< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 1, 20 september 2016

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat heeft ernstige gevolgen. Als we nu niets doen, zijn aan gewone behandelingen en operaties in de toekomst grote gezondheidsrisico’s verbonden. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn, worden dan weer levensgevaarlijk.
Antibioticaresistentie vormt een ‘onzichtbare’, wereldwijde dreiging voor de gezondheid. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M nationaal en internationaal actie. Hun integrale ‘One Health’-aanpak richt zich onder andere op zorgvuldig gebruik van antibiotica, stimuleren van infectiepreventie, verbeteren van monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven en communicatie. Via de nieuwsbrief Antibioticaresistentie kunt u de voortgang volgen.

Antibioticaresistentie is een sluipend probleem

Interview met Directeur-Generaal Angelique Berg

Op 7 juli rapporteerde minister Schippers over de voortgang van de aanpak antibioticaresistentie aan de Tweede Kamer. De kamerbrief bevat een terugblik op het eerste jaar van de intensivering van de aanpak en een vooruitblik op het vervolg. Directeur-generaal Volksgezondheid Angelique Berg is nauw betrokken bij het onderwerp. Ze onderstreept de ernst ervan en het belang van goede samenwerking. “We moeten de handen ineenslaan en de wereld op sleeptouw nemen.”

Lees meer

Elke EU-lidstaat een eigen ‘One Health’-actieplan

Als voorzitter van de Europese Unie bracht Nederland in februari 2016 zowel bewindslieden van volksgezondheid als van landbouw bijeen. Een primeur in de geschiedenis van de Europese Unie. Het was niet zonder reden: de dreiging van antibioticaresistentie vraagt om internationale en sectoroverstijgende samenwerking. Het is een van de elementen van de Nederlandse ‘One Health’-aanpak, die nu ook in de EU navolging krijgt.

Lees meer

Meten om de omvang van het probleem te bepalen

Interview met Cees Hertogh

Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg aan VUmc, is sinds 1 januari 2016 lid van de Task Force Antimicrobial Resistance van het RIVM. Daar houdt hij zich bezig met surveillance in de langdurige zorg. Het is een onderdeel van de aanpak antibioticaresistentie uit de voortgangsbrief die minister Schippers op 7 juli naar de Tweede Kamer stuurde. Een belangrijk onderdeel, want meten geeft inzicht in de verspreiding van resistente bacteriën. In de langdurige zorg was dit tot nu toe onderbelicht. Tegelijkertijd waarschuwt Cees Hertogh voor de (ethische) consequenties. “We moeten nu al nadenken over wat we met de resultaten gaan doen.”

Lees meer

Gezonde dieren zijn de norm

Tussen 2009 en 2015 daalde het antibioticumgebruik in de dierhouderij met maar liefst 58,4%. Een forse prestatie. De beoogde 70% is echter nog niet gehaald, deze blijft tot eind 2017 overeind. Omdat de daling in 2014 en 2015 afvlakte, lijkt het huidige generieke beleid niet langer effectief. Daarom is het vervolgbeleid – dat de verantwoordelijke ministeries op 8 juli naar de Tweede Kamer stuurden – sectorspecifiek. Dat wil zeggen: het houdt rekening met de verschillen tussen veehouderijsectoren en de diversiteit aan diergezondheidsproblemen. Wel geldt voor alle sectoren hetzelfde uitgangspunt: gezonde dieren zijn de norm, ziekte de uitzondering.

Lees meer

Goed voorbeeld: Minder antibiotica door snelle diagnostische test

17 miljoen keer per jaar gaat ergens in Europa iemand naar zijn of haar huisarts met symptomen van een lageluchtweginfectie. Het is een van de meest voorkomende kwalen in de huisartsenpraktijk. 80% heeft een acute bronchitis. Dat geneest meestal vanzelf. Toch gaan 8 van de 10 mensen naar huis met een recept voor antibiotica. In de meeste gevallen onnodig en wellicht zelfs schadelijk voor hun gezondheid. Want besmetting met antibioticaresistente bacteriën vormt een steeds reëler gevaar.

Lees meer

Antibioticaresistentie voor dummies

Antibioticaresistentie staat volop in de aandacht. En dat is ook hard nodig. In deze rubriek vindt u steeds een opvallende, boeiende, spannende, toegankelijke of originele uiting over antibioticaresistentie. Deze keer de animatie van het RIVM die u haarfijn uitlegt hoe antibioticaresistentie ontstaat.

Blijf op de hoogte

Wilt u meer weten over (de aanpak van) antibioticaresistentie? Informatie over het onderwerp vindt u op rijksoverheid.nl. Bent u benieuwd naar de voortgang van de ‘One health’-aanpak van antibioticaresistentie? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Colofon

Afzender

Voor de aanpak van antibioticaresistentie werken de ministeries van VWS, EZ en I&M samen met partners uit de sectoren zorg, dieren, voedselveiligheid en milieu, in binnen- en buitenland. Heeft u vragen? Stuur een e-mail.

Frequentie

De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden

Wilt u uw abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.