< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1-1-2 en verbeterproject C2000

Jaargang 1, Nummer 1, 4 juli 2013

Informeren hoofden en medewerkers meldkamer, portefeuillehouders, beleidsadviseurs, lokaal beheerders en gebruikers over ontwikkelingen op het gebied van 1-1-2 en het verbeterproject C2000. Dit moet beantwoorden aan vragen uit het veld om geïnformeerd te worden over de stand van zaken van 1-1-2 en het verbeterproject C2000.

Strakkere sturing 1-1-2 keten

juni_2013_toegang_venj.jpg

Voor het goed functioneren van het landelijke alarmnummer 1-1-2 is een strakkere sturing en regie op de hele 1-1-2 keten noodzakelijk. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het inspectierapport ‘1-1-2 onder de loep’ dat in mei verscheen.

Lees meer…

Handelingsperspectief burger 1-1-2 vastgesteld

juni_2013-_logo_112.jpg

In geval van een crisis, bijvoorbeeld grootschalige stroomuitval of een overstroming, kan ook de bereikbaarheid van 1-1-2 geraakt worden. Daarom is het van belang om burgers in het geval zij 1-1-2 niet kunnen bereiken een handelingsperspectief te bieden.

Lees meer…

Prestatie-indicatoren C2000 in 2012 ruim binnen de norm

juni_2013_meldkamer_klein.jpg

Het C2000-netwerk heeft in 2012 ruimschoots voldaan aan de gestelde normen. Daarbij heeft C2000 op de belangrijkste punten beter gepresteerd dan in 2011. Dat blijkt uit het jaarverslag C2000, dat onlangs is gepubliceerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees meer…

27 nieuwe C2000-antennemasten aangezet

juni_2013_oudeschild_c2000_opstelpunt_mast2_kleinzonderdatum.jpg

In de nacht van 13 op 14 mei is een aanzienlijk aantal antennemasten in het C2000 netwerk gedurende een aantal minuten uitgeschakeld. Dit was nodig om de C2000-antennemasten te voorzien van een gewijzigde frequentie. Hierdoor konden de afgelopen tijd 27 nieuwe antennemasten worden aangezet.

Lees meer…

Aanbesteding onderhoudscontract C2000 gestart

Begin september 2012 is een start gemaakt met de voorbereiding van de aanbesteding voor het onderhoud van het C2000-netwerk (waaronder tevens P2000). Het bestaande contract eindigt op 1 juli 2014.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bezoekadres:
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Nieuwsbrief 112/verbeterproject C2000

Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer zes keer per jaar. Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Mail dan naar PostbusC2000@minvenj.nl