< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 6, Nummer 1, 24 februari 2016

Nieuwsbrief voor professionals die samenwerken aan de aanpak van High Impact Crime.

Inhoudsopgave

Publiek-private samenwerking must bij bestrijding High Impact Crime

Als het aan Jet Hoogendijk ligt (portefeuillehouder gewelddadige vermogenscriminaliteit bij het Openbaar Ministerie) blijven de inspanningen van politie en OM onveranderd hoog bij de aanpak van gewelddadige vermogenscriminaliteit. Lees meer...

Inbraakpreventie Uitgelicht

In deze uitgelicht-special blikt het CCV terug op de woninginbraakpreventieacties die in het kader van het Donkere Dagen Offensief 2015-2016 zijn gehouden. Lees meer...

Ontwapenend onderwijs

Scholen doen hun best om een prettige sfeer te scheppen waarin leerlingen en docenten zich veilig voelen. De vernieuwde checklist 'invoering controle op wapenbezit binnen scholen' kan daarbij helpen. Lees meer...

Overval-app op Curaçao

De aanpak van overvallen krijgt op de Nederlandse Antillen een elektronische impuls. Lees meer...

Politie stroomlijnt aandeel in PGA

Met het landelijk PGA-project versterkt de politie haar aandeel binnen de integrale benadering van criminaliteit die lokaal en regionaal met voorrang bestreden wordt. Lees meer...

"Omslag van crisis naar preventie"

Al langer geven politie, gemeenten, zorginstellingen en hulpverleners aan dat verwarde personen in toenemende mate hun aandacht vragen. Het in september vorig jaar geformeerde Aanjaagteam Verwarde Personen, onder leiding van Liesbeth Spies, brengt aard en omvang van de problematiek in kaart en formuleert voorwaarden om oplossingen dichterbij te brengen. Lees meer...

SODA in High Impact Crime (HIC)

Arie Jan van Os van ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) blikt terug op de uitrol van de SODA-regeling in de bestrijding van heling en vertelt over de toekomstige aanpak van overvallers die indirecte schade hebben berokkend aan slachtoffers. Lees meer...

Complexe problematiek, een kwestie van lange adem

Hoet doel van het Oost-Brabantse PGA-project stond scherp voor ogen: een heldere werkmethode ontwikkelen met zicht op concrete resultaten. Minder overlast en criminaliteit, gedragsverbetering en aandacht voor risicovolle broertjes, zusjes en vrienden. Lees meer...

Harm Alarm Bokaal 2015

Wie gaat er met de felbegeerde Harm Alarm Bokaal 2015 vandoor? De prijs werd overhandigd door de minister van Veiligheid en Justitie. Lees meer...

Op pad naar school en werk

Building Better People geeft jongeren een duwtje in de rug richting arbeidsmarkt. Lees meer...

"Een gezonde opkopersbranche is goed voor de stad”

In de strijd tegen high impact crimes en ondermijnende criminaliteit zet Rotterdam een nieuw wapen in: het digitaal meldpunt heling. Lees meer...

Colofon

De nieuwsbrief Aanval op HIC is een uitgave van de portefeuille Aanpak High Impact Crimes van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Deze richt zich op de bestrijding van: overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten. De overheid werkt hierin samen met burgers en het bedrijfsleven.

Aanval op HIC informeert belangstellenden een paar keer per jaar over de activiteiten van de portefeuille Aanpak HIC.