< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2, Nummer 7, 7 september 2017

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een dreiging voor de gezondheid. Want resistente bacteriën maken ziekten die nu eenvoudig te genezen zijn weer levensgevaarlijk. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak heeft aandacht voor zorgvuldig antibioticagebruik, betere monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven, infectiepreventie, internationale samenwerking en communicatie. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie houdt u op de hoogte van de voortgang.

Noord-Brabant en Limburg: 2 zorgnetwerken, 1 kwartiermaker

Thera Habben Jansen

Regionale zorgnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie. Begin mei dienden alle 10 regio's hun subsidieaanvraag in. Daarmee zijn ze nu officieel van start. De regio's Noord-Brabant en Limburg trekken samen op. Ze kozen voor een gezamenlijke kwartiermaker: Thera Habben Jansen. "Een zorgnetwerk bouw je niet vanachter je bureau."

Lees meer

Nieuw EU-actieplan tegen antibioticaresistentie

Op 29 juni 2017 presenteerde de Europese Commissie het nieuwe EU-actieplan tegen antibioticaresistentie. Het actieplan voorziet in meer dan 75 acties en rust op 3 pijlers: de EU als voorbeeldregio, meer onderzoek en innovatie, en meer inspanningen op wereldwijd niveau. Aan de basis van het EU-actieplan ligt de 'One Health'-benadering die ook Nederland toepast en uitdraagt. Intussen zijn de EU-lidstaten ook gestart met de 'Joint Action on Antimicrobial Resistance'.

Lees meer

Symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg

Op dinsdag 14 november organiseren het ministerie van VWS en het RIVM samen met Vilans het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg. Het thema is de impact van antibioticaresistentie op ouderen en hun woonomgeving. Workshops gaan in op hygiëne, antibioticagebruik en de rol van huisartsen en medisch specialisten. Ook dilemma's als huiselijkheid versus veiligheid komen aan de orde. Het symposium vindt plaats in een week van internationale aandacht voor antibioticaresistentie: de World Antibiotic Awareness Week met daarin de European Antibiotic Awareness Day. Wilt u deelnemen aan het symposium? Maak uw belangstelling kenbaar. Dan ontvangt u binnenkort informatie over de locatie en het programma.

Goed voorbeeld: infectiepreventie vanuit de bedoeling

Martin Lenferink

Antibioticaresistentie voorkomen begint bij de medewerkers. Daar is ouderenzorgorganisatie TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zich terdege van bewust. Het consequent toepassen van hygiënemaatregelen vormt de basis. Maar hoe zorg je dat iedereen het ook doet? TMZ zet verplichte scholing in én maakt medewerkers bewust van de toegevoegde waarde van de maatregelen. Door ze hierover zelf te laten nadenken. Regiomanager Martin Lenferink: "Handen wassen om het handen wassen werkt niet."

Lees meer

Jaarlijkse rapportage antibioticaresistentie bij mens en dier

In Nederland bleef het aantal resistente bacteriën bij mensen in 2016 stabiel. Bij dieren nam zowel het antibioticagebruik als de mate waarin resistente bacteriën voorkomen verder af. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2017. Vijf organisaties presenteren hierin samen de gegevens over antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, zowel bij mensen als bij dieren.

Lees meer

Antibioticaresistentie in het milieu?

Om antibioticaresistentie te kunnen aanpakken is ook kennis nodig over het voorkomen en de verspreiding van resistente bacteriën in het milieu. Want mensen kunnen in de leefomgeving met bacteriën in aanraking komen, bijvoorbeeld door contact met water. Over resistente bacteriën in het milieu – water, bodem en lucht – was nog weinig bekend. Onderzoek van het RIVM brengt daar verandering in. In juli publiceerde het RIVM een eerste rapport. Het onderzoek is onderdeel van de aanpak antibioticaresistentie uit juni 2015. De Nederlandse 'One Health'-aanpak richt zich op alle terreinen waar antibioticaresistentie een rol speelt: zorg, dieren, voedsel en milieu.

Lees meer

Nederland investeert € 2 miljoen in nieuwe antibiotica

Maandag 4 september maakte minister Edith Schippers bekend dat Nederland € 2 miljoen in de ontwikkeling en productie van nieuwe antibiotica investeert. Het geld is bedoeld voor het Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP). Dit samenwerkingsverband is een initiatief van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en het Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi). Het is opgericht met een bijdrage van Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Doel is om gezamenlijk nieuwe antibiotica te ontwikkelen en te produceren. Hiervoor heeft het GARDP een businessplan opgesteld. Lees ook het nieuwsbericht.

Antibioticaresistentie voor dummies

Antibioticaresistentie krijgt steeds meer aandacht. En dat is ook hard nodig. In deze rubriek vindt u steeds een opvallende, boeiende, spannende, toegankelijke, grappige of originele uiting over antibioticaresistentie. Het Poolse ministerie van gezondheid vergelijkt onbezonnen antibiotica voorschrijven met schieten op een vlieg. Daarachter komt een veel groter gevaar tevoorschijn. Hun motto luidt: 'Verkoudheid of griep? Gezonder zonder antibiotica!'. Bekijk het filmpje.

Blijf op de hoogte

Wilt u meer weten over (de aanpak van) antibioticaresistentie? Informatie over het onderwerp vindt u op rijksoverheid.nl. Bent u benieuwd naar de voortgang van de 'One health'-aanpak van antibioticaresistentie? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Colofon

Afzender

Voor de aanpak van antibioticaresistentie werken de ministeries van VWS, EZ en I&M samen met partners uit de sectoren zorg, dieren, voedselveiligheid en milieu, in binnen- en buitenland. Heeft u vragen? Stuur een e-mail.

Frequentie

De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden

Wilt u uw abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.