< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 3, 20 december 2016

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat heeft ernstige gevolgen. Als we nu niets doen, zijn aan gewone behandelingen en operaties in de toekomst grote gezondheidsrisico’s verbonden. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn, worden dan weer levensgevaarlijk.
Antibioticaresistentie vormt een ‘onzichtbare’, wereldwijde dreiging voor de gezondheid. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M nationaal en internationaal actie. Hun integrale ‘One Health’-aanpak richt zich onder andere op zorgvuldig gebruik van antibiotica, stimuleren van infectiepreventie, verbeteren van monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven en communicatie. Via de nieuwsbrief Antibioticaresistentie kunt u de voortgang volgen.

Arts-microbioloog Alex Friedrich over zorgnetwerk REMIS+ in het Noorden

Alex Friedrich

Regionale zorgnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie. Alex Friedrich, arts-microbioloog en afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie bij het UMCG, is nauw betrokken bij de vorming van het zorgnetwerk REMIS+ in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Hij geeft het netwerk bij voorkeur bottom-up vorm: "Elke structuur te veel die wordt opgelegd, kan dodelijk zijn voor de creativiteit."

Lees meer

Handtekeningen zetten op het symposium Antibioticaresistentie

Symposium Antibioticaresistentie

Van 14 tot en met 20 november was het World Antibiotic Awareness Week. Het ministerie van VWS, het RIVM en de IGZ grepen de gelegenheid aan en organiseerden op 17 november een symposium. Speciaal voor bestuurders en professionals in de humane gezondheidszorg. Prominente sprekers verzorgden het ochtendprogramma. 's Middags volgden de deelnemers inspirerende workshops. Een impressie van een interessante en vooral ook leuke dag.

Lees meer

Minisymposium Vluchtelingen en antibioticagebruik

Voor GGD GHOR Nederland en GGD Gelderland-Zuid was de World Antibiotic Awareness Week aanleiding voor een minisymposium over vluchtelingen en antibioticagebruik. Professionals en beleidsmakers op het gebied van antibioticaresistentie, infectieziektebestrijding en de gezondheid van vluchtelingen waren aanwezig. Zij wisselden nieuwe onderzoeksresultaten en ervaringen uit en verkenden de mogelijkheden om goed antibioticagebruik onder vluchtelingen te bevorderen.

Lees meer

Gids probiotica bij antibioticagebruik

Ook in de World Antibiotic Awareness Week: op 15 november organiseerde ARTIS-Micropia het symposium 'Ken uzelf'. Daar gaven TNO en Micropia het startsein voor een nationale gids probiotica bij antibioticagebruik.

Lees meer

Tentoonstelling Het kuurtje, hoe lang nog?

Op vrijdag 18 november was het (ook) European Antibiotic Awareness Day. Een perfecte dag voor de opening van de tentoonstelling 'Het kuurtje, hoe lang nog?'. De tentoonstelling – die over mensen, bacteriën en antibioticaresistentie gaat – is een samenwerkingsproject van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en het Erasmus MC. U kunt de tentoonstelling nog tot 21 mei 2017 bezoeken.

Lees meer

RIVM internationaal actief in bestrijding antibioticaresistentie

In Nederland houdt het RIVM de actuele stand van zaken rondom antibioticaresistentie bij. Surveillance van resistentie en gebruik vormt de rode draad. Het RIVM heeft hier inmiddels jaren ervaring mee. Omdat bacteriën niet stoppen bij de grens, deelt het RIVM deze kennis graag met andere landen. Binnen en buiten Europa. Arts-epidemioloog Tjalling Leenstra en beleidsadviseur Carline van den Dool zijn er dagelijks mee bezig. "Het gebeurt steeds vaker dat we van landen verzoeken om hulp krijgen."

Lees meer

Joint Action on Antimicrobial Resistance

Het eerste halfjaar van 2016 heeft Nederland als voorzitter van de Europese Unie antibioticaresistentie hoog op de agenda gezet. Onder Nederlands voorzitterschap namen de lidstaten in juni 2016 ambitieuze raadsconclusies aan. Diezelfde maand kondigde de Europese Commissie een Joint Action on Antimicrobial Resistance aan. Met als doel de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van antibioticaresistentie te vergroten. De joint action is onderdeel van het Third Health Programme (2014-2020). Nederland ziet de joint action als een goed instrument om de raadsconclusies in te voeren en wordt dan ook trekker van een van de werkpakketten.

Lees meer

Algemeen overleg dierziekten en antibiotica

Dinsdagavond 6 december vond het algemeen overleg(AO) dierziekten en antibiotica plaats. De vaste Kamercommissie voor landbouw sprak met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS. Op de agenda stonden verschillende onderwerpen, waaronder de aanpak van antibioticaresistentie in de dierhouderij. De Kamerleden benadrukten het belang van preventie – ofwel voorkomen dat dieren ziek worden – en het gebruik van gezondheidsbevorderende of ondersteunende middelen zoals probiotica. Ook was er veel aandacht voor het gebruik van het antibioticum colistine in de dierhouderij.

Lees meer

Goed voorbeeld: Het uitbraakmanagementteam van De Riethorst Stromenland

Infographic kosten uitbraak De Riethorst

Wat elk verpleeghuis vreest, overkwam een verpleeghuis van De Riethorst Stromenland in 2013. Maar liefst 5 bewoners raakten besmet met de multiresistente Klebsiella Pneumoniae. Eén bewoner overleed. Om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen stelde De Riethorst Stromenland een speciaal 'uitbraakmanagementteam' samen. Het team koos voor geïsoleerde verpleging van de besmette bewoners en betere preventierichtlijnen. Zo kreeg De Riethorst Stromenland de uitbraak onder controle.

Lees meer

Zes nationale actieplannen vergeleken

Hoe pakken andere Europese landen antibioticaresistentie aan? En wat is de taak van nationale gezondheidszorginspecties? Gezondheidswetenschapper Valerie van Berlo rondde haar master European Public Health af met een onderzoek naar handhaving en toezicht op antibioticaresistentie in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Noorwegen. Ze vergeleek de nationale aanpak van antibioticaresistentie in deze landen met de Nederlandse benadering. Ook de rol van de verschillende gezondheidszorginspecties nam ze mee.

Lees meer

Antibioticaresistentie voor dummies

Winnaar scholierenwedstrijd

Antibioticaresistentie krijgt steeds meer aandacht. En dat is ook hard nodig. In deze rubriek vindt u steeds een opvallende, boeiende, spannende, toegankelijke of originele uiting over antibioticaresistentie. Deze keer de 5 beste filmpjes van de scholierenwedstrijd die het RIVM organiseerde om jonge mensen over de aanpak van antibioticaresistentie te laten nadenken.

Blijf op de hoogte

Wilt u meer weten over (de aanpak) van antibioticaresistentie? Informatie over het onderwerp vindt u op rijksoverheid.nl. Bent u benieuwd naar de voortgang van de 'One health'-aanpak van antibioticaresistentie? En wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Colofon

Afzender

Voor de aanpak van antibioticaresistentie werken de ministeries van VWS, EZ en I&M samen met partners uit de sectoren zorg, dieren, voedselveiligheid en milieu, in binnen- en buitenland. Heeft u vragen? Stuur een e-mail.

Frequentie

De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.