< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1-1-2 en verbeterproject C2000

Jaargang 1, Nummer 2, 23 oktober 2013

Informeren hoofden en medewerkers meldkamer, portefeuillehouders, beleidsadviseurs, lokaal beheerders en gebruikers over ontwikkelingen op het gebied van 1-1-2 en het verbeterproject C2000. Dit moet beantwoorden aan vragen uit het veld om geïnformeerd te worden over de stand van zaken van 1-1-2 en het verbeterproject C2000.

Integraal wijzigingsproces 1-1-2 komt goed op stoom

Om de continuïteit van dienstverlening van 1-1-2 te waarborgen is een integraal wijzigingsproces opgesteld. In een wekelijks Technisch Keten Overleg  en een tweewekelijkse Change Advisory Board (CAB) worden alle wijzigingen binnen het domein 1-1-2 beoordeeld voordat ze worden uitgevoerd. Alle partijen zijn betrokken bij de nieuwe structuur.

Lees meer…

Transitieakkoord meldkamer ondertekend

ondertekening-transitieakkoord.jpg

Om nu en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers aan de hulpdiensten moet de meldkamer veranderen en efficiënter worden ingericht. Er komt daarom één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal tien locaties onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Om dit te regelen is op 16 oktober jl het transitieakkoord meldkamer van de toekomst getekend.

Lees meer…

Unieke C2000 locatie op palen

alem_op_palenok.jpg

Soms moeten bijzondere maatregelen getroffen worden voor een bouwlocatie van C2000-antennemasten. Onlangs is een C2000-antennemast opgeleverd waarbij de technische ruimte met palen is verhoogd tegen hoog water.

Lees meer…

Informatiebijeenkomst eCall op 27 november

e-call_knop.jpg

Op woensdagmiddag 27 november organiseert het project HeERO 112 NL een informatie- en discussiebijeenkomst over eCall. De bijeenkomst heeft tot doel om de aanwezigen te informeren en te bevragen over wat de komst van eCall betekent voor de 1-1-2-centrale, voor de meldkamers en voor de alarm- en verkeerscentrales.

Lees meer…

KPN introduceert bemiddelingsdienst doven en slechthorenden

total_conversation.png

KPN heeft op 1 oktober 2013 de nieuwe tekst- en beeldbemiddelingsdienst voor mensen met een auditieve beperking of spraakbeperking gelanceerd: KPN Teletolk. Met deze dienst kunnen doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen op basis van het Total Conversation Protocol (tekst, spraak en beeld). Het is via deze dienst ook mogelijk het alarmnummer 1-1-2 te bereiken.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bezoekadres:
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Nieuwsbrief 112/verbeterproject C2000

Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer vier keer per jaar. Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Mail dan naar PostbusC2000@minvenj.nl