< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Aanval op Overval

Jaargang 3, Nummer 2, 7 oktober 2013

Magazine voor professionals die samenwerken aan de aanpak van roofovervallen.

Voorwoord

opstelten.jpg

De succesvolle aanpak van gewelddadige vermogenscriminaliteit, zoals overvallen en straatroof, blijft ook in 2014 een topprioriteit. De dalende lijn die bij dit soort ernstige delicten is ingezet, wordt doorgetrokken. Méér verdachten moeten worden gestraft. Ook de aanpak van woninginbraken wordt verder geïntensiveerd. In een volgend e-magazine krijgt de aanpak van woninginbraken de aandacht. Lees meer.

Week van de Veiligheid / interview Wientjes

Hoe verbeteren we de veiligheid op en rond het werk? Die vraag staat centraal tijdens de nationale Week van de Veiligheid van 7 tot en met 12 oktober. Tijdens deze week organiseren branche- en koepelorganisaties, gemeenten, politie en OM diverse activiteiten om ondernemers, medewerkers en ook burgers te stimuleren met veiligheid aan de slag te gaan. Zie interview Wientjes.

Verscherpt toezicht werkt!

verscherpttoezicht.jpg

De kans op recidive bij overvallers is groot. Om dat terug te dringen, krijgen overvallers die hun gevangenisstraf hebben uitgezeten sinds vorig jaar te maken met ‘verscherpt toezicht’. Politie en reclassering krijgen extra middelen om overvallers die vrijkomen beter te controleren en beter te begeleiden. De resultaten zijn ronduit positief. Zie video.

Hero of Zero

abri_poster_basketball_druk.jpg

Jongeren van straat naar sportveld

De campagne ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ organiseert sportclinics voor jongeren die opgroeien in aandachtswijken in grotere steden. Hiermee wordt hen een alternatief geboden voor hangen op straat. En ze worden uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen en positieve keuzes te maken. Na de clinic kunnen zij lid worden van een sportclub. Al veel bekende sporthelden (ambassadeurs) zetten zich met succes in om jongeren te inspireren en te motiveren. Zie video Ricardo van Rhijn.

Veilig stappen

15281313_copy.jpg

Beroving in uitgaansgebieden voorkomen! Daarvoor is een speciale campagne opgezet gericht op uitgaansgebieden in tien grote steden. Een initiatief dat samen met de Koninklijke Horeca Nederland is ontwikkeld. In onveilige uitgaansgebieden (hotspots) worden jongeren aangespoord op extra goed op hun spullen te letten. Dit moet voorkomen dat zij slachtoffer worden van beroving. Verschillende ‘hotspots’ zijn afgelopen tijd onder de aandacht gebracht en veiliger gemaakt. Zie video.

Slimme volg-app voor smartphone

hierwaakik.jpg

Bij bijna de helft van alle straatroven gaat de dader er vandoor met een smartphone. Jongeren zijn de grootste risicogroep. Met de campagne 'Hier Waak Ik' roept het ministerie van Veiligheid en Justitie scholieren op om een speciale volg-app te installeren op hun smartphone, laptop of tablet. Bij diefstal kan de smartphone snel weer worden teruggevonden. Bovendien is de kans een stuk groter dat de daders worden gepakt. Dat maakt het stelen van een ‘bewaakte’ smartphone een stuk minder aantrekkelijk. Zie verder.

Roadshow ‘Laat je niet overvallen’

shutterstock_110799809.jpg

Wat kunnen ondernemers en hun personeel zelf doen om het risico op een overval, afpersing, winkeldiefstal en agressie te verkleinen? Hoe kun je het beste handelen als je met een overval of geweld te maken krijgt? Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten krijgen ondernemers en medewerkers praktische tips die hun werk veiliger maken. De workshops zijn een initiatief van de Kamer van Koophandel, het Openbaar Ministerie en de politie. Zie video.

Overvallen. En dan?

foto_slachtofferhulp.jpg

Het zal je maar gebeuren: een overval met geweld. Een ingrijpende ervaring die naast lichamelijke ook grote psychische schade kan aanrichten. Om maar niet te spreken van het gevoel van onveiligheid, thuis of op straat. Het is de taak van gemeenten om de hulp aan slachtoffers zo goed mogelijk te organiseren. Daarbij is het de kunst precies die hulp te bieden waar het slachtoffer behoefte aan heeft. Zie video.

Berovingpreventie ouderen

ouderen_berovingpreventie.jpg

Senioren: een kwetsbare groep als het gaat om overvallen. Verschillende ouderenbonden zetten zich in om overvallen op ouderen te verkomen, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat gebeurt door het bieden van voorlichting en het aanreiken van praktische tips. Zie video.

Facts and Figures

facts_and_figures.jpg

Opnieuw is het aantal overvallen gedaald. Vergelijken we het aantal overvallen over de eerste acht maanden van dit jaar met de cijfers van de eerste acht maanden van vorig jaar, dan zijn er bijna 200 minder overvallen. Lees meer.

Colofon

Het e-magazine ‘Aanval op Overval’ is een uitgave van het Programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dat programma richt zich op de bestrijding van overvallen op bedrijven, woningovervallen en straatroof.

Aanval op Overval informeert belangstellenden twee keer per jaar over de ontwikkelingen binnen het programma.