< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2, Nummer 5, 15 mei 2017

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat heeft ernstige gevolgen. Als we nu niets doen, zijn aan gewone behandelingen en operaties in de toekomst grote gezondheidsrisico’s verbonden. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn, worden dan weer levensgevaarlijk.
Antibioticaresistentie vormt een 'onzichtbare', wereldwijde dreiging voor de gezondheid. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M nationaal en internationaal actie. Hun integrale 'One Health'-aanpak richt zich onder andere op zorgvuldig gebruik van antibiotica, stimuleren van infectiepreventie, verbeteren van monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven en communicatie. Via de nieuwsbrief Antibioticaresistentie kunt u de voortgang volgen.

Kerngroep surveillance bouwt voort op wat er is

Rutger Jan van der Gaag

Het onderwerp antibioticaresistentie in de zorg is een nieuwe fase ingegaan: de werkgroepen zijn afgesloten, adviezen worden nu geïmplementeerd. Het ministerie van VWS richtte 2 nieuwe kerngroepen in: de kerngroep surveillance en de kerngroep zorgnetwerken. Rutger Jan van der Gaag is onafhankelijk voorzitter van de kerngroep surveillance. "Nederland doet het goed op het gebied van antibioticaresistentie, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen."

Lees meer

Lancering Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP)

Dinsdag 18 april vond in Utrecht de officiële start van het Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP) plaats. Het platform wil de ontwikkeling van nieuwe antibiotica versnellen door betere samenwerking en matching van onderzoekers en private partijen. NADP is een open platform, elke relevante partij die de doelstellingen onderschrijft kan zich aansluiten. Om beloftevolle ontwikkelingen verder te brengen start binnenkort ook een nieuw onderzoeksprogramma van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Lees meer

Hoe grote boosdoener is voedsel?

Janneke Leek

Resistente bacteriën verspreiden zich op verschillende manieren. Van mens op mens, via water en grond in het milieu, via contact met dieren én via voedsel. Bij het ministerie van VWS houdt de directie Voeding, gezondheidsbescherming en preventie (VGP) zich bezig met de bescherming van de consument. Ook voedselveiligheid valt hieronder. Goede voorlichting en onderzoek spelen een belangrijke rol. Beleidsmedewerker Janneke Leek: "Er zijn veel dingen die we nog niet weten."

Lees meer

Goed voorbeeld: betere handhygiëne in ziekenhuizen

Logo project Handen uit de mouwen

Een betere naleving van de algemene infectiepreventiemaatregelen, welk ziekenhuis wil dat nou niet? Want in de strijd tegen antibioticaresistentie is dit van essentieel belang. In de regio Rijnmond werken 11 ziekenhuizen samen in het project 'Handen uit de mouwen'. Met resultaat: medewerkers dragen geen sieraden meer, ze leven het dienstkledingprotocol na en de handhygiëne gaat met stapjes omhoog. Mieke Waltmans-den Breejen, deskundige infectiepreventie bij het Erasmus MC, licht toe.

Lees meer

WHO-gezant bezoekt Nederland

Op 11 en 12 april was WHO-gezant Hajime Inoue in Nederland. Hajime Inoue is Senior Advisor to the Director-General and Special Representative for Antimicrobial Resistance. Hij bezocht ons land op verzoek van de WHO. Want Nederland geldt internationaal als goed voorbeeld van de aanpak van antibioticaresistentie. Hajime Inoue wilde een overzicht krijgen van het Nederlandse beleid voor antibioticaresistentie en de uitvoering van het 'One Health'-actieplan. Hij sprak met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, het RIVM, de IGZ en het ministerie van EZ. Ook bezocht hij het Leids Universitair Medisch Centrum en een melkveehouderij.

Heeft u uw handtekening al gezet?

Alleen als wij ons samen inzetten kunnen wij de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën vertragen. Laat zien dat u meedoet. Zet uw handtekening op daarwordtiedereenbetervan.nl/handtekening. 3.316  mensen gingen u al voor!

Programma Aanpak antibioticaresistentie verpleeghuizen

Het bewustzijn van bestuurders en professionals verhogen en de hygiëne verbeteren. Dat is het doel van het programma 'Aanpak antibioticaresistentie verpleeghuizen'. Het programma is een gezamenlijk project van ActiZ, het RIVM, V&VN, Verenso en Vilans, in opdracht van het ministerie van VWS. Een mix van gedragskundige interventies en praktische hulpmiddelen is het resultaat. Verpleeghuizen kunnen vrijblijvend een gesprek aanvragen.

Lees meer

Antibioticaresistentie voor dummies

Antibiotica Brigade

Antibioticaresistentie krijgt steeds meer aandacht. En dat is ook hard nodig. In deze rubriek vindt u steeds een opvallende, boeiende, spannende, toegankelijke of originele uiting over antibioticaresistentie. Deze keer de Antibiotica Brigade van Museum Boerhaave, die door het land toert en antibiotica van alle kanten belicht. Benieuwd waar u de Antibiotica Brigade kunt vinden? Kijk voor data en locaties op museumboerhaave.nl.

Colofon

Afzender

Voor de aanpak van antibioticaresistentie werken de ministeries van VWS, EZ en I&M samen met partners uit de sectoren zorg, dieren, voedselveiligheid en milieu, in binnen- en buitenland. Heeft u vragen? Stuur een e-mail.

Frequentie

De nieuwsbrief Antibioticaresistentie verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen​.