< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1-1-2 en verbeterproject C2000

Jaargang 1, Nummer 3, 20 februari 2014

Informeren hoofden en medewerkers meldkamer, portefeuillehouders, beleidsadviseurs, lokaal beheerders en gebruikers over ontwikkelingen op het gebied van 1-1-2 en het verbeterproject C2000. Dit moet beantwoorden aan vragen uit het veld om geïnformeerd te worden over de stand van zaken van 1-1-2 en het verbeterproject C2000.

Einde project verbeteren dekking C2000 in zicht

Van de 67 C2000-antennemasten die worden bijgebouwd om de dekking te verbeteren, wordt een groot deel in maart aangezet. Naar verwacht kunnen de resterende antennemasten in mei worden toegevoegd. Hiermee is het einde van het project ODIN in zicht.

Lees meer…

Ook bijzondere gebruikers C2000 opgeleid

logo_portogewoon.jpg

De vernieuwde procedures die voortkomen uit het verbeterprogramma C2000 raken ook de bijzondere gebruikers. Daarom krijgen ook alle bijzondere gebruikers bijscholing in het gebruik van hun portofoons.

Lees meer…

Doorvoeren technische verbeteringen 112-voorziening

juni_2013-_logo_112.jpg

De komende weken wordt in alle regionale meldkamers de glasvezelverbinding dubbel uitgevoerd. Hiermee wordt de 112-infrastructuur verder verbeterd.

Lees meer…

Overgangsconvenant politie en Third Party Services afhandeling e-calls

ecall_70-70.jpg

In oktober 2015 wordt het voor fabrikanten verplicht om alle nieuwe auto’s te voorzien van E-call. Op dit moment komen e-call oproepen binnen bij particuliere alarmcentrales. Om nu al E-call oproepen vanuit het binnen- en buitenland op de meldkamer te kunnen ontvangen is een overgangsconvenant tussen particuliere alarmcentrales en de meldkamers van de politie gesloten.

Lees meer…

Borging input gebruiker op alle niveaus

De input van gebruikers is onontbeerlijk bij de ontwikkeling van 112. In 2013 is gewerkt aan een structuur waarin op alle niveaus alle partijen vertegenwoordigd zijn. In 2014 wordt in aanvulling hierop een gebruikersoverleg ingericht.

Lees meer…

Invoering e-call vereist multi-aanpak

e-call_project_heero_20-20.jpg

De uitrol van e-call vereist een multi-aanpak. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van een informatiebijeenkomst over e-call die eind november heeft plaats gevonden. De bijeenkomst werd georganiseerd door leden van het project HeERO.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bezoekadres:
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Nieuwsbrief 112/verbeterproject C2000

Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer vier keer per jaar. Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Mail dan naar PostbusC2000@minvenj.nl