< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Aanval op Overval

Jaargang 3, Nummer 1, 17 januari 2013

Magazine voor professionals die samenwerken aan de aanpak van roofovervallen.

Voorwoord

opstelten.jpg

Beste lezer,

 

Het aantal overvallen is in 2012 met 13% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Met 1.982 overvallen zijn wij op de goede weg om de doelstelling van maximaal 1.900 overvallen in 2014 te halen. Dat is goed nieuws. Zonder de inzet van politie, gemeenten, bedrijfsleven en winkeliers was dit niet mogelijk geweest, waarvoor mijn dank.

Maar het aantal overvallen moet nog verder omlaag. In de nieuwe kabinetsperiode ga ik met kracht door met de aanpak van alle High Impact Crimes, te weten overvallen, straatroof, woninginbraken en geweld.

Nieuwe initiatieven en inmiddels ingevoerde maatregelen en aanpakken komen in dit e-magazine aan de orde.

 

Ivo Opstelten

Minister van Veiligheid en Justitie

 

Bekijk het e-magazine

Aanpak Top600 Amsterdam

aanpak-top600-amsterdam.gif

In Amsterdam is het percentage overvallen in 2012 met 31% gedaald. Dit komt mede door de aanpak van de Top600 Amsterdam, die zich richt op de bestrijding van de high impact crimes. Dit zijn de 600 daders die de stad het meest onveilig maken. Drie pijlers staan centraal: het snel straffen, straf-zorgcombinatie en de zorg voor broertjes en zusjes. Bekijk de video.

‘Keihard tegen overvallen: alleen jij bepaalt wie je bent’

alleen-jij-bepaalt-wie-je-bent.gif

Door de campagne ‘Keihard tegen overvallen: alleen jij bepaalt wie je bent’ kunnen jongeren uit aandachtswijken in grote steden verschillende sportclinics bijwonen. Dit is van groot belang voor hun ontwikkeling, zo weten de ambassadeurs Raily Legito (honkbal), Chip Jones (basketbal) en Soufiane Touzani (voetbal). Bekijk de video's.

Een persoonsgerichte aanpak

een-persoonsgerichte-aanpak.gif

Plegers van een woninginbraak, overval of straatroof – de zogenaamde WOS-delicten – kunnen in Zeeland West-Brabant rekenen op een persoonsgerichte aanpak. Hiermee moet voorkomen worden dat veroordeelde jongeren en jongvolwassenen terugvallen in de criminaliteit. Lees het artikel.

De Week van de Veiligheid

de-week-van-de-veiligheid.gif

Met verschillende initiatieven willen de branche- en koepelorganisaties tijdens de Week van de Veiligheid de veiligheid in Nederland op de kaart zetten. Zo deed de detailhandelbranche een grootschalige veiligheidscheck van winkels en de horecabranche introduceerde een app met daarin de belangrijkste veiligheidsaspecten voor ondernemers. Bekijk de fotocollage.

Straatroofcampagne ‘Straatroof is Triest’

straatroof-is-triest.gif

“Jandino Asporaat opgepakt voor het stelen van een paar schoenen?” Dit is het winnende scenario van de campagne ‘Straatroof is Triest’ waar Jandino ambassadeur van is. Samen met minister Opstelten gaat hij de strijd aan tegen straatroof, door jongeren stil te laten staan bij de gevolgen van straatroof voor dader én slachtoffer. Bekijk de video.

Pilot Cashmanagement

pilot-cashmanagement.gif

Bij het cashmanagementsysteem is er geen geld meer aanwezig in kassa’s van bijvoorbeeld supermarkten. Daarmee wordt een barrière opgeworpen tegen overvallen en wordt meer veiligheid geboden aan de winkel, het personeel en de klanten. De pilot Cashmanagement brengt naar voren welke maatregelen een winkel moet nemen om dit systeem in te voeren. Bekijk de video.

Slim Samen Toezien

slim-samen-toezien.gif

Tilburg heeft een formule die werkt. De gemeente heeft met Slim Samen Toezien namelijk een regiemodel, waarmee het criminele activiteiten voorkomt en opspoort. Overvallen en woninginbraken zijn hier voorbeelden van. De informatiemap van Slim Samen Toezien is ontwikkeld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Lees het artikel.

Nieuwe aanpak VKB

nieuwe-aanpak-vkb.gif

Doelstelling van de Nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) is om in 2013 de veiligheid van 8.000 tot 9.000 kleine bedrijven in kaart te brengen. Het ministerie van VenJ is eigenaar én financier van het project. De uitvoering gebeurt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV pleit ervoor dat ondernemers zichzelf organiseren om hun winkelgebied veiliger te maken. Daarmee kunnen zij het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Bekijk de video.

Winnaar Stop de Overvaller Prijs (StOP)

stop-de-overvaller-brochure-v2-_small_.jpg

Het politiedistrict Zaanstad-Waterland is de winnaar van de Stop de Overvaller Prijs (StOP) 2012. Zij wonnen met de in ontwikkeling zijnde EffectAllocator, een webpage applicatie waarmee het lijkt dat de politie samen met partners het effect van haar interventies kan bekijken. Bekijk de video.

Colofon

Het e-magazine ‘Aanval op Overval’ is een uitgave van het Programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dat programma richt zich op de bestrijding van overvallen op bedrijven, woningovervallen en straatroof.

Aanval op Overval informeert belangstellenden twee keer per jaar over de ontwikkelingen binnen het programma.