samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie. De Federatie Medisch Specialisten (FMS), de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) en het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding vormen samen de kern. Het samenwerkingsverband gaat de ongeveer 140 richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) actualiseren en zo veel mogelijk samenvoegen. Tot die tijd blijven de huidige WIP-richtlijnen gewoon van kracht. Meer weten? Lees de Kamerbrief over het samenwerkingsmodel richtlijnontwikkeling infectiepreventie.

Nieuw: de Antimicrobial Resistance Benchmark

Deze zomer publiceerde de Access to Medicine Foundation de opzet van de Antimicrobial Resistance Benchmark. Deze onafhankelijke benchmark brengt in kaart wat farmaceutische bedrijven doen om antibioticaresistentie tegen te gaan. De farmaceutische industrie nam in 2016 een declaratie aan tegen antibioticaresistentie. De benchmark maakt het mogelijk te kijken of de industrie zich aan haar eigen beloftes houdt. Begin 2018 verschijnt het eerste benchmarkrapport. De benchmark is ontwikkeld met steun van UK AID en het ministerie van VWS.

Antibioticaresistentie voor dummies

Antibioticaresistentie krijgt steeds meer aandacht. En dat is ook hard nodig. In deze rubriek vindt u steeds een opvallende, boeiende, spannende, toegankelijke, grappige of originele uiting over antibioticaresistentie. Deze keer Under the Weather, een website van het Ierse Health Service Executive. Met informatie en tips van huisartsen en apothekers: wat te doen bij veel voorkomende ziektes als verkoudheid, griep, koorts, uitslag, oorpijn, keelpijn of hoest. 'Flu? You need your bed, not an antibiotic.'

Blijf op de hoogte

Wilt u meer weten over (de aanpak van) antibioticaresistentie? Informatie over het onderwerp vindt u op rijksoverheid.nl. Bent u benieuwd naar de voortgang van de 'One health'-aanpak van antibioticaresistentie? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Colofon

Afzender

Voor de aanpak van antibioticaresistentie werken de ministeries van VWS, EZ en I&M samen met partners uit de sectoren zorg, dieren, voedselveiligheid en milieu, in binnen- en buitenland. Heeft u vragen? Stuur een e-mail.

Frequentie

De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden

Wilt u uw abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.