Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

Filter de nieuwsbrieven op afzender en/of thema

U kunt hier een specifieke afzender kiezen.

U kunt hier een specifiek thema kiezen.

Selecteer de nieuwsbrieven waarvoor u zich wilt aanmelden

Informatie over de aanleg rond de overnachtingshaven in Spijk.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 2 jaarlijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Aanleg overnachtingshaven Spijk
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over alle werkzaamheden in en rond de Twentekanalen. Ook vindt u in deze nieuwsbrief achtergrondartikelen en interviews met belanghebbenden en betrokkenen. Deze nieuwsbrief vervangt de losse edities ‘Verruiming Twentekanalen fase 2’, ‘Sluis en Gemalen Eefde’ en ‘Waterbeheer zijtak Twentekanaal’.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Aanpak Twentekanalen
De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt straks niet langer meer dwars door Badhoevedorp, maar komt 600 meter vanaf de rand van de bebouwing te liggen. Gereed: verwachting 2018
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat - A9 Omlegging Badhoevedorp
Info voor stakeholders (over peilbesluit)
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x pj
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Peilbesluit Ijsselmeergebied
Nieuwsbrief over project ViA15. Dit project houdt het volgende in: het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 twaalf kilometer doortrekken en aansluiten op de A12. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4 tot 6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A12/A15: Ressen - Oudbroeken (ViA15)
De aanleg van de nieuwe verbindingsweg A13/A16 kan een oplossing bieden voor de drukte en files. Start: 2012
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A16 Rotterdam
Rijkswaterstaat onderzoekt welke oplossing het meest duurzaam is en de doorstroming verbetert op de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder. Nu én in de toekomst.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A27 Houten - Hooipolder
Op de A1 en A27 staan ’s ochtends en ’s avonds regelmatig files. Naar verwachting zal de verkeerssituatie verslechteren als er niets gedaan wordt. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de A27 en A1 tussen Utrecht-Noord, Knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A27/A1: Utrecht-Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten
Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen. Hierdoor ontstaan problemen, zoals files, geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Tijdens de planstudie Ring Utrecht worden hiervoor oplossingen onderzocht.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A27/A12 Ring Utrecht
De regio Den Haag (Haaglanden) moet een aantrekkelijk gebied blijven voor inwoners en bedrijven. Om dat te realiseren, is het belangrijk dat de regio goed bereikbaar blijft. Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio Haaglanden nemen daarom een aantal maatregelen op de A4 en de N14.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 keer per 2/3 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A4 Haaglanden – N14
De Blankenburgverbinding verbindt de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam met de A20 Westland/Haaglanden.Hiermee verbetert Rijkswaterstaat de bereikbaarheid van Rotterdam.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Blankenburgverbinding
Omwonenden op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de Coenbrug. Denk aan de stand van zaken, werkzaamheden, achtergrondinfo, et cetera.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4-6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat A8/Coenbrug
Intelligente Transport Systemen (ITS) ontwikkelen zich de komende jaren verder en bieden kansen voor weggebruikers, wegbeheerders en het Nederlandse bedrijfsleven. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de invoering van 2 coöperatieve ITS diensten: ‘waarschuwen bij wegwerkzaamheden’ en ‘sensordata uit voertuigen’.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per 6 weken
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Coöperatieve ITS Corridor
Nieuws voor omwonenden en belanghebbenden over het project Dijkversterking Vlieland (verkenningsfase)
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 6 weken
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Vlieland
Rijkwaterstaat richt de Heesseltsche uiterwaarden opnieuw in. Zo verkleinen we de kans op overstromingen en ontwikkelen we nieuwe natuur.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Herinrichten Heesseltsche Uiterwaarden
De Afferdense en Deestse Waarden vormen een gebied langs de Waal van 3 km. Rijkswaterstaat richt dit gebied opnieuw in, samen met lokale overheden en Staatsbosbeheer.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden
Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water Midden Nederland
Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers langs de Beneden-Lek bij Bergambacht. Dit zorgt voor een vlottere en veilige doorstroming van beroepsvaart op de Lek en voldoende rustplaatsen voor binnenvaartschippers.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3 tot 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht
De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Ook in Zuid-Holland.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Zuid-Holland
Het project Modernisering ObjectenBediening Zeeland (MOBZ) staat voor de realisatie van centrale 24- uursbediening van alle sluizen en bruggen in beheer van Rijkswaterstaat Zeeland.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ)
De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming passen we de weg aan tot een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Ook verminderen we het aantal oversteken en vervangen deze voor een deel door ongelijkvloerse kruisingen. Zo creëren we een veiligere verkeerssituatie.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 2-3 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat N35 Nijverdal-Wierden
Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met de realisatie van aanlegplaatsen waarborgt Rijkswaterstaat een veilige scheepvaart.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4 x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Overnachtingshaven Giesbeek
Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen voor binnenschippers in het gebied rond Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Overnachtingsplaatsen Merwede
Via deze nieuwsbrief willen wij namens het BIK-programma de stakeholders informeren: status programma, persoonlijke ervaringen (team en districten) en algemene informatie m.b.t. Industriële Automatisering.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4-6 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat programma BIK
De waterveiligheid op Marken, een schiereiland in het Markermeer, voldoet niet aan de eisen. Daarom startten we de pilot Meerlaagsveiligheid Marken, waarbij we vanuit 3 lagen aan de bescherming tegen het water werken.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Rijkswaterstaat Project Dijkversterking Marken
Rijkswaterstaat verbetert de doorstroming van de scheepvaart met de aanleg van een 3e kolk in de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Cultuur, sport en vrije tijd, Economie en ondernemen, Financiën
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
De Noordersluis bij IJmuiden bereikt in 2029 het einde van de technische levensduur. Ook is de sluis te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen. Daarom bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe, grotere zeesluis bij de ingang van het Noordzeekanaal.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 keer per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Project Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden
Het stuwensemble Nederrijn en Lek zorgt voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en vlotte en veilige scheepvaart in de Rijntakken Nederrijn en Lek, en IJssel. Om te zorgen dat de stuwen veilig en betrouwbaar blijven werken, voert Rijkswaterstaat een renovatie uit.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Aanpak fraude met belastingen en toeslagen, Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek
Rijkswaterstaat breidt de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef uit. Deze uitbreiding maakt deel uit van de aanpak van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 6x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A1/A6 Diemen - Almere Havendreef
In 2017 is Rijkswaterstaat begonnen met de verbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. De werkzaamheden aan de A6 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per maand
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost
Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht verbreden. Een deel van de weg leggen we verdiept aan, met 2 overkappingen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A9 Badhoevedorp – Holendrecht
Rijkswaterstaat legt op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) extra rijstroken en een tunnel aan. Dit project maakt deel uit van de uitbreiding van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)
Rijkswaterstaat breidt de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef uit. Deze uitbreiding maakt deel uit van de aanpak van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 2 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
Nieuws vanuit het werkveld strategische verkenningen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 3 keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen
Rijkswaterstaat heeft onderzocht hoe de doorstroming op de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Beekbergen op korte termijn te verbeteren is. We zochten naar oplossingen die vrij snel uitgevoerd kunnen worden. Hiermee bereiken we een betere doorstroming op knooppunt Beekbergen en minder files op het traject.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1x per 2 maanden
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Cultuur, sport en vrije tijd, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: RWS nieuwsbrief Uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo
Rijkswaterstaat verbreedt de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken voor betere doorstroming. Een betere doorstroming is van groot economisch belang voor dit gebied.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 1 x per kwartaal
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief A2 verbreding het Vonderen Kerensheide
Het Wilhelminakanaal verbreden en verdiepen we bij Tilburg over een lengte van 4 kilometer. Naast de huidige sluis III wordt een nieuwe sluis gebouwd. Ook komt er een zwaaikom, waar schepen kunnen keren.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg
Tussen de Pannerdensche Kop en IJsselkop verlaagt Rijkswaterstaat kribben en een aantal gestrekte oevers. Hierdoor vindt het water gemakkelijker zijn weg, terwijl de vaargeul behouden blijft. Door de maatregel daalt de waterstand bij zeer hoogwater met 4 cm.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: variabel
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat verlaging van kribben en oevers langs Pannerdensch Kanaal
Tot medio 2020 versterkt Rijkswaterstaat de Houtribdijk tussen IJsselmeer en Markermeer, zodat deze dijk weer lang meekan en grotere stormen kan weerstaan. We versterken de Houtribdijk deels met zandige oevers en deels met breuksteen. De Houtribdijk is cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied en verbindt Lelystad en Enkhuizen.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: Vier keer per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Economie en ondernemen, Milieu, ruimte en water, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overheid, bestuur en koninkrijk
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Versterking Houtribdijk
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de zakelijke partners van Rijkswaterstaat.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: Maandelijks
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie
Communiceren over de onderwerpen waar het SEE mee bezig is, onder meer MKBA gerelateerd, organisatiewijzigingen, evenementen. verspreiden van het MKBA gedachtengoed onder niet-economisch geschoolden.
Afzender: Rijkswaterstaat
Frequentie: 4x per jaar
Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving, Milieu, ruimte en water, Financiën, Economie en ondernemen
Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Steunpunt Economische Expertise (SEE)

Voer uw e-mailadres in en meld u aan

Velden met een * zijn verplicht

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: ‘naam@domein.nl’
Vul hier het antwoord op de som in cijfers in. Deze vraag is een controle of het formulier wordt ingevuld door een persoon en niet door een robot. Dit voorkomt het verspreiden van ongewenste e-mail.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken gebruikt uw gegevens om u per e-mail edities te sturen van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft opgegeven. Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft/afmeldt. Uw gegevens worden gedeeld met onze e-maildienstverlener voor het daadwerkelijk versturen van de mail.

Niet gevonden wat u zocht?

U kunt ook kiezen voor een e-mailattendering. U krijgt dan bericht wanneer nieuwsberichten, kamerstukken of andere documenten op de websites van de Rijksoverheid verschijnen.

Wilt u een nieuwsbrief opzeggen?

U kunt uw abonnementen beheren op de volgende pagina: