< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 7, Nummer 3, 5 oktober 2017

Nieuwsbrief voor professionals die samenwerken aan de aanpak van High Impact Crime.

Inhoudsopgave

Cijfers High Impact Crime laten wederom daling zien

Tijdens de eerste acht maanden van 2017 is het totaal aantal HIC-delicten met 6% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
De sterkste daling is zichtbaar bij straatroven, met 11% daling. Het aantal woninginbraken blijft ook stevig dalen, namelijk met 8%. Het aantal geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling en openlijke geweld) kent een kleinere daling van 3%. Deze resultaten stemmen positief. Maar ondanks de huidige gezamenlijke inzet is de daling van het aantal overvallen tot een nulpunt geraakt.


Verschil tussen jan-aug 2016 en 2017:

 
Overvallen    0%  
Woninginbraak  -8%
Straatroof -11%
Geweld  -3%
Totaal  -6%
 

Week van de Veiligheid 2017

Week 41 staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Want met het invallen van de donkere dagen neemt de kans op criminaliteit (denk aan overvallen en inbraken) ook weer toe. Ondernemers kunnen veel ellende voorkomen door goed voorbereid deze periode in te gaan en preventieve maatregelen te nemen. Gemeenten dragen hun steentje bij door in de Week van de Veiligheid uiteenlopende activiteiten voor ondernemers te organiseren. Dit jaar is de Week van de Veiligheid van 9 tot en met 15 oktober. Het thema van de Week is “Ben jij voorbereid op criminaliteit?”

De Week van de Veiligheid is voor ondernemers een goede gelegenheid om de veiligheidsprocedures nog eens te doorlopen. Is er een overvalknop en waar zit die dan, wat zijn de afspraken bij openen en sluiten en hoe gaan we om met winkeldiefstal. In diverse gemeenten worden veiligheidsontbijtjes georganiseerd. Tijdens het veiligheidsontbijt in Amsterdam worden in aanwezigheid van de minister van Veiligheid en Justitie de “Wel-zo-veilig-awards” uitgereikt. De awards gaan naar een horecagebied, winkelgebied, transportgebied en bedrijventerrein waarbij goed wordt samengewerkt op het gebied van veiligheid. De awards zijn bedoeld om het belang van veiligheid en preventie extra te onderstrepen.

De genomineerden van 2017 zijn:
Horecagebied: Goes, Scheveningen en Amsterdam (Het Rembrandtplein).
Winkelgebied: Het Rond in Houten, Kraailandhof in Hoogland en de winkelgebieden in Deventer.
Transportgebied: Bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel, Kempisch bedrijvenpark in Bladel en Businesspark Nieuw-Vennep Zuid.
Bedrijventerrein: Haven 1 t/m 7 in Waalwijk
Kraaiven, Vossenberg, Katsbogten, Het Laar en Kanaalzone in Tilburg en Pannenweg I en II in Nederweert. Lees meer

Minister Blok trapt Week van de Veiligheid af met oproep aan winkelmedewerkers om agressie op winkelvloer tegen te gaan

Op zaterdag 7 oktober trapt minister Blok de Week van de Veiligheid af in een Albert Heijnvestiging in Den Haag. De minister doet een oproep aan alle winkelmedewerkers in Nederland zich goed voor te bereiden op criminaliteit om zo agressie en geweld op de winkelvloer te verminderen. Detailhandel Nederland lanceert in aansluiting daarop een interactieve e-learningmodule die winkelmedewerkers helpt verstandig om te gaan met agressie en geweld. Zij leren via het gratis online lespakket hoe zij agressie en geweld kunnen voorkomen en hoe zij daar - als het toch zover komt - het beste mee kunnen omgaan. De 360⁰-veiligheidsfilms waarin praktijksituaties worden nagebootst, helpen daarbij. De module is ontwikkeld met financiële steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is een goed voorbeeld van hoe het bedrijfsleven zelf initiatief neemt om criminaliteit terug te dringen. Het aanbieden van de gratis e-learningmodule is een van de vele activiteiten in de Week van de Veiligheid 2017 met als thema ‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’. Ook al trapt de minister de week op 7 oktober af, de officiële start vindt plaats met het ondernemersontbijt op maandagochtend 9 oktober in Amsterdam. De Week van de Veiligheid duurt tot 15 oktober. Lees meer

Nieuwe vorm van cameratoezicht in de strijd tegen woninginbraken

Goed hang- en sluitwerk is bewezen effectief ter voorkoming van een woninginbraak en, in combinatie met het PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen), is een woning nog beter beveiligd. De technologische ontwikkelingen op het gebied van consumentenelektronica, domotica en internet of things, maken het voor consumenten steeds makkelijker om cameratoezicht te realiseren. Samen met de gemeente Almere, de Nationale Politie en het CCV is daarom een pilot gestart om te onderzoeken of cameratoezicht bij woningen effect heeft op het voorkomen van een woninginbraak. In deze pilot wordt een digitale deurbel met camera getest door een aantal bewoners in een hotspotwijk. Naast een verwacht effect op het aantal delicten, ook overvallen en babbeltrucs, wordt er verder onderzocht of veiligheidsgevoelens van bewoners verbeteren. Resultaten zijn in het najaar van 2018 beschikbaar.

Tilburg start project om geweld met letsel te voorkomen

De gemeente, politie en medici van Tilburg hebben de handen ineen geslagen in de strijd tegen geweld. Op 20 september hebben zij een convenant gesloten om anonieme, niet-herleidbare gegevens over geweldletsels te delen en aldus te komen tot een betere preventie van letselslachtofferschap van geweld. Veel geweldslachtoffers doen geen aangifte bij de politie. Daardoor hebben de lokale veiligheidspartners een beperkt zicht op de hot spots en hot times voor geweld. Slachtoffers van zwaarder geweld laten zich vaak wel voor hun verwondingen behandelen op de spoedeisende hulp, door de ambulancedienst of bij de huisartsenpost. In het Tilburgse convenant is afgesproken dat de medische hulpverleners deze slachtoffers vragen waar en wanneer zij hun letsel hebben opgelopen. De anonieme rapportages van de hot spots en hot times van geweld met letsel zullen alleen voor het treffen van extra preventieve maatregelen door de lokale veiligheidspartners gebruikt worden. Lees meer

Landelijke uitrol van Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Op 1 juli is de landelijke uitrol van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) van start gegaan. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid bij geweldsdelicten als bedreiging, mishandeling, vandalisme, moord, zedenmisdrijven, overvallen, dierenmishandeling en straatroof een alcohol- of drugstest af te nemen. Er moeten wel aanwijzingen zijn dat het delict onder invloed is gepleegd. Wanneer het middelengebruik boven de grenswaarde zit van 0,8 promille voor alcohol en 50 microgram per liter voor cocaïne, amfetamine en methamfetamine, dan wordt het meegewogen bij het formuleren van de strafeis. Geweldpleging onder invloed kan enerzijds leiden tot een strafeisverzwaring van 75% en anderzijds tot de inzet van bijzondere voorwaarden zoals een alcoholverbod, locatieverbod of locatiegebod. De WMG is in de eerste helft van 2017 eerst in een drietal proefgebieden ingevoerd. De evaluatie hiervan is medio augustus aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij deze gelegenheid heeft minister Blok een videoboodschap uitgesproken. Lees meer

Boefproof campagne

Op 11 september is voor de tweede keer de Boefproof campagne gestart. De campagne roept mensen op de blokkeerfunctie op hun mobiel telefoon, tablet of laptop te activeren, zodat hij onaantrekkelijk wordt voor dieven. De campagne richt zich met name op jongeren, omdat zij het vaakst slachtoffer zijn van een straatroof waarbij een mobieltje buit is. De campagne is in samenwerking met de telecomsector ontwikkeld. Fabrikanten en providers dragen de boefproof boodschap actief uit. Lees meer

AJB Koninkrijkstoernooi 2017

Voorkomen dat kwetsbare jongeren afglijden naar criminaliteit; met dit doel is in september 2012 Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) van start gegaan, de gedragsinterventie voor kwetsbare schoolgaande jongeren tussen 12 en 17 jaar. Rolmodellen maken de jongeren in clinics enthousiast voor honkbal, basketbal of voetbal en stimuleren ze lid te worden van een sportvereniging. Het doel is een positieve gedragsverandering bij de jongeren, ook door ze een positief netwerk buiten hun wijk te bieden. Dat deze aanpak werkt, blijkt onder meer uit de erkenning van de interventie door het Nederlands Jeugdinstituut. Aan deze interventie is ook een Koninkrijkstoernooi verbonden, dat ieder jaar in een ander deel van het Koninkrijk georganiseerd wordt. Na Aruba in 2016 organiseert Curaçao dit jaar, van 10 tot 13 oktober, het tweede Koninkrijkstoernooi. AJB-jongeren uit Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao strijden tegen elkaar in de sporten honkbal, basketbal of voetbal. Vanwege orkaan Irma kan het honkbalteam uit Sint Maarten dit jaar helaas niet deelnemen. AJB wordt sinds vorig jaar uitgevoerd door Stichting Laureus. De voorzitter van Laureus, Prins Pieter-Christiaan, is bij de opening aanwezig. Lees meer

Veilig OV

Het actieprogramma sociale veiligheid in het openbaar vervoer loopt bijna een jaar. Vervoerders, vakbonden en (decentrale) overheden hebben samen aan een integrale aanpak gewerkt om het geweld in het openbaar vervoer terug te dringen. Drieëntwintig maatregelen helpen partijen de veiligheid in het openbaar vervoer te vergroten. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: geen cashgeld meer in het OV, OV-bedrijven stimuleren aangifte te doen  na een incident en een evaluatie van het OV verbod. Tevens wordt met de reclassering gekeken naar uitvoering van de taakstraf gericht op het OV en er worden diverse trainingen ontwikkeld voor medewerkers die te maken krijgen met personen onder invloed van middelen of met verward gedrag.
Dit najaar wordt een voortgangsbericht opgemaakt. Hierin zijn de actuele cijfers en de voortgang op de maatregelen terug te lezen.

Vijf jaar Wie grijpt in

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat OM Spaces gestart is met de lessenserie 'Wie grijpt in' voor middelbare scholen. Tijdens een cyclus van drie lessen wordt met leerlingen gesproken over onderwerpen als alcohol en geweld, heling, afpersing, discriminatie, naaktfoto’s versturen, dealen en spijbelen. Ook de officier van justitie schuift aan bij deze gesprekken. Juist door deze dialoog krijgen leerlingen meer zicht op het werk van politie en justitie en leren ze nadenken over de grenzen van hun eigen gedrag. Anderzijds horen de officieren van justitie wat er zoal speelt in de samenleving.

Dertien gemeenten aan de slag met werkwijze wijk-GGD’er

Het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Deze personen veroorzaken overlast, maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De gemeente Vught bedacht hier een goede oplossing voor: de wijk-GGD’er. Deze persoon werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. De wijk-GGD’er gaat zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalaties te voorkomen.
In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt en begeleidt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag, de in Vught beproefde werkwijze van de wijk-GGD’er verder invoeren. De eerste gemeenten zijn van start gegaan: Gorinchem, Grootegast, Haaksbergen, Haarlemmermeer, Heerenveen, Kerkrade en Waalwijk. Daarnaast doen twee samenwerkingsverbanden van meerdere gemeenten mee. Dit zijn Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Veenendaal, Rhenen, Renswoude.

Nieuw Harm Alarm pak beschikbaar, nu reserveren!

Harm Alarm is vernieuwd en is nu eenvoudiger in te zetten bij een lokale activiteit zoals de Buurtent, voorlichtingsavond of een persmoment tijdens de Week van de Veiligheid of aftrap DDO. Het nieuwe ontwerp is ontwikkeld als mascotte, waardoor de persoon die erin zit, zowel benen als armen op een natuurlijke wijze kan gebruiken.
U kunt het pak reserveren, maar u moet wel zelf iemand regelen die in zijn huid wil kruipen. Aanvragen voor het (gratis) gebruik van het Harm Alarm pak kunnen gericht worden aan het CCV, per e-mail naar harmalarm@hetccv.nl.
 

Nieuwe e-learning voor Veilig Uitgaan

Het CCV heeft in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een e-learning ontwikkeld over de procesbegeleiding bij de lokale implementatie van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. (Project)medewerkers van de gemeente, maar ook commerciële procesbegeleiders krijgen via de (gratis) e-learning verdiepende kennis over veiligheid in het uitgaansleven aangereikt. Bovendien maken ze kennis met de vaardigheden die een procesbegeleider moet hebben om een publiek-private samenwerking  als de KVU goed te begeleiden. Wie de e-learning met succes doorloopt, krijgt een certificaat van bekwaamheid. Lees meer

€ 313 voor geweld in het openbaar vervoer

Bij het openbaar vervoer van Qbuzz in Utrecht is een proef gestart met de invoering van de directe aansprakelijkstelling in het geval van agressie en geweld. De aanpak is vergelijkbaar met die voor winkeldieven die op heterdaad betrapt zijn. Zij betalen de indirecte schade die het gevolg is van het oponthoud dat ontstaat door de aanhouding, aangifte en overdracht aan de politie. Tijd kost nu eenmaal geld in ondernemersland. Bij winkeldiefstal gaat het om een bedrag van  € 181,-; in het OV bedraagt de civiele vordering € 313,-. Lees meer

Uitrol Digitaal Opkopers Register vordert gestaag

De landelijke uitrol van het Digitaal Opkopers Register (DOR) vordert gestaag. Inmiddels zijn in 297 gemeenten opkopers aangesloten op het DOR. Ook het vorig jaar ontwikkelde Digitaal Opkopers Loket (DOL), dat de wettelijk verplichte meldplicht voor opkopers bij de gemeente langs digitale weg laat verlopen, wordt in steeds meer gemeenten aangeboden. Bijna vijftig gemeenten bieden deze voorziening inmiddels aan. Lees meer

Stop heling sticker voor opkopers

Voor opkopers van tweedehands goederen is een sticker ontworpen, die ze op hun voordeur of bij de toonbank kunnen plakken. Met deze sticker dragen zij de boodschap uit dat ze géén gestolen goederen willen inkopen. Immers, heling is dé grote aanjager voor het plegen van overvallen, inbraken, straatroven en andere diefstallen. De sticker kan aangevraagd worden bij m.grotens@minvenj.nl.

Campagne tegen heling start op 16 oktober

De jaarlijkse campagne tegen heling gaat op 16 oktober weer van start. Dit jaar richt de campagne zich niet alleen op het belang van registratie van je waardevolle eigendommen en het controleren of een tweedehands product dat aangeboden wordt als gestolen geregistreerd staat op Stop Heling, maar ook op het feit dat er flinke straffen staan op het kopen, verkopen en bezitten van gestolen goederen. Gemeenten die willen meedoen met de campagne, kunnen materiaal downloaden via maakhetzeniettemakkelijk.nl. Lees meer

Preventie netwerk geweld

De eerste bijeenkomst dit jaar van het Preventie Netwerk Geweld was een geanimeerde verkenning van uiteenlopende problemen bij de aanpak van geweld, zoals het vergroten van de aangiftebereidheid, het ontwikkelen van een goede persoonsgerichte aanpak en het toepassen van een mix van preventieve en repressieve maatregelen. Het netwerk heeft inmiddels ook zijn nut bewezen bij de inventarisatie van de lokale aanpak van straatintimidatie. Gemeenten die zich willen aansluiten bij het netwerk, kunnen een mail sturen naar: i.l.van.erpecum@minvenj.nl. Lees meer

Colofon

De nieuwsbrief Aanval op HIC is een uitgave van de portefeuille Aanpak High Impact Crimes van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanval op HIC informeert belangstellenden een paar keer per jaar over de activiteiten van de portefeuille Aanpak HIC.

Deze richt zich op de bestrijding van: overvallen, straatroven, woninginbraken, heling en geweldsdelicten. De overheid werkt hierin samen met burgers en het bedrijfsleven.